TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid. Pengene som samles inn skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer, utvikle medisiner og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser. Med årets TV-aksjon skal Leger Uten Grenser bidra til å forebygge epidemier og også utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

– Med erfaringene fra en pandemi friskt i minne burde det være enkelt å mobilisere til det som faktisk er verdens største dugnad i år, sier leder av aksjonskomiteen i Gran, ordfører Randi Eek Thorsen.

Den lokale TV-aksjonskomiteen er i gang

23. oktober er bøssebærerne tilbake og vil besøke så mange hus i kommunen som mulig. Den lokale aksjonskomiteen i Gran er i full gang med planleggingen. Som alltid stiller så å si alle politiske partier opp i dugnaden, sammen med Frivilligsentralen og administrasjonen i Gran kommune. På grunn av årets tema er også Grans nye kommunelege, Marianne Nappen, med i komiteen.

Årets viktigste søndagstur

Aksjonskomiteen oppfordrer alle som ønsker å bidra litt ekstra til å melde seg som bøssebærer og dermed gå årets viktigste søndagstur! Registrer deg gjerne på www.blimed.no eller ta kontakt med en av oss i aksjonskomitéen.

Alle som har lyst til å bidra kan bare ta kontakt med aksjonskomiteen.

Alle kan bidra

Komiteen ønsker både å bidra til å spre informasjon om årets tema, og håper at folk på Hadeland vil engasjere seg. TV-aksjonen har utviklet kjempefine undervisningsopplegg tilpasset ulike alderstrinn og læreplaner. Barnehager, skoleklasser, arbeidsplasser, lag og foreninger oppfordres herved til kreativ aktivitet for å bidra til selve innsamlingen. 

I tillegg til innsamling via bøsser vil det også i år bli mulig til å gi bidrag via digitale bøsser. Kommunestyret i Gran har allerede bevilget 25 000 kroner til årets aksjon – 5000 mer enn de foregående årene.