Priser tjenester 2021

Kultur

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedspris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Utleie kommunehuset på Granavollen

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: kr 294
Enkeltarrangement, for private/kommersielle aktører: kr 1 173

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: Etter avtale.
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: Etter avtale.
 

Priser inkludert mva.

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: kr 368
Enkeltarrangement, for private/kommersielle aktører: kr 1 466

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: Etter avtale.
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: Etter avtale.

Utleie Granvang

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. 
Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 426
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 713
Helg- og helligdager, dagtid: kr 570
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 855

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 10 588

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 376
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 1 874
Helg- og helligdager, dagtid: kr 1 874
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 347

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 847
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 3 437
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 347
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 220

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: fra kr 347 - til kr 692


Leie av teknisk personell per time: kr 532,-


Priser inkludert mva 

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 533
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 891
Helg- og helligdager, dagtid: kr 713
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1 069

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 13 235

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 720
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 2 343
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 343
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 934

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 2 343
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 4 296
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 934
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 5 275

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: fra kr 433,- til kr 1 049


Leie av teknisk personell per time: kr 665,-

 

Hadeland kulturskole

Gruppeundervisning, per semester: kr 1200
Individuell undervisning, per semester: kr 1618

Materiell-avgift, visuelle kunstfag, per semester: kr 500
Leie av instrument, per semester: kr 300,-

Subsidiert pris for korps/teater: kr 8893
Kostpris utover avtalte årstimer, for korps/teater: avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle. En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

Kulturverksteder, per kurs: fra kr 580,- til kr 946,-
 

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50% av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (kr. 456 080 pr. 01.05.2020)

 

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er fire uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Purregebyr ved for sen innlevering:
1. purring: kr 30,-
2. purring: kr 70,-

Purregebyrene er det samme for barn og voksne. Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:
Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av låner som har registrert materialet på sitt lånekort.
 

Bøker, voksen: kr 400,-
Bøker, barn: kr 200,-
Lydbøker, voksen: kr 400,-
Lydbøker, barn: kr 200,-
DVD: kr 200,-
Musikk-CD: kr 150,-
Språkkurs (1 CD med hefte): kr 400,-
Språkkurs (4 CD med hefte): kr 1 500,-
Tegneserier: kr 100,-
PC-spill: kr 200,-
TV-spill: kr 400,-
Tidsskrifter: kr 100,-
Bøker/medier inntil 2 år: innkjøpspris, hvis denne er høyere enn erstatningssats
Antikvariske bøker: vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatningskravet.
Behandlingsgebyr: kr 100,-

Lånekort
Nytt lånekort: gratis
Gebyr for tapt lånekort: kr 30,-

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Alle priser er oppgitt i norske kroner. I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva.. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.. 
 

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 426
For kommunale leietakere: kr 426
Enkeltarrangement for andre leietakere: kr 2.991
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 4415

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 426
Mandag–fredag, kveldstid: kr 713
Helg- og helligdager, dagtid: kr 574
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 855

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 254
Mandag–fredag, kveldstid: kr 1 708
Helg- og helligdager, dagtid: kr  1 708
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 138

For andre leietakere:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 708
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 132
Helg- og helligdager, dagtid: kr  2 138
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 3 845

Personalkostnader ved utleie per time: kr 532,-

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 303,-
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 606,-

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 3 545,-
For private/kommersielle aktører: kr 3 741,-

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 501

 

Priser inkludert mva

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 533
For kommunale leietakere: kr 533
Enkeltarrangement for andre leietakere: kr 3 739
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 5 519

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 533
Mandag–fredag, kveldstid: kr 891
Helg- og helligdager, dagtid: kr 718
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1 069

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 568
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 135
Helg- og helligdager, dagtid: kr  2 135
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 673

For andre leietakere:
Mandag–fredag, dagtid: kr 2 135
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 915
Helg- og helligdager, dagtid: kr  2 673
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 806

