Hopp til hovedinnholdet på siden

Behandlings- og oppfølgingsteam

Tjenesten skal forebygge, behandle og bidra til å mestre psykiske helsevansker og/eller rus. 

Vårt mål er å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer.

Behandlings- og oppfølgingsteamet har åpningstid mandag til fredag innenfor kommunens åpningstider, og gir ikke akutt hjelp.  

Har du behov for akutt hjelp kan du på dagtid kontakte fastlegen din. Utenom ordinær åpningstid hos legen, må du kontakte legevakta

Om behandlings- og oppfølgingsteamet

Behandlings- og oppfølgingsteamet tilbyr samtaler og oppfølging for personer med psykiske helsevansker, og/eller rusutfordringer og for personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner.

Vi gir tilbud til barn, ungdom, voksne og familiene deres.  

Tjenesten er gratis og du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det for deg.

Dette tilbyr behandlings- og oppfølgingsteamet

samtaler:

 • motivasjonssamtaler for deg som har utfordringer med motivasjon eller å komme i gang med det du ønsker
 • endringssamtaler for deg som ønsker å endre egen situasjon
 • refleksjons- og bearbeidingssamtaler for deg som trenger å reflektere rundt egne tanker, følelser, mestringsstrategier og bearbeide livshendelser
 • samtaler for å øke forståelse og kunnskap om egne utfordringer og/eller diagnoser

nettverk og gruppetilbud:

 • nettverksmøter hvor du har mulighet til å samle familie og venner for å øke forståelse og å finne løsninger i vanskelig situasjoner
 • gruppetilbud ut fra meldte behov
 • treningsgrupper

hjelp og veiledning:

 • samarbeid med ulike tjenester i egen kommune og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere (se nederste avsnitt)
 • hjemmebesøk for deg som har behov for at oppfølgingen skjer i hjemmet
 • hjelp til rusmestring
 • råd og veiledning for pårørende til personer med et problematisk forhold til rusmidler
 • henvisning til poliklinisk spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • vurdering av tvangstiltak (helse- og omsorgstjenesteloven § 10) for å forhindre skade på foster eller for å forhindre fare for liv og helse

gratis brukerutstyr:

 • Ta kontakt med en av våre behandlere per telefon. Du finner navn og telefonnummer under «Kontaktinfo» på denne siden. 
 • Vi avtaler hva slags utstyr som er aktuelt og når du kan komme og hente dette hos oss. 

Dette kan du forvente av oss

 • Vi har taushetsplikt.
 • De ansatte har spesialisering innen psykisk helsearbeid, ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innen familieterapi, kognitiv terapi, rus, avhengighet og tankefeltterapi.
 • Psykisk helse- og rustjeneste bidrar til at alle som har tilbud i tjenesten får en behandlingsplan og at vi jobber systematisk for å nå aktuelle mål. 
 • Vi er opptatt av arbeid og aktivitet. Vi ønsker å samarbeide med deg for å mestre arbeid, skole eller annen meningsfull aktivitet.
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved sykdom eller andre pålagte oppgaver som oppstår på kort varsel. 

Dette forventer vi av deg

 • Du deltar aktivt når vi samarbeider om å lage mål for behandlingen.
 • Du deltar aktivt for å nå målene du har satt.
 • Du kommer til avtalt tid.
 • Du sier fra senest dagen før dersom du ikke kan komme.

Marianne Granseth
enhetsleder
marianne.granseth@gran.kommune.no
90 21 63 45

Anne Ohren Hvaleby
behandler
anne.ohren.hvaleby@gran.kommune.no
90 98 96 38

Camilla Erlandsen
behandler
camilla.erlandsen@gran.kommune.no
40 90 93 90

Eirin Øverbø
behandler, barn og unge
eirin.overbo@gran.kommune.no
91 75 29 83

Heidi Wennemo Sandbekken
behandler
heidi.wennemo.sandbekken@gran.kommune.no
91 61 45 72

Marte Molden Öztorun
behandler
marte.molden.oztorun@gran.kommune.no
90 91 49 60

Merethe Brunskow
behandler
merethe.brunskow@gran.kommune.no
94 80 74 64

Tore Nygaard
behandler
tore.nygaard@gran.kommune.no
95 17 16 39