Priser tjenester 2022

Kultur

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedspris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Utleie kommunehuset på Granavollen

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: kr 301
Enkeltarrangement, for private/kommersielle aktører: kr 1 202

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: Etter avtale.
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: Etter avtale.
 

Priser inkludert mva.

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: kr 376
Enkeltarrangement, for private/kommersielle aktører: kr 1 502

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: Etter avtale.
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: Etter avtale.

Utleie Granvang

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. 
Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 436
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 731
Helg- og helligdager, dagtid: kr 584
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 876

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 10 853

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 410
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 1 921
Helg- og helligdager, dagtid: kr 1 921
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 406

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 921
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 3 523
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 406
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 325

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: fra kr 357 - til kr 709


Leie av teknisk personell per time: kr 532,-


Priser inkludert mva 

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 545
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 914
Helg- og helligdager, dagtid: kr 730
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1 095

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 13 566

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 763
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 2 401
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 401
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 3 007

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 2 401
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 4 404
Helg- og helligdager, dagtid: kr 3 008
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 5 440

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: fra kr 433 til kr 886


Leie av teknisk personell per time: kr 665,-

 

Hadeland kulturskole

Gruppeundervisning, per semester: kr 1500
Individuell undervisning, per semester: kr 1900

Materiell-avgift, visuelle kunstfag, per semester: kr 500
Leie av instrument, per semester: kr 300,-

Subsidiert pris for korps/teater: kr 9115
Kostpris utover avtalte årstimer, for korps/teater: avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle. En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

Kulturverksteder, per kurs: fra kr 595,- til kr 970,-
 

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50% av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (kr. 456 080 pr. 01.05.2020)

 

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er fire uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Purregebyr ved for sen innlevering:
1. purring: kr 30,-
2. purring: kr 70,-

Purregebyrene er det samme for barn og voksne. Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:
Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av låner som har registrert materialet på sitt lånekort.
 

Bøker, voksen: kr 400,-
Bøker, barn: kr 200,-
Lydbøker, voksen: kr 400,-
Lydbøker, barn: kr 200,-
DVD: kr 200,-
Musikk-CD: kr 150,-
Språkkurs (1 CD med hefte): kr 400,-
Språkkurs (4 CD med hefte): kr 1 500,-
Tegneserier: kr 100,-
PC-spill: kr 200,-
TV-spill: kr 400,-
Tidsskrifter: kr 100,-
Bøker/medier inntil 2 år: innkjøpspris, hvis denne er høyere enn erstatningssats
Antikvariske bøker: vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatningskravet.
Behandlingsgebyr: kr 100,-

Lånekort
Nytt lånekort: gratis
Gebyr for tapt lånekort: kr 30,-

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Alle priser er oppgitt i norske kroner. I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva.. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.. 
 

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 436
For kommunale leietakere: kr 436
Enkeltarrangement for andre leietakere: kr 3 066
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 4 525

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 436
Mandag–fredag, kveldstid: kr 731
Helg- og helligdager, dagtid: kr 588
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 876

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 285
Mandag–fredag, kveldstid: kr 1 751
Helg- og helligdager, dagtid: kr  1 751
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 191

For andre leietakere:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 751
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 210
Helg- og helligdager, dagtid: kr  2 191
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 3 941

Personalkostnader ved utleie per time: kr 545

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 318
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 637

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 3 732
For private/kommersielle aktører: kr 3 939

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 514

 

Priser inkludert mva

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: kr 545
For kommunale leietakere: kr 545
Enkeltarrangement for andre leietakere: kr 3 833
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: kr 5 656

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: kr 545
Mandag–fredag, kveldstid: kr 914
Helg- og helligdager, dagtid: kr 736
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 1 095

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 606
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 189
Helg- og helligdager, dagtid: kr  2 189
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 739

For andre leietakere:
Mandag–fredag, dagtid: kr 2 189
Mandag–fredag, kveldstid: kr 4 013
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 739
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 926

Personalkostnader ved utleie per time: kr 681

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietaker i Gran: kr 398
Enkeltarrangement for private/kommersielle aktører: kr 796

