Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet går nå ut med noen anbefalinger for å forebygge en eventuell spredning dersom det kommer til Norge. Coronaviruset er ikke oppdaget i Norge.
 
Hvordan unngå smitte:
  • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Bruk papirlommetørkle. Host eller nys i det og kast det etterpå. Hvis ikke du har papir bruk armkroken.
  • Du bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 
Hva gjør du, hvis du tror du er smittet:
Ta kontakt med lege om du:
Utvikler symptomer på luftveisinfeksjon: hoste, feber, sår hals, pustevansker eller brystsmerter og har enten:
  • vært i nærkontakt med en som er kjent smittet med dette virus
ELLER
  • vært på reise til berørte områder (spesielt Kina) innenfor de siste 2 ukene
Ring til legen før du kommer, slik at legekontoret kan gjøre tiltak for å redusere smittefare til andre som er der. Informer legen på telefon om hvor og når man har vært på reise.
Undersøkelse av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt, anbefales ikke.
 
Informasjon til alle som har vært i Kina
Helsedirektoratet ber alle som har vært i Wuhan eller andre deler av Hubei-provinsen de siste ukene eller hatt har nær kontakt med noen som har vært der og får feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker, om straks å kontakte lege eller legevakt på telefon. Telefonnummeret til legevakt er 116 117
 
Les mer om forholdregler og eventuelle reiseråd hos Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/