Kurset er for ungdom og andre personer som gjerne har litt erfaring med dyrestell eller gårdsarbeid.  Det er en fordel om du som deltaker har noe erfaring med å kjøre traktor.

Vi kan ikke love deg avløserjobb etter kurset, men kursbeviset du får som deltaker kan gi deg større sjanse for å få jobb.

Aldersgruppe for kursdeltakere: Fra og med elever i 9. klasse og oppover.

Når og hvor foregår kurset?

Kurset holdes på Gran rådhus. Adresse er Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.
Vi kommer til å besøke gardsbruk på Hadeland og Toten i løpet av kurset.

Datoer for kurset er

  • 9. november klokka 10.00–17.00
  • 16. november klokka 12.00–19.00

I tillegg til teorikurset på 13 timer, vil vi prøve å organisere praksisplass for alle deltakerne hos en gardbruker i nærheten av deltakernes bosted. Her skal deltakeren være med på seks fjøsstell (seks morgen- eller ettermiddagsøkter), enten i uke eller helg.

Denne praksisen bør helst foregå i perioden november–desember. Praksisplassen vil sannsynligvis bli på en gard med mjølkeku, kjøttfe (andre storfe), eventuelt sau eller gris.

Pris for kurset

Hele kurset, inkludert kursmateriell, lunsj, transport på kursdagene og praksisopplegg hos en gardbruker er 600 kroner.

Det vil sannsynligvis bli gitt kjøregodtgjørelse for kjøring til og fra teorikurs, og eventuelt til og fra praksisdager, på inntil tre kroner per kilometer.

Meld deg på innen 30. oktober

Du melder deg på til Landbrukets Fagråd, Landbrukskontoret på Gran rådhus. Det gjør du ved å sende en e-post til Anne Okkenhaug Bentsen eller ved å ringe på telefon 482 40 865/975 46 865, eller telefon 61 33 84 00. 

Når du melder deg på, vennligst oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsår og hvilken erfaring du har med dyrestell eller gardsarbeid.

Husk å melde deg på innen fristen 30. oktober. Det er bindende påmelding.

Er du under 18 år? Da må du ha foresattes samtykke til å delta i kurset.

Vi bør ha minimum sju personer påmeldt for å holde kurset.

Mer om kurset

Temaer i kurset er dyrevelferd; etikk i fjøset; fôr og fôring av storfe, sau og gris; sjukdom og helse hos dyra; helse, miljø og sikkerhet for avløsere; om å jobbe som avløser; mjølking – både teori og praksis.

Det vil bli ekskursjon til og omvisning i Lena-Valle videregående skoles fjøs for storfe, sau og gris på Reinsvoll. I tillegg vil det bli opplæring i mjølking i praksis på gardsbruk på Hadeland. Lærer på kurset er husdyrlærer fra Lena-Valle videregående skole, som har mange års erfaring på dette området.

Hvem arrangerer kurset?

Kurset arrangeres av Studieforbundet næring og samfunn Hadeland, Landbrukets Fagråd Hadeland og Lena-Valle videregående skole.