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:  kr 4 665
For private/kommersielle aktører: kr 4 924

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: kr 643

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: Etter avtale.
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: kr 528
For stevner og lignende arrangementer: kr 454

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: kr 189

For håndballkamper:
Alder/divisjon: 8–10 år: kr 156
Alder/divisjon: 11–12 år: kr 312
Alder/divisjon: 13–16 år: kr 432
Alder/divisjon: 17 år: kr 499
4. divisjon: kr 559

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: kr 225
Stevner, per stevnedag: kr 528
Større idrettsarrangement: kr 4 673
 

Priser inkludert mva. :

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: Etter avtale.
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: kr 660
For stevner og lignende arrangementer: kr 568

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: kr 236

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: kr 281
Stevner, per stevnedag: kr 660
Større idrettsarrangement: kr 5 841

Utleie Hadeland kultursal

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva.
 

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 2 551
Leie påfølgende dager: kr 1 915
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 559
Billettavgift per solgte billett: kr 35

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 5 105
Leie påfølgende dager: kr 3 827
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 559
Billettavgift per solgte billett: kr 35

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 9 516
Leie påfølgende dager: kr 6 797
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 559,-
Billettavgift per solgte billett: kr 35,-

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 532,-
Billettavgift per solgte billett: kr 35,-

 

Priser inkludert mva

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 3 189
Leie påfølgende dager: kr 2 394
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 699
Billettavgift per solgte billett: kr 44

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: kr 6 381
Leie påfølgende dager: kr 4 784
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 699
Billettavgift per solgte billett: kr 44

For andre aktører:
Leie dag 1: kr 11 895
Leie påfølgende dager: kr 8 496
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 699
Billettavgift per solgte billett: kr 44

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: kr 699-
Billettavgift per solgte billett: kr 44

Utleie svømmehaller og billettpriser

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
Trening for lag og foreninger, per time: kr 188
Bedriftsretta helsetiltak, per time: kr 506

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
Voksne: kr 50,-
Ungdom 16–20 år: kr 30,-
Barn 3–15 år: kr 25,-
Barn under 3 år: gratis

Utleie Størenslunden

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner
Mandag–fredag, dagtid: kr 528
Mandag–fredag, kveldstid: kr 831
Helg og helligdager, dagtid: kr 677
Helg og helligdager, kveldstid: kr 1 130

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 282
Mandag–fredag, kveldstid: kr 2 562
Helg og helligdager, dagtid: kr 1 659
Helg og helligdager, kveldstid: kr 3 314

Størenslunden servicebygg

Mandag-fredag dagtid: kr 1 250
Helg og helligdager dagtid: kr 2 500
Mandag-fredag kvel: kr 2 500
Helg og helligdager kveld: 5 000
 

Priser inkludert mva. :

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
Mandag–fredag, dagtid: kr 660
Mandag–fredag, kveldstid: kr 1 039
Helg og helligdager, dagtid: kr 846
Helg og helligdager, kveldstid: kr 1 413

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: kr 1 603
Mandag–fredag, kveldstid: kr 3 203
Helg og helligdager, dagtid: kr 2 074
Helg og helligdager, kveldstid: kr 4 143

Størenslunden servicebygg

Mandag-fredag dagtid: kr 1 563
Helg og helligdager dagtid: kr 3 125
Mandag-fredag kveld: kr 3 125
Helg og helligdager kveld: 6 250

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Alle priser er oppgitt i norske kroner.  I denne lista vil du først få en oversikt over prisene uten mva. . Lenger ned i lista ser du prisene inkludert mva. .

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 217
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 528
Skoler og institusjoner: kr 528

Hall A, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 128
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 272
Skoler og institusjoner: kr 272

Hall B, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 128
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 272
Skoler og institusjoner: kr 272

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Full hall, hall A, B, C og tribuner:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 423
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr  1 244
Skoler og institusjoner: kr 1 244
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale.
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale.

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.


Priser inkludert mva. :

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 271
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 660
Skoler og institusjoner: kr 660

Hall A, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 160
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 340
Skoler og institusjoner: kr 340

Hall B, delt hall:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 160
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr 340
Skoler og institusjoner: kr 340

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Full hall, hall A, B, C og tribuner:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: kr 529
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: kr  1 555
Skoler og institusjoner: kr 1 555
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale.
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale.

