Når det er båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, uavhengig av hvor lydig hunden er.

Båndtvangen innføres fra og med 21. januar og varer inntil videre. Hvis forholdene tilsier det, kan kommunen oppheve båndtvangen umiddelbart.

Hvorfor er det båndtvang?

Båndtvangen er i hovedsak for at ingen hunder skal jage eller skade viltet, særlig hjortevilt som elg, hjort og rådyr. 

Unntak fra båndtvangen

Følgende hunder er unntatt fra båndtvangen:​

  • dressert bufehund, når den brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • hunder under lovlig kvotejakt på gaupe