St. Petri fylte 800 år i 2020

I forbindelse med markeringen av 800-årsjubileet for St. Petri i 2020, ga Gran og Tingelstad menighetsråd ut boka «Gamle Tingelstad kirke – liten kirke med stort innhold».  SpareBankstiftelsen Gran bidro til utgivelsen med en stor prosjektgave.

Menighetsrådet ga seg ikke med det. Med Mariann Johnsen som engasjert pådriver søkte de Sparebankstiftelsen om støtte til å lage en egen barnebok om St. Petri. Nå er «Bli med inn i St. Petri» ferdig og i salg.

Hadde én betingelse for prosjektgaven

SpareBankstiftelsen Gran støttet barnebokprosjektet med 100 000 kroner, og sa samtidig at de ønsket å gi boka som gave til skolene i Gran.

Onsdag 4. mai ble 100 eksemplarer av «Bli med inn i St. Petri» overrakt kommunalsjef Mona Mikalsen i eplehagen på Fredheim skole.

Ei vakker og lærerik barnebok om fortida, for framtida

Forfatter av boka, Mariann Johnsen var på plass i eplehagen sammen med Jørn Prestkvern fra SpareBankstiftelsen Gran, kommunalsjef Mona Mikalsen, rektor Anders Michelsen, i tillegg til lærere og elever på Fredheim skole.

Mariann viste fram en flott bok med spennende fortellinger og flotte bilder til elevene, og lovte å bli med dem som guide i St. Petri ved en senere anledning. Mona Mikalsen takket for gaven, og lovte å sørge for at alle skolene får sine eksemplarer av den lokalhistoriske barneboka.

– Dette er en gave som gir ungene våre kunnskap om lokal historie på en morsom og engasjerende måte, sa kommunalsjefen.

Berømmet forfatteren

Jørn Prestkvern berømmet Mariann Johnsen for hennes engasjement og gjennomføring av prosjektet. Hun har skrevet boka på dugnad, og har en imponerende kunnskap om gamle Tingelstad kirke.

– Det er viktig at lokal historie holdes levende og leveres videre til barn og unge. «Bli med inn i St. Petri» er et godt bidrag til at en ny generasjon granasokninger kjenner til den 800 år lange historien til gamle Tingelstad kirke.