Medisinen Paxlovid reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. Denne medisinen erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot koronavirus får du ved å ta vaksine. 

Du kan lese mer om koronavaksineringen i Gran kommune her.

Hvem er medisinen aktuell for?

Medisinen er aktuell for to hovedgrupper:

 1. personer med alvorlig immunsvikt

  Det kan for eksempel være du som har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret

 2. andre med høy risiko for alvorlig sykdom
  Alder er viktigst Du som er over 65 år vil ha nytte av medisinen. Er du over 65 år og det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Er du over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk. I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning. Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:
 • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
 • alvorlig hjerte- eller lungesykdom
 • dårlig regulert diabetes
 • alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
 • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
 • alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
 • alvorlig demens
 • Downs syndrom


Medisinen er ikke aktuell for deg som bruker medisiner som ikke kan kombineres med Paxlovid. Det gjelder for eksempel de fleste som har fått transplantert et organ.

Medisinen er heller ikke aktuell for deg som ikke har høy risiko for alvorlig sykdom, fordi den da vil ha liten nytte.

Slik kan du få medisinen

Hvis du er i en av risikogruppene og får luftveissymptomer, kan det være aktuelt at du får behandling med Paxlovid. Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte får du også feber eller vondt i hodet.

Det er legen din som vurderer om behandling med Paxlovid er aktuelt for deg. 

Paxlovid fås kjøpt på apotek, på resept.

Test deg flere dager!

Har du høy risiko for alvorlig sykdom ved covid-19? Da skal du gjøre følgende hvis du får luftveissymptomer:

 • Test deg selv! Du kan hente gratis selvtest på Gran rådhus hverdager klokka 10.00–14.00, eller på Bjoneroa eldresenter (ring 46 95 39 29 for å avtale henting først, mellom klokka 06.30 og 23.00).
 • Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.
 • Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen. Så lenge du har luftveissymptomer, bør du ta en ny selvtest hver dag - fram til den fjerde dagen du har symptomer.
 • Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte fastlegen din, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege.

Har du ikke høy risiko for alvorlig sykdom ved covid-19? Da trenger du ikke å teste deg ved luftveissymptomer.