Personalkostnader ved utleie per time: kr 665,-

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 389
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 778

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 4 551
For private/kommersielle aktører: kr 4 803

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 625

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: Etter avtale.
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: kr 515
For stevner og lignende arrangementer: kr 443

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: kr 184

For håndballkamper:
Alder/divisjon: 8–10 år: kr 153
Alder/divisjon: 11–12 år: kr 305
Alder/divisjon: 13–16 år: kr 422
Alder/divisjon: 17 år: kr 487
4. divisjon: kr 546

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: kr 220
Stevner, per stevnedag: kr 515
Større idrettsarrangement: kr 4 559
 

Priser inkludert mva. :

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: Etter avtale.
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: kr 644
For stevner og lignende arrangementer: kr 554

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: kr 230

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: kr 275
Stevner, per stevnedag: kr 644
Større idrettsarrangement: kr 5 699

Utleie Hadeland kultursal

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.
 

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 2 489
Leie påfølgende dager: kr 1 868
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 546
Billettavgift per solgte billett: kr 34

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 4 980
Leie påfølgende dager: kr 3 734
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 546
Billettavgift per solgte billett: kr 34

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 9 284
Leie påfølgende dager: kr 6 631
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 532,-
Billettavgift per solgte billett: kr 35,-

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 532,-
Billettavgift per solgte billett: kr 35,-

 

Priser inkludert mva

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 3 111
Leie påfølgende dager: kr 2 335
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 683
Billettavgift per solgte billett: kr 43

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 6 225
Leie påfølgende dager: kr 4 668
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 683
Billettavgift per solgte billett: kr 43

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 11 605
Leie påfølgende dager: kr 8 289
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 665,-
Billettavgift per solgte billett: kr 44

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 665,-
Billettavgift per solgte billett: kr 44

Utleie svømmehaller og billettpriser

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
Trening for lag og foreninger, per time: kr 184
Bedriftsretta helsetiltak, per time: kr 494

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
Voksne: kr 50,-
Ungdom 16–20 år: kr 30,-
Barn 3–15 år: kr 25,-
Barn under 3 år: gratis

Utleie Størenslunden

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner
Mandag–fredag, dagtid: kr 515
Mandag–fredag, kveldstid: kr 811
Helg og helligdager, dagtid: kr 660
Helg og helligdager, kveldstid: kr 1 102

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 251
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 500
Helg og helligdager, dagtid: kr 1 619
Helg og helligdager, kveldstid: kr 3 233
 

Priser inkludert mva. :

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
Mandag–fredag, dagtid: kr 644
Mandag–fredag, kveldstid: kr 1 014
Helg og helligdager, dagtid: kr 825
Helg og helligdager, kveldstid: kr 1 378

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 564
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 125
Helg og helligdager, dagtid: kr 1 024
Helg og helligdager, kveldstid: kr 4 041

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 212
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 515
Skoler og institusjoner: kr 515

Hall A, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 125
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 266
Skoler og institusjoner: kr 266

Hall B, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 125
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 266
Skoler og institusjoner: kr 266

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Full hall, hall A, B, C og tribuner:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 413
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr  1 214
Skoler og institusjoner: kr 1 214
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale.
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale.

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.


Priser inkludert mva. :

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 265
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 644
Skoler og institusjoner: kr 644

Hall A, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 156-
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 333
Skoler og institusjoner: kr 333

Hall B, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 156
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 333
Skoler og institusjoner: kr 333

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Full hall, hall A, B, C og tribuner:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 516
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr  1 518
Skoler og institusjoner: kr 1 518
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale.
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale.

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

 

 

 

Barnehager

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager 2021. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. 

