– Det har vært supert å starte i denne jobben. Jeg har blitt svært godt tatt imot av både kolleger og gravide med partnere, forteller Cathrine.

Cathrine var ferdig utdannet jordmor i desember 2018 og har siden 2019 jobbet som jordmor i Ringerike kommune. 

– Jeg har lenge vært fasinert av graviditet, fødsler og hva den fantastiske kvinnekroppen er i stand til. Da jeg startet på sykepleie-studiet, var det for å bli jordmor, forklarer hun.

Når hun nå er Gran kommunes eneste jordmor, er hun glad for at hun har god erfaring som kommune-jordmor fra Ringerike – en kommune som har omtrent tre ganger så mange fødsler i året som Gran. I Ringerike har det vært cirka 350 fødsler i året, mens vi her har rundt 100 fødsler.

Hva gjør en kommune-jordmor?

– Den største delen av jobben er å følge opp gravide. Vi tilbyr komplett svangerskapsoppfølging av friske gravide og samarbeider godt med både fastleger og sykehus, forteller Cathrine.

Andre oppgaver hun har i Gran kommune er å jobbe med helsestasjonen for ungdom, reise på tidlig hjemmebesøk etter fødsler, ha kontroll av mor seks–åtte uker etter fødsel, ta celleprøver og hjelpe med prevensjon.

Du kan lese mer om jordmortjenesten her.

Pusser opp hus i Lunner

Cathrine er opprinnelig fra Gjøvik, men har bodd i Lunner de siste åtte årene. Der pusser hun opp et gammelt hus, hvor hun bor sammen med mannen og deres to barn. Ved siden av å pusse opp hus, bygger familien hytte på Lygna.

– Mye av fritiden går til det, i tillegg til å følge opp barn på fritidsaktiviteter. Ellers er jeg veldig hjemmekjær og liker godt å bare nyte tid hjemme sammen med familien.