Hopp til hovedinnholdet på siden

Bjørklund barnehage

Bjørklund barnehage holder til i tidligere Bjørklund skole, cirka fem kilometer nord for Brandbu – rett nedenfor Bleiken stasjon og Brandbukampen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som nærmeste naboer har vi store jorder og skogen, med flotte utemuligheter.

Antall plasser

I Bjørklund er det én avdeling med plass til 24 barn i alderen 0–5 år.
Vi har en uteplass med lavvo i skogen i nærheten av barnehagen. Her er vi mye på tur, i tillegg til at vi også er flittige turgåere ellers i nærområdet.

Visjon

Vår visjon er "Små føtter, store opplevelser."

Hvilke verdier består vår visjon av?

  • trygghet, lekenhet, humor og raushet
  • trygge, glade og kunnskapsrike barn

Som foreldre skal dere være trygge på at deres barn får omsorg og at de blir tatt godt vare på i Bjørklund barnehage. Barna skal få være i et miljø der vi er inkluderende, der humor har en sentral plass. Dere skal oppleve at vi er endringsvillige ved at dere har mulighet til å påvirke deres barns hverdag.

Dette er en visjon som forplikter og som vi vil strekke oss mot. Visjonen vår skal fungere som en rød tråd for vårt pedagogiske arbeid i barnehagen. Den skal motivere oss, være noe vi kan evaluere arbeidet vårt opp mot, noe vi kan ta beslutninger på grunnlag av.

Vårt mål er å gi barna opplevelser som gir næring til lek, som hjelper barna å erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi ønsker å gi barna opplevelser som fremmer lærelyst og utvikling, som bevisstgjør barna at deres valg og handlinger påvirker situasjonen både for dem selv og for andre. For å gi disse "små føttene" gode opplevelser kreves engasjerte voksne som ser barna som kompetente mennesker og som lar seg påvirke av barnas interesser og er lydhøre overfor barnas behov.

Visjonen rommer alt det vi ønsker Bjørklund barnehage skal være, et sted hvor barna er trygge, hvor de kan leke, utforske, skape vennskap, påvirke hverandre og miljøet, å gi og ta omsorg.

Bjørklund barnehage
Bleikenvegen 75
2760 Brandbu
Tlf: 409 16 918
bjorklund.barnehage@gran.kommune.no

Irene Bjerke Hoff
styrer
irene.bjerke.hoff@gran.kommune.no
48 11 52 89

07.00 - 16.30

Mandag - fredag

Siv Akre

enhetsleder barnehage
46 19 69 50
siv.akre@gran.kommune.no