Oppholdstid

5 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 3230

4 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 2907

3 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 2581

2 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 1938

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
50% for 3. barn og flere

Dagplass per dag

Fra 1.1.2020 kr 250

Kost

5 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 409

4 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 327

3 dager i uka
Fra 1.1.2020 kr 244

2 dager i uka 
Fra 1.1.2020 kr 163

 

Private barnehager

Plan, bygg og oppmåling

Litt tekst her om byggesakspriser

Tiltak på forurenset grunn

Dersom du skal gjøre tiltak på eiendommer hvor det finnes forurensede masser i grunnen, må du utarbeide en tiltaksplan for massehåndteringen.

Behandling av tiltaksplan og oppfølgende kontroll

Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad: kr 6 250,-
Tiltakskategori 2 -  tiltak av middels vanskelighetsgrad: kr 18 750,-
Tiltakskategori 3 -  tiltak av stor vanskelighetsgrad: kr 37 500,-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 • Areal fra 0-500 m²: 16 800,-
 • Areal fra 551 m²-2000 m²: 26 400,-
 • Areal fra 2001 m² - økning fra pr påbegynt daa inntil 20 000 m²: 2 280,-
 • Areal fra 20 001 m² - 100 000 m²: 62 400,-

Oppretting av anleggseiendom (eiendom over eller under terrenget):
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

Areal fra 0-500 m²: kr 16 800,-
Areal fra 551 m²-2000 m²: kr 26 400,-

Volumoverføring pr nytt påbegynt 1000 m³ medfører en økning av gebyret på kr 2 280,-

Oppmåling av flere tomter med samme rekvirent (eier/bestiller) og dato:
Ved oppmåling av tomt som grenser til en annen tomt med samme rekvirent og dato, gis det følgende reduksjon per fradelt tomt:
Fra og med tomt 2 til og med tomt 4: 20 prosent reduksjon
Fra og med tomt 5 til og med tomt 10: 30 prosent reduksjon
Fra og med tomt 11 til og med tomt 20: 40 prosent reduksjon
Fra og med tomt 21: 50 prosent reduksjon
 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF):
Gran kommune sender faktura når det er gjort vedtak om innvilgelse av MUF i avsnittene overfor.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

Forhåndskonferanser

Seksjonering

Oppretting av ny eierseksjon, nybygg:

2-3 seksjoner, per sak: kr 7 500,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 9 300,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Oppretting av ny eierseksjon i eksisterende bygg:

1-3 seksjoner, per sak: kr 8 750,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 10 625,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

1-3 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 12 500,-
4-8 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 15 000,-
 

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-


Sletting eller oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandlingsgebyr for sletting eller oppheving, per sak: kr 5 000,-


Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon. 
For areal fra 0-50 kvadratmeter: kr 9 200,-
For areal fra 51-250 kvadratmeter: kr 11 800,-
For areal fra 251-2000 kvadratmeter: kr 16 500,-
For areal fra 2001 kvadratmeter og oppover kommer et pristillegg per påbegynte dekar ekstra: kr 1 900,-


Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåling og påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (NGO-, EUREF-koordinater, eller eksisterende grensemerker med lokalt nett):
For inntil to punkter: kr 2 880,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 840,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går):
For inntil to punkter: kr 8 280,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 1 320,-

Privat grenseavtale:
For inntil to punkter eller 100 meter grenselengde: kr 6 600,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde: kr 1 320,- 

Kommunen velger billigste alternativ for rekvirent. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Se timepris i avsnitt under.

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil ti sider: kr 190,-
Matrikkelbrev over ti sider: kr 380,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket.


