I formannskapets møte var arkitekt Stein Halvorsen på plass for å vise fram hvilke muligheter de ser i tomta og bygningsmodellen de jobber med nå.

På KommuneTV kan du se opptak av presentasjonen i møtet.

Åpner bygget for området rundt

I det tidligere prosjektet, som kommunestyret ikke ønsket å gå videre med, ble det jobbet med et bygg med såkalt "lukket H"-modell. Arkitektene som nå jobber med prosjektet, har åpnet bygget mer opp, slik at det er blitt mer "et bygg i parken" mer enn "et bygg med park rundt". 

Halvorsen forklarte hvordan bygget planlegges med god tjenesteeffektivitet, samtidig som det skal ivareta god livskvalitet for beboerne. Han var også opptatt av at prosjektet skal komme hele befolkningen til gode.

– Dette er den flotteste tomta på Hadeland. Her har dere mulighet til å knytte sentrum sammen og tenke samfunnsutvikling, i stedet for å bare tenke at vi skal bygge nytt helse- og omsorgssenter, oppfordret han politikerne.

Slik planlegges bygget

Kommunestyret i Gran vedtok i juni 2021 at kommunen skal bygge helse- og omsorgssenter på Sagatangen, med 88 sykehjemsplasser og 32 omsorgsboliger. I mars i år vedtok kommunestyret å starte opp nytt skisseprosjekt.

Modellen av bygget, med rom- og funksjonsprogram viser at det i bygget lengst nord på tomta, planlegges fellesfunksjoner som dagsenter, sørvis-senter, administrasjon og kafeteria i første etasje. I andre og tredje etasje planlegges sykehjem med langtidsplasser.

En bro knytter denne delen sammen med bygget sørøst på tomta, som inneholder omsorgsboliger. En annen bro knytter sykehjemsdelen sammen med bygget sørvest på tomta, som inneholder lokalmedisinsk senter, legesenter, storkjøkken og teknisk drift i første etasje, og sykehjem med korttidsplasser  i andre etasje.

Prosjektgruppa for nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen jobber videre med skisseprosjektet, fram til det skal til politisk behandling over nyttår.