Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggeskikkpris

Gran kommune deler ut byggeskikkpris annethvert år. Formålet med prisen er å gjøre folk bevisst på verdien av gode bygningsmiljøer, og motivere til bedre byggeskikk.

Kriterier for tildeling av byggeskikkprisen

Hvem kan få byggeskikkprisen?

Prisen er en hederspris som gis til huseiere, byggherrer eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabiliteringsarbeid. Bygget eller anlegget skal være utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. Prisvinnerne skal gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. 

Hvem tildeler prisen

Planutvalget avgjør hvem som får byggeskikkprisen. Prisen blir delt ut i et kommunestyremøte.

Vinner av byggeskikkprisen 2020–2021

Byggeskikkprisen 2020–2021 ble delt ut i kommunestyremøtet 22. juni 2022. Planutvalget har utpekt to vinnere:

  • Restaurert våningshus på Ruden (Fjordlinna 523, 2750 Gran). Eiere er Silje Grini og Odd Ivar Ruden. De to har restaurert våningshuset, som opprinnelig er fra tidlig på 1800-tallet. I prosessen har eierne fått hjelp fra interiørarkitekt Irene Mjaaseth, i tillegg til lokale håndverkere med Jermund Alm i spissen. I tildelingen har planutvalget lagt vekt på at den gamle bygningen, med gode proporsjoner, er bevart og passer godt inn på tunet sammen med de andre gårdsbygningene. Våningshuset har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig, samtidig som det er blitt et funksjonelt hus for en småbarnsfamilie. Bygget har også en bærekraftig kvalitet med tanke på energibruk.
     
  • Restaurert og ombygget enebolig i Marthabakken (Eggelinna 146, 2760 Brandbu). Eiere er Erik Schjerven og Anders Røyneberg. De har restaurert og ombygget huset, med et ønske om å sette sitt preg på bygget, og samtidig ivareta det opprinnelige særpreget – og landskapet rundt. De har hatt med seg arkitekt Erik Collett i prosjektet. Huset har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig, i tillegg til en innovativ og nyskapende kvalitet. Mye av den gamle bygningen er ivaretatt, samtidig som huset har fått et nytt særpreg og er tilpasset eiernes ønsker og behov. Bygget har en bærekraftig kvalitet med gode energiløsninger.

Begge vinnerne er, på hver sin måte, gode eksempler på hvordan vi kan ta vare på gamle hus. Tradisjonelt og stilrent, eller nyskapende og lekent. Begge husene passer godt inn i det kulturlandskapet de ligger i.

Vinnerne har fått hvert sitt kunstverk, laget av den lokale kunstneren Aleksander Stav: "Baby Egress" og "Sky-ble singer".

 

Byggeskikkpriser i Gran kommune 1991-2019 - alle vinnere

2018–2019  Lushaughytta og Lushaugtårnet

2016–2017  Vismabygget og Bjørklund husmannsplass

2014–2015  Lokstallen i Røykenvik og våningshus på gården Eid Vestre. Hederlig omtale til låven på Høgkorsplassen.

2012–2013  Nødetatsbygget i Gran og driftsbygning på Jorstad

2011  Trintom skole

2010  Nybygget fjøs i Undelisgutua 16 v/Øystein Alm og Kjersti Molden

2009  Helgaker Gård, kurs- og konferansesenter

2008  Mohagen Bil/Olimb og Gulbrandsen

2007  Restaurering av privatbolig Stein Arve Staxrud

2004–2006 Prisen ble ikke utdelt.

2003  Grymyr kirke

2002  Prisen ble ikke utdelt.

2001  Hadelandprodukter AS for tredje byggetrinn på industribygget i Mohagen på Jaren

2000  Prisen ble ikke utdelt.

1999  Johan Wardeberg og Tone Gjertsen - restaurering og påbygg på eldre enebolig

1998  Engerudgården, Brandbu - nytt forretnings- og boligbygg

1997  Granerud grendehus, Bjoneroa - nytt tilbygg til eldre bygning

1996  Putten gård, Bjoneroa - nybygg generasjonsbolig

1995  Egge gård , Brandbu – restaurering

1994  Brandbu brannstasjon - rehabilitering/tilbygg

1993  Helgum gård, Gran - ny hovedbygning

1992  Vøien gård, Gran - restaurering av hovedbygning

1991  “Mølla i Gran “, rehabilitering

Kari Møyner

rådgiver kulturminneforvaltning og kunst
kari.moyner@gran.kommune.no
45 20 7615