Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning.

På Husbankens hjemmesider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søkeprosessen

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned. Her kan du søke!

Trenger du mer informasjon?

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider, eller ved å henvende deg til NAV Hadeland for å få hjelp og veiledning. (nav.no)

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker. 

I vår kommune er bostøtteordningen lagt under NAV Hadeland.

NAV Hadeland
Smietorget, Storgata 16
2750 Gran
Tlf. 55 55 33 33

Husbankens nettsider

Søk om støtte

Meld fra om endringer

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte