Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune.

Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. 

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringer, er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i budsjettåret.

Gran kommune behandler årsbudsjettet og økonomiplanen samtidig. Økonomiplanen skal omfatte minst de neste fire årene, og rullerer. Det vil si at kommunestyret vedtar den én gang årlig.

Budsjett- og økonomiplanprosess 2021-2024

Informasjon og dokumenter knyttet til budsjett- og økonomiplanprosessen for årene 2021-2024 finner du på denne siden: Budsjett- og økonomiplanprosess 2021-2024​

Morten Gausen
​Kommunalsjef Stab og støtte
morten.gausen@gran.kommune.no
​Tlf: 979 81 417

Marianne Olsson 
​Fagleder økonomi
marianne.olsson@gran.kommune.no
​Tlf: 995 82 219