Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 26. jan. 2022 kl. 09:41

Informasjon om korona

Les mer

Byggeskikkpris

Gran kommune deler ut byggeskikkpris annethvert år. Formålet med prisen er å gjøre folk bevisst på verdien av gode bygningsmiljøer, og motivere til bedre byggeskikk i kommunen.

Gran kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 1990.

Prisen er en hederspris som gis til huseiere, byggherrer eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabiliteringsarbeid. Bygget eller anlegget skal være utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.

Når vi vurderer kandidatene, ser vi blant annet på hvordan bygget/tilbygget er tilpasset det eksisterende bygningsmiljøet det er plassert i. Bebyggelsen bør avspeile respekt for verdier i lokale naturforutsetninger og byggetradisjoner.

I perioden 1990–1999 ble prisen delt ut hvert år. Etter det er prisen stort sett blitt delt ut annethvert år.

Hvem tildeler prisen?

Kommunestyret oppnevner en komité, byggeskikkpris-komiteen. Det er denne komiteen som tildeler prisen.

Komiteen vurderer både egne og innkomne forslag til kandidater.

Send oss forslag til kandidater

Du kan sende oss dine forslag til kandidater via e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller via post til Gran kommune, ved kulturkontoret, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Du må sende inn ditt forslag innen 1. mars.

Vinner av byggeskikkprisen 2018–2019

Byggeskikkprisen 2018–2019 ble delt ut i kommunestyremøtet 17. desember 2020. Vinnerne er Hadeland O-lag for Lushaughytta og DNT Hadeland for Lushaugtårnet.

Begrunnelsen for valget

Lushaughytta: Planutvalget mener at kriteriene for byggeskikkprisen er oppnådd med restaureringsprosjektet og tilpasning av nybygget gjennom plassering i terreng og landskap. Bygget har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig samt en innovativ og nyskapende kvalitet. Hytta har bærekraftig kvalitet med gode energiløsninger. 

Lushaugtårnet: Planutvalget mener at Lushaugtårnet tar hensyn til omgivelsene, har arkitektonisk og estetisk kvalitet og er bærekraftig. Det er gjort styrkeberegninger med tanke på høyde, snø og vindlast og det er lagt vekt på materialbruk og utseende. Sikkerhet er ivaretatt med innvendig trapp, rekkverk og sperrer ved foten av trappene, og håndlister i trappene. Tårnet har 26 bærestolper. Rette stolper, i stedet for skrånende, ble valgt med begrunnelse i at «skogen står rett» slik at tårnet glir best mulig inn i skogen omkring. 

Se film fra Lushaugtårnet og Lushaughytta her!

Lushaughytta og Lushaugtårnet ligger like ved hverandre og forsterker hverandre både som turmål og bygde elementer tilpasset naturen. Begge er spennende, nytenkende byggverk som ligger langt fra vei. De er allerede blitt mye brukt som turmål gjennom  årstidene. Byggverkene fremmer på den måten også folkehelsen i bygda. 

Tidligere prisvinnere

 • 2017 Bjørklund husmannsplass, i Gammevegen og Vismabygget i Storgata i Gran
 • 2009  Helgaker Gård, kurs – og konferansesenter
 • 2008  Mohagen Bil/Olimb og Gulbrandsen
 • 2007  Stein Arve Staxrud, restaurering av privatbolig
 • 2005  Pris ikke utdelt
 • 2003  Grymyr kirke
 • 2001  Hadelandprodukter AS for 3.byggetrinn på industribygget i Mohagen på Jaren.
 • 1999  Johan Wardeberg og Tone Gjertsen - restaurering og påbygg på eldre enebolig
 • 1998  Engerudgården, Brandbu - nytt forretnings- og boligbygg
 • 1997  Granerud grendehus, Bjoneroa - nytt tilbygg til eldre bygning
 • 1996  Putten gård, Bjoneroa - nybygg generasjonsbolig
 • 1995  Egge gård , Brandbu – restaurering
 • 1994  Brandbu brannstasjon - rehabilitering/tilbygg
 • 1993  Helgum gård, Gran - ny hovedbygning
 • 1992  Vøien gård, Gran - restaurering av hovedbygning
 • 1991  “Mølla i Gran “, rehabilitering

Kari Møyner

rådgiver kulturminneforvaltning og kunst
kari.moyner@gran.kommune.no
45 20 7615