– Først av alt vil jeg si at vi gleder oss til å kunne åpne dørene for publikum igjen. Vi begynner med et redusert tilbud - det vil si nye åpningstider. Vi satser på en gradvis tilnærming til «normalen», sier biblioteksjef Wenche Nyaas.

Biblioteket i Gran vil være åpent for publikum:

  • mandag 15.00-19.00
  • onsdag 11.00-15.00
  • lørdag 10.00-14.00

Biblioteket i Brandbu vil være åpent for publikum:

  • tirsdag 10.00-14.00
  • torsdag 14.00-18-00
  • fredag 10.00-14.00

Merk at de nye åpningstidene trer i kraft 20.mai.

Smitteverntiltak

– Biblioteket i Brandbu er lite i areal. Vi begrenser antallet gjester i biblioteket til fem om gangen.  På Gran setter vi ingen øvre grense, men vi tar ikke inn flere enn at vi og lånerne greier å etterleve smitteverntiltakene. Vi tar smittevern alvorlig. Alle som kommer til biblioteket vil bli tilbudt hånddesinfeksjon ved inngangen. Vi ber videre alle om å oppholde seg i biblioteket i så kort tid som mulig.  Det er ikke mulig å benytte leketilbud og sittegrupper ute i biblioteket, sier Nyaas.

Aviser

På begge bibliotek blir det likevel mulig å få lest aviser. Tilbudet er begrenset til tre plasser i et avislese-rom i biblioteket på Gran. I Brandbu vil tilbudet fortrinnsvis bestå i at to personer kan sitte ute og lese. Vi har kjøpt inn fleecepledd, forteller Nyaas.

PC og printer

Mange har også behov for å få brukt PC og printer. Dette vil bli mulig ved begge bibliotek, men i begrenset omfang.  Det er foreløpig én datamaskin på hvert av bibliotekene som kan brukes.  Biblioteket kan dessverre ikke tilby digital veiledning, men er det problemer så ta kontakt med oss på mail eller telefon så skal vi hjelpe så langt vi kan.

Fortsatt take away

Er det lånere som ønsker å låne bøker, men som av ulike årsaker ikke vil gå inn i biblioteket tilbyr vi fortsatt take away. Lånerne bestiller bøker og henter dem etter avtale. Biblioteket er bemannet alle hverdager. - Velkommen tilbake. Vi har savnet lånerne våre, avslutter Wenche Nyaas.