Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid som gjør at du har behov for avlastning for å få mulighet til å bevare et sosialt nettverk og ha nødvendig fritid?

Avlastning kan gis på forskjellige måter, som for eksempel institusjonsopphold, dagsenter, besøkshjem og lignende. Avlastning kan gis til alle aldersgrupper.

Tenk over dette før du søker

 • Hvor mange timer pr. måned yter du omsorg?
 • Er omsorgen fysisk eller psykisk belastende?
 • Innebærer omsorgen mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen?
 • Har du omsorgsplikt?
 • Benytter du deg av ordinære tilbud som for eksempel dagsenter, barnehage og skole?

Hvordan søke om avlastning

Du søker om plass/tjenester ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet «Helse- og omsorgstjenester» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden. Søknaden kan sendes inn enten elektronisk eller som PDF i vanlig post.

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov
 • Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.
 • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.
 • Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Behandling av søknaden

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  fire uker fra du mottok det.
 • Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen vurderer saken på nytt. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tildelingsenheten