Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Behandlings- og oppfølgingsteam

Tjenesten skal forebygge, behandle og bidra til å mestre psykiske helsevansker og rus. Du trenger ikke å ha et omfattende og alvorlig rusproblem for å ta kontakt med oss. Vår målsetting er å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer. 

Om behandlings- og oppfølgingsteamet

Behandlings- og oppfølgingsteamet tilbyr samtaler og oppfølging for personer med psykiske helsevansker, og/eller rusutfordringer og for personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner.

Vi gir tilbud til barn, ungdom, voksne og familiene deres.  

Tjenesten er gratis og du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det for deg.

Dette tilbyr behandlings- og oppfølgingsteamet

 • Motivasjonssamtaler for deg som har utfordringer med motivasjon eller å komme i gang med det du ønsker.
 • Endringssamtaler for deg som ønsker å gjøre endringer rundt egen situasjon.
 • Refleksjons- og bearbeidingssamtaler for det som trenger å reflektere rundt egne tanker, følelser, mestringsstrategier og bearbeide livshendelser.
 • Samtaler for å øke forståelse og kunnskap om egne utfordringer og/eller diagnoser.
 • Nettverksmøter hvor du har mulighet til å samle familie og venner for å øke forståelse og å finne løsninger i vanskelig situasjoner.
 • Gruppetilbud ut fra meldte behov.
 • Treningsgrupper.
 • Samarbeid med ulike tjenester i egen kommune og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere (se nederste avsnitt).
 • Hjemmebesøk for deg som har behov for at oppfølgingen skjer i hjemmet.
 • Hjelp til rusmestring
 • Råd og veiledning for pårørende til personer med et problematisk forhold til rusmidler.
 • Henvisning til poliklinisk spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Vurdering av tvangstiltak (Helse- og omsorgstjenesteloven § 10) for å forhindre skade på foster eller for å forhindre fare for liv og helse.

Dette kan du forvente av oss

 • Vi har taushetsplikt.
 • De ansatte har spesialisering innen psykisk helsearbeid, ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innen familieterapi, kognitiv terapi og nettverksbasert tilnærming.
 • Psykisk helse- og rustjeneste bidrar til at alle som har tilbud i tjenesten får en behandlingsplan og at vi jobber systematisk for å nå aktuelle mål. 
 • Vi er opptatt av arbeid og aktivitet. Vi ønsker å samarbeide med deg for å mestre arbeid, skole eller annen meningsfull aktivitet.
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved sykdom eller andre pålagte oppgaver som oppstår på kort varsel. 

Dette forventer vi av deg

 • Du deltar aktivt når vi samarbeider om å lage mål for behandlingen.
 • Du deltar aktivt for å nå målene du har satt.
 • Du kommer til avtalt tid.
 • Du sier fra senest dagen før dersom du ikke kan komme.

Marianne Granseth
enhetsleder
marianne.granseth@gran.kommune.no
90 21 63 45

Eirin Øverbø
psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut, barn og unge
eirin.overbo@gran.kommune.no
91 75 29 83

Anne Ohren Hvaleby
Psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut
anne.ohren.hvaleby@gran.kommune.no
90 98 96 38

Tordis Brenne Nordengen
Psykiatrisk sykepleier/familieterapeut
tordis.brenne.nordengen@gran.kommune.no
91 61 45 72

Stine Stensli Dammen
Psykiatrisk sykepleier
stine.stensli.dammen@gran.kommune.no
91 00 09 01

Camilla Erlandsen
sosionom/rus
camilla.erlandsen@gran.kommune.no
40 90 93 90

Marte Molden Öztorun
klinisk sosionom/familieterapeut
marte.molden.oztorun@gran.kommune.no
90 91 49 60