Timepris
Oppstartsgebyr: kr 1 300,-
Timepris per påbegynt time: kr 1 300,-

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Deling av eiendom

Her er priser for opprettelse av matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
For areal fra 0-500 kvadratmeter: kr 16 800,-
For areal fra 501-2000 kvadratmeter: kr 26 400,-


For areal fra 2001 kvadratmeter og inntil 20.000 kvadratmeter må det betales et tillegg per påbegynte dekar på: kr 1 900,-
For areal fra 20.001 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter: kr 52 000,-

Oppretting av punktfeste uten oppmåling (punkt er hentet direkte fra kart): kr 5 500,-


Fradeling:
Fradeling av tomt med grenser i tråd med godkjent plan for området: kr 6 000,-
Pristillegg for parsell utover 1 og inntil 10: kr 1 000,-
For parsell mellom 11 og 20 reduseres tillegg med 50 prosent. 
Pris utover 20, per parsell: kr. 100,-

Fradeling av tomt i områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel: kr 14 000,-
Tillegg for parsell utover 1: kr 1 500,-

 • Fradeling av tilleggsareal/overføring av areal: kr 4 100,-
 • Fradeling av eksisterende festetomt/punktfeste til egen tomt: kr 14 000,-
 • Fradeling av tomt utenfor byggeforbudssone og i uregulert område (LNF), pr sak: 19 550,-

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon. Da må du betale tillegg for behandling av dispensasjonssøknad. Se egen prisliste.

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Gebyr for areal fra 0-250 kvadratmeter: kr 6 600,-
Gebyr for areal fra 251-500 kvadratmeter: kr 10 080,-

Grensejustering for anleggseiendom:
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 kubikkmeter.

Gebyr for volum fra 0-250 kubikkmeter: kr 5 640,-
Gebyr for volum fra 251-1.000 kubikkmeter: kr 6 360,-

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader

 

For driftsbygninger i landbruket:
Prisene gjelder tiltak med inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (i tråd med SAK10 § 3-2). Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Nybygg, driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 kvadratmeter: kr 12 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,-   (Her er makspris kr 21 500,-)

Nybygg, redskapshus eller gårdsgarasje inntil 100 kvadratmeter: kr 7 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

Tilbygg på driftsbygninger, inntil 100 kvadratmeter: kr 4 700,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:
Avklaringsmøte før oppstart: kr 7 500,-
Gjennomføring av oppstartsmøte for detaljregulering og mindre endring av reguleringsplan: kr 30 000,-
Møter undervegs i prosessen for avklaringer under utarbeiding av detaljregulering, per møte: kr 7 500,-
Pakke oppstart + to møter undervegs i prosessen: kr 40 000,-

Gjennomgang og skriftlig veiledning/bearbeiding av planmateriale før innsending til offentlig ettersyn:
Gjennomgang og skriftlig veiledning, minimumsats etter medgått tid: kr 5 000,-
For skriftlig bearbeiding, minimumsats etter medgått tid: kr 5 000,-

Politisk behandling av planinitiativ eller prinsippsaker om reguleringsspørsmål (plan- og bygningsloven § 12.8 2. ledd og § 12.11): kr 25 000,-

Det må betales 25 prosent av prisen hvis søknaden trekkes eller blir avvist etter varsel om oppstart og før kommunen har mottatt innsendt planforslag.
Det må betales 75 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangs vedtak.
Det må betales 100 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangs vedtak.

For behandling av private reguleringsplaner betales følgende gebyr:

For grunnareal fra 0 til og med 10000m²: kr 120 000,-
Tilleggsgebyr hvis planforslaget er i strid med overordnet plan, pr planforslag: 50%

Tilleggsgebyr for behandling av planprogram, pr. planforslag: 45 000,-

Arealgebyr planforslag -tilleggsgebyr:

Tilleggsgebyr for planer som omfatter over 10 daa, pr daa: 4 000,-

Tilleggsgebyr innen sentrumsområder, maksimalt areal som regnes gebyr av er 40 000m² bolig og 20 000m² for andre formål, pr. påbegynt 100m²: 950,-

Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (sosi-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Endring med og uten utvalgsbehandling

 • Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 1.ledd, pr. søknad: fullt gebyr
 • Søknad uten utvalgsbehandling, pr. søknad: 10 500,-
 • Søknad med utvalgsbehandling, pr. søknad: 20 750,-
 • Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg, pr. forhold: 4 000,-
 • Endring av plan i tråd med tidligere gitt dispensasjon, pr. søknad 5 250,-

