Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløsertilskudd ved sykdom

Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan også ha rett på tilskudd til avløsing ved sykdom o.l.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når gårdbrukeren ikke kan delta i gårdsdrifta pga. sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller ved sykt barn.

Ordningen gjelder også ved dødsfall, dvs. at gjenlevende kan får refundert utgifter til avløsing i etterkant av gårdbrukerens dødsfall.

Mer informasjon om ordningen får du på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider eller ved henvendes til landbrukskontoret.

Hvem kan søke?

Ved sykdom må den som blir avløst ha:

 • næringsinntekt fra foretaket på minst en ½ G
 • være sykemeldt fra arbeid i foretaket
 • være yngre enn 70 år

Avløser kan ikke:

 • ha næringsinntekt fra foretaket
 • være ektefelle eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket
 • være under 15 år

Hvordan søke?

Foretaket skal benytte søknadskjema fastsatt av landbruksdirektoratet (LDIR-151).

Søknaden sendes Landbrukskontoret for Hadeland, og må være innkommet innen 3 måneder etter siste avløste dag i sykdomsperioden.

 • Med søknaden skal følgende vedlegges:
  • Sykemelding eller annet (avhengig av årsak)
  • Utskrift av godkjent fastsetting av likning for de to siste åra
  • Dokumentasjon for utgifter til avløsing
  • Dokumentasjon for mottatt lønn, sykepenger o.a. i sykdomsperioden

Øyulf Guttormsen
Konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481