Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggeskikkpris

Gran kommune deler ut byggeskikkpris annethvert år. Formålet med prisen er å gjøre folk bevisst på verdien av gode bygningsmiljøer, og motivere til bedre byggeskikk i kommunen.

Send oss forslag til kandidater til byggeskikkprisen for 2020 - 2021 innen 7. mars 2022

Alle kan foreslå kandidater.

 Skriv hva slags bygning det er, adresse, gjerne gårds- og bruksnummer, samt en kort beskrivelse av hvorfor du synes bygget er en god kandidat til byggeskikkprisen.

Du kan sende oss dine forslag til kandidater via e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller via post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Du må sende inn ditt forslag innen 7. mars 2022. Byggverket må være ferdigsstilt i 2020 eller 2021.

Kriterier for tildeling av byggeskikkprisen

Hvem kan få byggeskikkprisen?

Prisen er en hederspris som gis til huseiere, byggherrer eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabiliteringsarbeid. Bygget eller anlegget skal være utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. Prisvinnerne skal gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. 

Hvem tildeler prisen

Planutvalget avgjør hvem som får byggeskikkprisen. Prisen blir delt ut i et kommunestyremøte.

Vinner av byggeskikkprisen 2018–2019

Byggeskikkprisen 2018–2019 ble delt ut i kommunestyremøtet 17. desember 2020. Vinnerne er Hadeland O-lag for Lushaughytta og DNT Hadeland for Lushaugtårnet.

Begrunnelsen for valget

Lushaughytta: Planutvalget mener at kriteriene for byggeskikkprisen er oppnådd med restaureringsprosjektet og tilpasning av nybygget gjennom plassering i terreng og landskap. Bygget har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig samt en innovativ og nyskapende kvalitet. Hytta har bærekraftig kvalitet med gode energiløsninger. 

Lushaugtårnet: Planutvalget mener at Lushaugtårnet tar hensyn til omgivelsene, har arkitektonisk og estetisk kvalitet og er bærekraftig. Det er gjort styrkeberegninger med tanke på høyde, snø og vindlast og det er lagt vekt på materialbruk og utseende. Sikkerhet er ivaretatt med innvendig trapp, rekkverk og sperrer ved foten av trappene, og håndlister i trappene. Tårnet har 26 bærestolper. Rette stolper, i stedet for skrånende, ble valgt med begrunnelse i at «skogen står rett» slik at tårnet glir best mulig inn i skogen omkring. 

Se film fra Lushaugtårnet og Lushaughytta her!

Lushaughytta og Lushaugtårnet ligger like ved hverandre og forsterker hverandre både som turmål og bygde elementer tilpasset naturen. Begge er spennende, nytenkende byggverk som ligger langt fra vei. De er allerede blitt mye brukt som turmål gjennom  årstidene. Byggverkene fremmer på den måten også folkehelsen i bygda. 

Byggeskikkpriser i Gran kommune 1991-2019 - alle vinnere

2018/2019  1) Lushaughytta  2) Lushaugtårnet

2016/2017  1) Vismabygget  2) Bjørklund husmannsplass

2014/2015  1) Lokstallen i Røykenvik  2)Våningshus på gården Eid Vestre  3) Hederlig omtale til låven på Høgkorsplassen.

2012/2013   1) Nødetatsbygget i Gran  2) Driftsbygning - Jorstad

2011  Trintom skole

2010  Nybygget fjøs i Undelisgutua 16 v/Øystein Alm og Kjersti Molden

2009  Helgaker Gård, kurs – og konferansesenter

2008  Mohagen Bil/Olimb og Gulbrandsen

2007  Restaurering av privatbolig Stein Arve Staxrud,

2004/2005/2006  Pris ikke utdelt

2003  Grymyr kirke

2002  Pris ikke utdelt

2001  Hadelandprodukter AS for 3.byggetrinn på industribygget i Mohagen på Jaren.

2000  Pris ikke utdelt

1999  Johan Wardeberg og Tone Gjertsen - restaurering og påbygg på eldre enebolig

1998  Engerudgården, Brandbu - nytt forretnings- og boligbygg

1997  Granerud grendehus, Bjoneroa - nytt tilbygg til eldre bygning

1996  Putten gård, Bjoneroa - nybygg generasjonsbolig

1995  Egge gård , Brandbu – restaurering

1994  Brandbu brannstasjon - rehabilitering/tilbygg

1993  Helgum gård, Gran - ny hovedbygning

1992  Vøien gård, Gran - restaurering av hovedbygning

1991  “Mølla i Gran “, rehabilitering

Kari Møyner

rådgiver kulturminneforvaltning og kunst
kari.moyner@gran.kommune.no
45 20 7615