Vi sender ut fakturaen for barnehageplass i august rundt midten av august. Vanligvis blir denne fakturaen sendt ut i slutten av juli, med forfallsdato 20. august. 

Nå vil ikke denne fakturaen ha forfall før i september. 

Fakturaen for september sendes til vanlig tid, i slutten av august - med forfall 20. september. Dette betyr at du vil få to fakturaer tettere enn du vanligvis pleier.

Dette gjelder alle innbyggere i Gran kommune som betaler for barnehageplass i en kommunal barnehage. Her finner du oversikt over de kommunale barnehagene.