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

 • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
 • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
 • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 
 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Purring
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid med å innhente denne informasjonen: kr 2 200,-
For purring etter tilleggsopplysninger, per gang: kr 1 100,-
 

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg: 
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Tilbygg eller påbygg tilknyttet bolig eller fritidseiendom:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 900,-
Mellom 50 og 70 kvadratmeter: kr 13 900,-
For tilbygg eller påbygg over 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Mindre, frittstående tiltak som brygge, basseng, ballbinge og lignende: kr 6 900,-

Frittstående garasje eller uthus: 
Inntil 70 kvadratmeter: kr 9 400,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-
Garasjeanlegg større enn 70 kvadratmeter, eller parkeringskjeller: kr 12 500,-
For garasjeanlegg og parkeringskjeller, tillegg per parkeringsplass (fra og med tredje parkeringsplass): kr 1 250,-
Frittstående garasje eller uthus som det søkes om sammen med bolig og garasje som del av bolig: kr 4 900,-

Boliger og fritidsboliger:
Der det er flere boenheter, skal det betales et tillegg på 50 prosent av behandlingsprisen for hver enhet fra og med andre enhet.

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus, leilighet inntil 200 kvadratmeter bruksareal: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med høy standard, med innlagt vann, inntil 200 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med lav standard, uten innlagt vann, inntil 120 kvadratmeter: kr 15 850,-
Pris per kvadratmeter utover 120 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg/påbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg, enklere bygninger som kaldtlager, veksthus, driftsbygninger og lignende:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 27 800,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 100,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller privat tjeneste:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Konstruksjoner og anlegg:
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger, kabler og lignende, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignende: kr 19 550,-

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak, og fasadeendring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak: kr 2 000,-
Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning: kr 9 200,-
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse kr 10 000,-
 

Bruksendring eller vesentlig endring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Bruksendring eller vesentlig utvidelse, eller vesentlig endring av tidligere drift, per bruksenhet: kr 11 800,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer).


Riving av tiltak:
Riving av tiltak som ikke er inkludert under § 20-4: kr 5 100,-
Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad: kr 1 900,-

Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse, eldre enn år 1850 : kr 19 550,-
Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse: kr 31 250,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Fyringsanlegg med bygning inntil 50 kvadratmeter (for eksempel pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis eller ventilasjonsanlegg: kr 5 100,-
Små tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele og lignende: kr 1 900,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer). 

Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklameinnretninger:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller osv): kr 11 800,-
Enkeltskilt, skjermvegger, stillaser og skiltplan: kr 3 500,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå oppført i mer enn to år:
Pris for behandling av søknad er tilsvarende som pris for permanente tiltak.

Vesentlig terrenginngrep:
Masseforflytning, massedeponering og landskapsarbeid som berører 1–10 dekar areal: 10 000,-
Tillegg per ti dekar som berøres, utover hovedsats: kr 2 500,-

Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge eller molo: kr 9 600,-
Støttemur, brønn, dam og mindre veger: kr 2 000,-
Basseng og gjødselkum: kr 6 700,-

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 9 000,-
Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 5 100,-


Trinnvis søknad:
For rammetillatelse gjelder priser nevnt ovenfor, se aktuelt tiltak.

For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse: kr 5 000,-
 

Endringssøknad:
Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse: kr 3 700,-

For større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. I slike tilfeller kan kommunen vurdere å gi reduserte priser. 

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-

Om gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg

For midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tid enn to år: kr 4 600,-
For tiltak som skal stå kortere enn to måneder, trenger du ikke å søke om tillatelse for å sette opp.

