Hopp til hovedinnholdet på siden

Båndtvang

I alle tre hadelandskommunene er det båndtvang fra 1. april til 20 august. I tillegg har Jevnaker og Lunner utvidet båndtvang fram til 24. september av hensyn til beitedyr. 

Når det er båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, uavhengig av hvor lydig hunden er. 

Utenom båndtvangen er det kun tillatt med løs hund om den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet.

Hvorfor er det båndtvang?

Båndtvangen er i hovedsak for at ingen hunder skal jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Altså for å beskytte viltet i en sårbar tid, samt beskytte beitedyr.

Unntak fra båndtvangen

Følgende hunder er unntatt fra båndtvangen:

  • Hund når den brukes i reindrift.
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

I tillegg kan kommunen avgrense områder hvor det er tillatt med løs hund, som for eksempel hundeparker eller særskilte treningsområder. På Hadeland finnes det per mai 2018 ingen slike områder.

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82