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale.

 

 

 

Barnehager

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 1. august 2022. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. 

Oppholdstid

5 dager i uka
Fra 1.8.2022 kr 3050

4 dager i uka
Fra 1.8.2022 kr 2744

3 dager i uka
Fra 1.8.2022 kr 2437

2 dager i uka
Fra 1.8.2022 kr 1830

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
50% for 3. barn og flere

Dagplass per dag

Fra 1.8.2022 kr 257

Kost

5 dager i uka
Fra 1.1.2022 kr 420

4 dager i uka
Fra 1.1.2022 kr 336

3 dager i uka
Fra 1.1.2022 kr 250

2 dager i uka 
Fra 1.1.2022 kr 167

 

Private barnehager

Plan, bygg og oppmåling

Litt tekst her om byggesakspriser

Tiltak på forurenset grunn

Dersom du skal gjøre tiltak på eiendommer hvor det finnes forurensede masser i grunnen, må du utarbeide en tiltaksplan for massehåndteringen.

Behandling av tiltaksplan og oppfølgende kontroll

Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad: kr 6 250,-
Tiltakskategori 2 -  tiltak av middels vanskelighetsgrad: kr 18 750,-
Tiltakskategori 3 -  tiltak av stor vanskelighetsgrad: kr 37 500,-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 • Areal fra 0-500 m²: 16 800,-
 • Areal fra 551 m²-2000 m²: 26 400,-
 • Areal fra 2001 m² - økning fra pr påbegynt daa inntil 20 000 m²: 2 280,-
 • Areal fra 20 001 m² - 100 000 m²: 62 400,-

Opprettelse av anleggstomt (eiendom over eller under terrenget)

 • Volum fra 0-2000m³  kr 16 800,-
 • Økning pr påbegynt 500 m³  over 2001m3  kr 2 280,-

Anleggstomt

Areal fra 0-500 m²: kr 16 800,-
Areal fra 551m3 - 2001m2: kr 26 400,-

Volumoverføring på nytt 500m3 over 2001m2 medfører en økning av gebyret på kr 2 280,-

 

Seksjonering

Oppretting av ny eierseksjon, nybygg:

2-3 seksjoner, per sak: kr 7 500,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 9 300,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Oppretting av ny eierseksjon i eksisterende bygg:

1-3 seksjoner, per sak: kr 8 750,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 10 625,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

1-3 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 12 500,-
4-8 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 15 000,-
 

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-


Sletting eller oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandlingsgebyr for sletting eller oppheving, per sak: kr 5 000,-


Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon. 
For areal fra 0-50 kvadratmeter: kr 11 040,-
For areal fra 51-250 kvadratmeter: kr 14 160,-
For areal fra 251-2000 kvadratmeter: kr 19 800,-
For areal fra 2001 kvadratmeter og oppover kommer et pristillegg per påbegynte dekar ekstra: kr 2 280,-


Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåling og påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (NGO-, EUREF-koordinater, eller eksisterende grensemerker med lokalt nett):
For inntil to punkter: kr 3 200,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 940,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går):
For inntil to punkter: kr 9 500,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 2 000,-

Privat grenseavtale:
For inntil to punkter eller 100 meter grenselengde: kr 7 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde: kr 1 750- 

Kommunen velger billigste alternativ for rekvirent. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Se timepris i avsnitt under.

Timepris
Oppstartsgebyr: kr 1 350,-
Timepris per påbegynt time: kr 1 350,-

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil ti sider: kr 190,-
Matrikkelbrev over ti sider: kr 380,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

For avbrudd i grensejustering, klarlegging av grenser og private grenseavtaler beregnes et gebyr etter medgått tid.

