Hopp til hovedinnholdet på siden

Bjoneroa barnehage

Bjoneroa barnehage er en kommunal barnehage med én avdeling i Gran kommune på Hadeland. 

Vinterlek i Bjoneroa barnehage

Vinterlek i Bjoneroa barnehage.Kred.: Kari Bekk/Bjoneroa barnehage© Gran kommuneFoto: Kari Bekk / Bjoneroa barnehage

Om oss

Vi har flott beliggenhet på vestsiden av Randsfjorden, og er kommunens eneste tilbud på denne siden av fjorden. Bjoneroa er ei lita bygd med vakre omgivelser, som gir store muligheter for store og små for gode opplevelser i skog og mark. Barna hos oss er i alderen 0–5 år, og vi har åpent mandag–fredag fra 07.00–16.30. Vi har feriestengt fire uker på sommeren (juli) samt i romjula og hele påsken.

Vi legger stor vekt på arbeid med nærmiljøet hos oss og med Stilla Elvepark, skolen, eldresenteret, kirken, ferje, næringsvirksomheter og fotballbane i umiddelbar nærhet. Det gir oss unike muligheter til å bli godt kjent med bygda vår. Vi har opparbeidet en flott plass i skogen med bålplass og grillhytte (som snart er ferdig) hvor barna tilbringer mye tid.

Vår visjon

Et godt sted å være for å leke og lære. Denne visjon skal symbolisere en trygg og god barnehage, hvor barna møter omsorgsfulle voksne som er til stede. 

Vi ønsker at barn og foreldre skal oppleve barnehagen som et sted hvor barna kan leke, utforske og ha gode opplevelser sammen med andre barn og voksne. Barnehagen skal være en arena for læring og tilegnelse av kunnskap ut fra alder og eget ståsted. Barna skal bli møtt med engasjerte voksne som "ser" barna og ønsker å være gode rollemodeller for dem. De voksne skal hjelpe barna i å utvikle seg selv og i samspill med andre.

Våre verdier

Trygghet, annerkjennelse, glede og humor, empati. Dette er verdier vi ønsker skal prege barn og voksnes hverdag i barnehagen.

Bjoneroa barnehage
Skolevegen 8
3522 Bjoneroa
Tlf: 40 06 93 56
bjoneroa.barnehage@gran.kommune.no

Katrine Kolstad
konstituert styrer
katrine.kolstad@gran.kommune.no