For mindre tiltak på bebygd eiendom: 
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Tilbygg inntil 25 kvadratmeter: kr 4 300,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter: kr 7 400,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter, uten omsluttende vegger: kr 3 700,-

Små terrasser inntil 50 kvadratmeter, som ikke berører mer enn to fasader av bygget: kr 2 000,-

Mindre tiltak som takoverbygg, inngangspartier, støttemurer og lignende:
Inntil 10 kvadratmeter: kr 2 000,-
 

Frittstående garasje/uthus/carport:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 3 200,-
Mellom 50 kvadratmeter og 70 kvadratmeter: kr 7 300,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Tilbygg til næringseiendom, inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-

For riving eller flytting:
Riving av større tiltak, over 100 kvadratmeter (for eksempel låve): kr 5 100,-
Enkel riving eller flytting av garasje/uthus/tilbygg og lignende: kr 2 000,-


Bruksendring
For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. For eksempel endring fra kjellerbod til kjellerstue: kr 5 000,-


Skilt og reklame
For å montere skilt og reklameinnretninger på vegg: kr 2 000,-

Endringssøknad
Endring eller tillegg av tillatelse som allerede er gitt: kr 2 000,-

Timepriser
Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Fylkesmannen. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Godkjenning av selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak: kr 3 300,-

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak: kr 850,-

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.
I enkelte saker bestemmer kommunens administrasjon at søknaden må behandles politisk. Dette kan gjelde for eksempel prinsipielle saker.

Pris for dispensasjon som sendes til politisk behandling, per søknad: kr 12 500,-
Pris for dispensasjon som kan avgjøres administrativt, per søknad: kr 2 500,-

Tilleggspris for dispensasjoner som krever høring, per søknad: kr 6 250,-
Tilleggspris per dispensasjonsforhold ut over den første: kr 2 000,-

Søker du om tillatelse til å bygge på eller endre eksisterende bygg, hvor det er krevende eller umulig å fylle gjeldende tekniske krav, kan du søke om fravik fra TEK. 
Pris per fravik: kr  8 750,-

 

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten mva.

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune: kr 360
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein: kr 715
Ekstra feiing av skorstein: kr 360

Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: kr 636
Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: kr 953

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser. Bruk av materiell på brannøvelser og lignende blir fakturert til kostpris med et tillegg på 20 prosent.
Vi fakturer reisekostnader etter statens satser for ekstra tjenester.

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Abonnementsgebyr for vann, per år: kr 2 012,50
Abonnementsgebyr for avløp, per år: kr 1 840,00

Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 20,95
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 32,75
 

Priser for å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett:
For vann, per boenhet: kr 12 750,-
For avløp, per boenhet: kr 12 875,-
For vann annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 137,50
For avløp annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 187,50

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

Leie av vannmåler, per år: kr 475,-
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: kr 812,50,-


Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: kr 500,-

Tømming av septiktank

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming:
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter: kr 322,50
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum 4 kubikkmeter septik: kr 1 290
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimum 2 kubikkmeter septik: kr 645
Tette oppsamlingstanker for klosett min 1 m3: kr 447,50

Ekstra tømminger:
Grunngebyr: kr 920,-
Tømmegebyr, per kubikkmeter: kr 447,50
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer: kr 1 835,-
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriften § 7: kr 920,-

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
Det skal ikke betales mva. for saksbehandling. Alle priser er derfor oppgitt uten mva.

Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift
For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent, 1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall): kr 5 000
For anlegg over 50 PE: kr 19 550

Mindre endring av utslippstillatelse
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 2 500
For anlegg over 50 PE: kr 9 775
 

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 4 000

Godkjenning av foretak

Søknad om ansvarsrett: kr. 3 300,-

Kontroll av mindre avløpsanlegg
Fritidsbolig, per år: kr 300
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 300
For anlegg over 50 PE: kr 600
 

 

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Standard renovasjonsgebyr, per år: kr 3 770,-
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år: kr 6 032,-
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år: kr 11 310,-