 

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Deling av eiendom

Her er priser for opprettelse av matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
For areal fra 0-500 kvadratmeter: kr 16 800,-
For areal fra 501-2000 kvadratmeter: kr 26 400,-


For areal fra 2001 kvadratmeter og inntil 20.000 kvadratmeter må det betales et tillegg per påbegynte dekar på: kr 2 280,-
For areal fra 20.001 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter: kr 62 400,-

Oppretting av punktfeste uten oppmåling (punkt er hentet direkte fra kart): kr 5 500,-

Registrering av jordsameie
Faktureres etter medgått tid.

Oppmåling av flere tomter med samme rekvirent (eier/bestiller) og dato:
Ved oppmåling av tomt som grenser til en annen tomt med samme rekvirent og dato, gis det følgende reduksjon per fradelt tomt:
Fra og med tomt 5 til og med tomt 9: 20 prosent reduksjon
Fra og med tomt 10 til og med tomt 15: 30 prosent reduksjon
Fra og med tomt 16 til og med tomt 20: 40 prosent reduksjon
Fra og med tomt 21: 50 prosent reduksjon

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF):
Gran kommune sender faktura når det er gjort vedtak om innvilgelse av MUF i avsnittene overfor.

Opprettelse av matrikkelenhet i kartet MUF:

Fra og med tomt 1 til og med tomt 5                      5 500,-

Fra og med tomt 6 -                                            1 600,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn med oppmålingsforretning (eksisterende eiendom som er ført som 0/0 i kartet)

Areal fra 0-500 m²                                              kr 16 800,-

Areal fra 501 m²-2000 m²                                    kr 26 400,-

Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000m²

(1 daa) inntil 20 000m²                                        kr  2 280,-

Areal 20001m² til 100 000m²                                kr 62 400,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Gebyr for areal fra 0-250 kvadratmeter: kr 9 500,-
Gebyr for areal fra 251-500 kvadratmeter: kr 15 900,-

Grensejustering for anleggstomt:
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 kubikkmeter.

Gebyr for volum fra 0-250 kubikkmeter: kr 9 500-
Gebyr for volum fra 251-1.000 kubikkmeter: kr 15 900,-

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader

 

For driftsbygninger i landbruket:
Prisene gjelder tiltak med inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (i tråd med SAK10 § 3-2). Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Nybygg, driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 kvadratmeter: kr 12 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,-   (Her er makspris kr 21 500,-)

Nybygg, redskapshus eller gårdsgarasje inntil 100 kvadratmeter: kr 7 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

Tilbygg på driftsbygninger, inntil 100 kvadratmeter: kr 4 700,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:
Avklaringsmøte før oppstart: kr 7 500,-
Gjennomføring av oppstartsmøte for detaljregulering og mindre endring av reguleringsplan: kr 30 000,-
Møter undervegs i prosessen for avklaringer under utarbeiding av detaljregulering, per møte: kr 7 500,-
Pakke oppstart + to møter undervegs i prosessen: kr 40 000,-

Gjennomgang og skriftlig veiledning/bearbeiding av planmateriale før innsending til offentlig ettersyn:
Gjennomgang og skriftlig veiledning, minimumsats etter medgått tid: kr 5 000,-
For skriftlig bearbeiding, minimumsats etter medgått tid: kr 5 000,-

Politisk behandling av planinitiativ eller prinsippsaker om reguleringsspørsmål (plan- og bygningsloven § 12.8 2. ledd og § 12.11): kr 27 500,-

Det må betales 25 prosent av prisen hvis søknaden trekkes eller blir avvist etter varsel om oppstart og før kommunen har mottatt innsendt planforslag.
Det må betales 75 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangs vedtak.
Det må betales 100 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangs vedtak.

For behandling av private reguleringsplaner betales følgende gebyr:

For grunnareal fra 0 til og med 10000m²: kr 132 000,-
Tilleggsgebyr hvis planforslaget er i strid med overordnet plan, pr planforslag: 50%

Tilleggsgebyr for behandling av planprogram, pr. planforslag: 49 500,-

Arealgebyr planforslag -tilleggsgebyr:

Tilleggsgebyr for planer som omfatter over 10 daa, pr daa: 4 400,-

Tilleggsgebyr innen sentrumsområder, maksimalt areal som regnes gebyr av er 40 000m² bolig og 20 000m² for andre formål, pr. påbegynt 100m²: 1045,-

Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (sosi-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Endring med og uten utvalgsbehandling

 • Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 1.ledd, pr. søknad: fullt gebyr
 • Søknad uten utvalgsbehandling, pr. søknad: 11 550,-
 • Søknad med utvalgsbehandling, pr. søknad: 22 825,-
 • Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg, pr. forhold: 4 400,-
 • Endring av plan i tråd med tidligere gitt dispensasjon, pr. søknad 5 775,-

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

 • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
 • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
 • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 
 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Purring
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid med å innhente denne informasjonen: kr 2 200,-
For purring etter tilleggsopplysninger, per gang: kr 1 100,-
 

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg: 
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Tilbygg eller påbygg tilknyttet bolig eller fritidseiendom:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 900,-
Mellom 50 og 70 kvadratmeter: kr 13 900,-
For tilbygg eller påbygg over 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Mindre, frittstående tiltak som brygge, basseng, ballbinge og lignende: kr 6 900,-

Frittstående garasje eller uthus: 
Inntil 70 kvadratmeter: kr 9 400,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-
Garasjeanlegg større enn 70 kvadratmeter, eller parkeringskjeller: kr 12 500,-
For garasjeanlegg og parkeringskjeller, tillegg per parkeringsplass (fra og med tredje parkeringsplass): kr 1 250,-
Frittstående garasje eller uthus som det søkes om sammen med bolig og garasje som del av bolig: kr 4 900,-

Boliger og fritidsboliger:
Der det er flere boenheter, skal det betales et tillegg på 50 prosent av behandlingsprisen for hver enhet fra og med andre enhet.

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus, leilighet inntil 200 kvadratmeter bruksareal: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med høy standard, med innlagt vann, inntil 200 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med lav standard, uten innlagt vann, inntil 120 kvadratmeter: kr 15 850,-
Pris per kvadratmeter utover 120 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg/påbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg, enklere bygninger som kaldtlager, veksthus, driftsbygninger og lignende:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 27 800,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 100,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller privat tjeneste:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Konstruksjoner og anlegg:
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger, kabler og lignende, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignende: kr 19 550,-

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak, og fasadeendring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak: kr 2 000,-
Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning: kr 9 200,-
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse kr 10 000,-
 

Bruksendring eller vesentlig endring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Bruksendring eller vesentlig utvidelse, eller vesentlig endring av tidligere drift, per bruksenhet: kr 11 800,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer).


Riving av tiltak:
Riving av tiltak som ikke er inkludert under § 20-4: kr 5 100,-
Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad: kr 1 900,-

Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse, eldre enn år 1850 : kr 19 550,-
Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse: kr 31 250,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Fyringsanlegg med bygning inntil 50 kvadratmeter (for eksempel pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis eller ventilasjonsanlegg: kr 5 100,-
Små tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele og lignende: kr 1 900,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer). 

Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklameinnretninger:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller osv): kr 11 800,-
Enkeltskilt, skjermvegger, stillaser og skiltplan: kr 3 500,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå oppført i mer enn to år:
Pris for behandling av søknad er tilsvarende som pris for permanente tiltak.

Vesentlig terrenginngrep:
Masseforflytning, massedeponering og landskapsarbeid som berører 1–10 dekar areal: 10 000,-
Tillegg per 100 kvm utover 10000 kvm som berøres, utover hovedsats: kr 42,-

Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge eller molo: kr 9 600,-
Støttemur, brønn, dam og mindre veger: kr 2 000,-
Basseng og gjødselkum: kr 6 900,-

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 9 000,-
Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 5 100,-


Trinnvis søknad:
For rammetillatelse gjelder priser nevnt ovenfor, se aktuelt tiltak.

For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse: kr 5 000,-
 

Endringssøknad:
Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse: kr 3 700,-

For større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. I slike tilfeller kan kommunen vurdere å gi reduserte priser. 

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-

Om gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg

For midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tid enn to år: kr 4 600,-
For tiltak som skal stå kortere enn to måneder, trenger du ikke å søke om tillatelse for å sette opp.

