Barnefamilier kan få mye billigere SFO-regning

Regjeringen innførte en nasjonal ordning med gratis tolv timer skolefritidsordning (SFO) for 1. trinn høsten 2022. I august 2023 utvides denne ordningen til også å gjelde for 2. trinn.

Tolv timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. I dag koster en slik plass i gjennomsnitt 1924 kroner per måned. Dere som har barn på disse trinnene vil kunne spare rundt 20 000 kroner i året per elev.

Tidligere undersøkelser har vist at pris er en viktig årsak til å ikke bruke SFO. Med innføringen av tolv timer gratis SFO for 1. trinn høsten 2022, ble det satt ny rekord i deltakelse. Da økte deltakelsen fra 83 prosent i 2021 til 92 prosent i 2022.

Mer informasjon

  • Det er ambisjoner om å øke kvaliteten på SFO-innholdet, og det vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021. Blant annet er det satt av penger til å styrke kompetansen til de ansatte.
  • Kommunene skal gi foreldrene tilbud om å fordele de tolv timene på alle de dagene det vanligvis er et SFO-tilbud, så langt det er praktisk mulig. Hvis kommuner har SFO i feriene, må de tilby elever et gratis tilbud i deler av denne tiden.

Du kan lese mer om saken på regjeringens nettside (regjeringen.no) 

Gratis barnehage fra tredje barnet i barnehagen

Fra 1. august ble barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Dette er en satsing på å gjøre barnehagen tilgjengelig for flest mulig barn.