Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling for fysioterapitjenester

Som hovedregel må du som bor hjemme betale en egenandel når du har time med fysioterapeut ansatt i kommunen. 

Vi kan kreve egenandel når du får behandling av fysioterapeut på behandlingsrommet ved Marka helse- og omsorgssenter (tilsvarende institutt-behandling), eller når du får behandling av kommunefysioterapeut hjemme. Kommunefysioterapeuten krever da egenandel på vegne av kommunen.

Du kan slippe å betale egenandel hvis

  • du er under 16 år
  • du har frikort for helsetjenester
  • du har godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)
  • du bor på institusjon - Kommunen skal da dekke fysioterapitjeneste og vi krever ikke egenandel. Dette gjelder også ved rehabilitering i institusjon.
  • det er mindre enn to uker siden du opplevde en akutt hendelse eller sykdomsforverring som gjør at du er innlagt på sykehus eller annen institusjon
  • det dreier seg om forebyggings- og kartleggingsbesøk
  • du trenger bistand med hjelpemidler (som å formidle hjelpemidler, søke om, tilpasse eller lignende)

Om egenandeler og frikort

De kommunale fysioterapeutene følger samme satser som avtalefysioterapeutene på institutt. I gjennomsnitt betaler du 170–230 kroner per oppfølging fram til du når beløpsgrense for frikort. Egenandelstaket for 2022 er 2921 kroner. Du blir fakturert for egenandeler månedlig. Du kan lese mer om betaling for fysioterapi-tjenester på helsenorge.no. 

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser. Egenandel avhenger av behandlingsform. Størrelsen på egenandelen følger forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Denne justeres hvert år per 1. juli. Kommunen plikter å innrapportere egenandeler til Helfo. Kun godkjente egenandeler teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Les mer om egenandel for fysioterapi-tjenester og om satser for egenandel på nettsidene til Norsk Fysioterapeutforbund.

Betaling for forbruksmateriell

I tillegg til egenandel, kan det hende du må betale for nødvendig forbruksmateriell fysioterapeuten bruker i den enkelte undersøkelse eller behandling. Dette kan for eksempel være teip, bandasjer, og enkelt utstyr for bruk i behandling og egentrening. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det er opp til deg som pasient å velge om du vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Wenche Dyrud Dahl

samhandlingskoordinator
wenche.dyrud.dahl@gran.kommune.no
tlf 40 90 93 94

For henvisninger

ergofysio@gran.kommune.no
61 33 84 00 (mandag–fredag 10.00–14.00)