For mindre tiltak på bebygd eiendom: 
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Tilbygg inntil 25 kvadratmeter: kr 4 300,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter: kr 7 400,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter, uten omsluttende vegger: kr 3 700,-

Små terrasser inntil 50 kvadratmeter, som ikke berører mer enn to fasader av bygget: kr 2 000,-

Mindre tiltak som takoverbygg, inngangspartier, støttemurer og lignende:
Inntil 10 kvadratmeter: kr 2 000,-
 

Frittstående garasje/uthus/carport:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 3 200,-
Over 50 kvadratmeter: kr 7 300,-
Tilbygg til næringseiendom, inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-

For riving eller flytting:
Riving av større tiltak, over 100 kvadratmeter (for eksempel låve): kr 5 100,-
Enkel riving eller flytting av garasje/uthus/tilbygg og lignende: kr 2 000,-


Bruksendring
For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. For eksempel endring fra kjellerbod til kjellerstue: kr 5 000,-


Skilt og reklame
For å montere skilt og reklameinnretninger på vegg: kr 2 000,-

Basseng
Søknadspliktige basseng som tiltakshaver kan søke om: kr 5000,-

Endringssøknad
Endring eller tillegg av tillatelse som allerede er gitt: kr 2 000,-

Timepriser
Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Godkjenning av selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak: kr 3 300,-

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak: kr 850,-

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.
I enkelte saker bestemmer kommunens administrasjon at søknaden må behandles politisk. Dette kan gjelde for eksempel prinsipielle saker.

Pris for dispensasjon som sendes til politisk behandling, per søknad: kr 12 500,-
Pris for dispensasjon som kan avgjøres administrativt, per søknad: kr 6 500,-

Tilleggspris for dispensasjoner som krever høring, per søknad: kr 2 250,-
Tilleggspris per dispensasjonsforhold ut over den første: kr 2 000,-

Søker du om tillatelse til å bygge på eller endre eksisterende bygg, hvor det er krevende eller umulig å fylle gjeldende tekniske krav, kan du søke om fravik fra TEK. 
Pris per fravik: kr  8 750,-

 

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten mva.

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune: kr 350
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein: kr 700
Ekstra feiing av skorstein: kr 350

Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: kr 650
Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: kr 974

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser. Bruk av materiell på brannøvelser og lignende blir fakturert til kostpris med et tillegg på 20 prosent.
Vi fakturer reisekostnader etter statens satser for ekstra tjenester.

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Abonnementsgebyr for vann, per år: kr 2 219
Abonnementsgebyr for avløp, per år: kr 2 096

Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 23
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: kr 37
 

Priser for å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett:
For vann, per boenhet: kr 12 000
For avløp, per boenhet: kr 13 000
For vann annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 130
For avløp annen bebyggelse, per kvadratmeter: kr 150

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

Leie av vannmåler, per år: kr 500
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: kr 1000

Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: kr 500,-

Tømming av septiktank

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming:
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter: kr 0
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum 4 kubikkmeter septik: kr 0
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimum 2 kubikkmeter septik: kr 0
Tette oppsamlingstanker for klosett min 1 m3: kr 0

Ekstra tømminger:
Grunngebyr: kr 920,-
Tømmegebyr, per kubikkmeter: kr 447,50
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer: kr 1 835,-
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriften § 7: kr 920,-

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
Det skal ikke betales mva. for saksbehandling. Alle priser er derfor oppgitt uten mva.

Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift
For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent, 1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall): kr 5 000
For anlegg over 50 PE: kr 19 550

Mindre endring av utslippstillatelse
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 2 500
For anlegg over 50 PE: kr 9 775
 

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 4 000

Godkjenning av foretak

Søknad om ansvarsrett: kr. 3 300,-

Kontroll av mindre avløpsanlegg
Fritidsbolig, per år: kr 480
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: kr 480
For anlegg over 50 PE: kr 960
 

 

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Standard renovasjonsgebyr, per år: kr 3 770,-
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år: kr 6 032,-
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år: kr 11 310,-

For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år: kr 1 487,50
 

Gangtillegg, per år:
10-30 meter: kr 405,-
30-50 meter: kr 742,50
50-100 meter: kr 1 080,-