For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år: kr 1 487,50
 

Gangtillegg, per år:
10-30 meter: kr 405,-
30-50 meter: kr 742,50
50-100 meter: kr 1 080,-

Du kan få fradrag dersom du hjemmekomposterer. Fradraget er på kr 250,-

SFO

Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener (m) + antall ettermiddager (e)

1 m: 201 kroner
2 m: 400 kroner
3 m: 592 kroner
4 m: 770 kroner
5 m: 945 kroner

1 e: 536 kroner
2 e: 1062 kroner
3 e: 1580 kroner
4 e: 2052 kroner
5 e: 2519 kroner

1 m + 1 e: 737 kroner
1 m + 2 e: 1264 kroner
1 m + 3 e: 1781 kroner
1 m + 4 e: 2252kroner
1 m + 5 e: 2719 kroner

2 m + 1 e: 935 kroner
2 m + 2 e: 1462 kroner
2 m + 3 e: 1979 kroner
2 m + 4 e: 2450 kroner
2 m + 5 e: 2917 kroner

3 m + 1 e: 1128 kroner
3 m + 2 e: 1654 kroner
3 m + 3 e: 2172 kroner
3 m + 4 e: 2642 kroner
3 m + 5 e: 3111 kroner

4 m + 1 e: 1305 kroner
4 m + 2 e: 1832 kroner
4 m + 3 e: 2349 kroner
4 m + 4 e: 2821 kroner
4 m + 5 e: 3287 kroner

5 m + 1 e: 1480 kroner
5 m + 2 e: 2008 kroner
5 m + 3 e: 2524 kroner
5 m + 4 e: 2996 kroner
5 m + 5 e: 3463 kroner

Kost (mat og drikke) per måned
1 e: 38 kroner
2 e: 76 kroner
3 e: 114 kroner
4 e: 152 kroner
5 e: 191 kroner

Kjøp av dagplass
Morgen: 123 kroner
Ettermiddag: 164 kroner
Hel dag: 280 kroner
Ferie-SFO, per dag: 200 kroner
Kost per dag, under ferie-SFO: 50 kroner

Kopiering

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.
 

Kopiering i svart-hvitt:
For ark i størrelsen A4: kr 2,-
For ark i størrelsen A3: kr 4,-

Kopiering i farger:
For ark i størrelsen A4: kr 4,-
For ark i størrelsen A3: kr 8,-

Helse og omsorg

Vaksine

Utenlandsvaksine

Konsultasjon: kr 330,-

I tillegg må du betale for den vaksinen du skal ta. Ta kontakt med helsestasjonen for å få vite mer om priser for den enkelte vaksine.

Melkepumpe

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. 

Utleie av melkepumper er gratis.

Å kjøpe engangssett til melkepumpe koster kr 327

Hjemmehjelpstjenester

Alle priser er per måned.

Under 2G (fastsatt av staten): kr 210,-

2G-3G (timepris): kr 359

2G-3G (makspris på 4 timer): kr 1436

 

3G-4G (timepris): kr 359

3G-4G (makspris på 6 timer): kr 2153

 

4G-5G (timepris): kr 359

4G-5G (makspris på 8 timer): kr 2871

 

5G og over (timepris): kr 359

5G og over 8 makspris på 11 timer): kr 3947

Krykker og ispigger

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Kjøp av krykker, per par: kr 340,-

Kjøp av ispigger, per par kr 200,-

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon 

Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten): kr 170,-

Dag- og nattopphold (fastsatt av staten): kr 90,-

 

Langtidsopphold ved alders- og sykehjem

Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.

Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

Dagsenter

Opphold på dagsenter, per gang: kr 164

Transport til og fra dagsenteret, per gang: kr 53

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven: kr 120

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned: kr 318

Leie av sensorer - pris per komponent, per måned: kr 53

Vaskeritjeneste

Abonnement på vask av tøy med vedtak etter helsetjenesteloven:

Pris per måned: kr 370