Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning.

På Husbankens hjemmesider kan du

  • lese om hvem som kan få bostøtte
  • lese om hvilke krav som gjelder for boligen
  • finne informasjon om hvilke inntektsgrenser som gjelder
  • prøve bostøttekalkulatoren

Slik søker du

Du finner lenke til søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned.

Mer informasjon

Du kan lese mer om bostøtte på Husbankens nettsider, eller ved å henvende deg til NAV Hadeland for å få hjelp og veiledning. (nav.no)

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker. 

I vår kommune er bostøtteordningen lagt under NAV Hadeland.

Trenger du nødhjelp eller akuttbolig?

Ring 90 61 83 39.

NAV Hadeland

Smietorget, Storgata 16
2750 Gran
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Postadresse:
Postboks 220
2711 Gran

Ønsker du timeavtale?
Logg inn på Ditt Nav,
eller ring telefon: 55 55 33 33