Du kan få fradrag dersom du hjemmekomposterer. Fradraget er på kr 250,-

SFO

Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener (m) + antall ettermiddager (e)

1 m: 206 kroner
2 m: 410 kroner
3 m: 606 kroner
4 m: 789 kroner
5 m: 969 kroner

1 e: 549 kroner
2 e: 1089 kroner
3 e: 1620 kroner
4 e: 2103 kroner
5 e: 2582 kroner

1 m + 1 e: 755 kroner
1 m + 2 e: 1296 kroner
1 m + 3 e: 1826 kroner
1 m + 4 e: 2308 kroner
1 m + 5 e: 2787 kroner

2 m + 1 e: 958 kroner
2 m + 2 e: 1499 kroner
2 m + 3 e: 2028 kroner
2 m + 4 e: 2511 kroner
2 m + 5 e: 2990 kroner

3 m + 1 e: 1156 kroner
3 m + 2 e: 1695 kroner
3 m + 3 e: 2226 kroner
3 m + 4 e: 2708 kroner
3 m + 5 e: 3189 kroner

4 m + 1 e: 1338 kroner
4 m + 2 e: 1878 kroner
4 m + 3 e: 2408 kroner
4 m + 4 e: 2892 kroner
4 m + 5 e: 3369 kroner

5 m + 1 e: 1517 kroner
5 m + 2 e: 2058 kroner
5 m + 3 e: 2587 kroner
5 m + 4 e: 30716 kroner
5 m + 5 e: 3550 kroner

Tolv timer gratis for elever på 1. trinn

Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. 

Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura. Gjennomsnittspris per time for opphold i SFO, er 154 kroner. Du kan maks bli trukket for tolv timer, som tilsvarer 1848 kroner. Du trenger ikke å søke på nytt for å få tolv timer gratis.

 Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).

Kost (mat og drikke) per måned
1 e: 39 kroner
2 e: 78 kroner
3 e: 117 kroner
4 e: 156 kroner
5 e: 196 kroner

Kjøp av dagplass
Morgen: 126 kroner
Ettermiddag: 168 kroner
Hel dag: 287 kroner
Ferie-SFO, per dag: 205 kroner
Kost per dag, under ferie-SFO: 50 kroner

Søskenmoderasjon på opphold
25%

Kopiering

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.
 

Kopiering i svart-hvitt:
For ark i størrelsen A4: kr 2,-
For ark i størrelsen A3: kr 4,-

Kopiering i farger:
For ark i størrelsen A4: kr 4,-
For ark i størrelsen A3: kr 8,-

Helse og omsorg

Vaksine

Utenlandsvaksine

Du betaler for den vaksinen du skal ta. Ta kontakt med helsestasjonen for å få vite mer om priser for den enkelte vaksine.

Melkepumpe

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva. 

Utleie av melkepumper er gratis.

Å kjøpe engangssett til melkepumpe koster kr 335

Hjemmehjelpstjenester

Alle priser er per måned.

Under 2G (fastsatt av staten): kr 210,-

2G-3G (timepris): kr 368

2G-3G (makspris på 4 timer): kr 1472

 

3G-4G (timepris): kr 368

3G-4G (makspris på 6 timer): kr 2208

 

4G-5G (timepris): kr 368

4G-5G (makspris på 8 timer): kr 2944

 

5G og over (timepris): kr 368

5G og over 8 makspris på 11 timer): kr 4044

Krykker og ispigger

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Kjøp av krykker, per par: kr 340,-

Kjøp av ispigger, per par kr 200,-

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon 

Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten): kr 175,-

Dag- og nattopphold (fastsatt av staten): kr 90,-

 

Langtidsopphold ved alders- og sykehjem

Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.

Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

Dagsenter

Opphold på dagsenter inkludert transport, per gang: kr 222

 

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven: kr 123

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned: kr 326

Leie av sensorer - pris per komponent, per måned: kr 54

Vaskeritjeneste

Abonnement på vask av tøy med vedtak etter helsetjenesteloven:

Pris per måned: kr 379