Priser tjenester 2023

Barnehager

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2023. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. 

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
50% for 3. barn og flere

Oppholdstid

 

5 dager i uka
Fra 1.1.2023 

kr 3000
4 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 2699
3 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 2397
2 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 1800

 

Dagplass per dag  

Fra 1.1.2023 

kr 232

 

Kost  
5 dager i uka
Fra 1.1.2023

 kr 436

4 dager i uka
Fra 1.1.2023 

kr 348

3 dager i uka
Fra 1.1.2023

 kr 259

2 dager i uka 
Fra 1.1.2023

 kr 173

 

Borgerlig vigsel

Pris for borgerlig vigsel utenom ordinær arbeidstid, for brudepar fra Gran kommune: 2560 kr

Pris for borgerlig vigsel utenom ordinær arbeidstid, for brudepar fra andre kommuner: 2654 kr

 

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten merverdiavgift (mva.).

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune:  368 kr
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein:  736 kr

Ekstra feiing av skorstein: 

368 kr

Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: 

674 kr

Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: 

1010 kr

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser. Bruk av materiell på brannøvelser og lignende blir fakturert til kostpris med et tillegg på 20 prosent.

Vi fakturer reisekostnader etter statens satser for ekstra tjenester.

Helse og omsorg

Dagsenter

Opphold på dagsenter inkludert transport, per gang: 230 kr

Opphold på dagsenter, uten transport, per gang: 174 kr

 

Hjemmehjelpstjenester

Vi legger husstandens inntekt til grunn når vi beregner hva du skal betale for hjemmehjelpstjenester. Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er det deres samlede inntekt som legges til grunn. Barns inntekt regnes ikke med.

Det er nettoinntekt publisert i skattelisten, fra skattemeldingen for 2021, vi tar utgangspunkt i. I skatteoppgjøret ditt finner du dette beløpet under punktet "alminnelig inntekt før særfradrag".  Alle priser er per måned.

Under 2G, inntekt inntil 222 894 kr (fastsatt av staten):  220 kr
2G–3G, inntekt mellom 222 894 og 334 341 kr (timepris):  382 kr
2G–3G (du betaler maks for fire timer): 1528 kr
3G–4G, inntekt mellom 334 341 og 445 788 kr (timepris):  382 kr
3G–4G (du betaler maks for seks timer): 

2292 kr

4G–5G, inntekt mellom 445 788 og 557 235 kr (timepris):  382 kr
4G–5G (du betaler maks for åtte timer):  3056 kr
5G–, inntekt over 557 235 (timepris):  382 kr
5G– (du betaler maks for elleve timer): 4202 kr

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven: 128 kr

 

Melkepumpe

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Utleie av melkepumpe: gratis
Å kjøpe engangssett til melkepumpe kr 348,-

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon   
Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten):  185 kr
Dag- og nattopphold (fastsatt av staten):  105 kr

Langtidsopphold ved alders- og sykehjem

Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.

Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

 

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned:  338 kr
Leie av sensorer, pris per komponent per måned: 56 kr

 

Kopiering

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.
 

Kopiering i svart-hvitt:  
For ark i størrelsen A4:  kr 2,-
For ark i størrelsen A3:  kr 4,-
Kopiering i farger:  
For ark i størrelsen A4:  kr 4,-
For ark i størrelsen A3: kr 8,-

 

Kultur

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er fire uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Lånekort  
Nytt lånekort: gratis
Gebyr for tapt lånekort: 35 kr

 

Purregebyr ved for sen innlevering:  
1. purring:  35 kr
2. purring:  75 kr
Purregebyrene er de samme for barn og voksne.
Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.
 

 

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:

Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av
låner som har registrert materialet på sitt lånekort.

 
Bøker, voksen:  420 kr
Bøker, barn:  210 kr
Lydbøker, voksen: 420 kr
Lydbøker, barn:  210 kr
DVD:  210 kr
Musikk-CD: 160 kr
Språkkurs (1 CD med hefte):  420 kr
Språkkurs (4 CD med hefte):  1550 kr
Tegneserier:  110 kr
PC-spill: 210 kr
TV-spill:  420 kr
Tidsskrifter:  110 kr
Bøker/medier inntil to år:

 

innkjøpspris, hvis denne er
høyere enn erstatningssats

 

Antikvariske bøker: vurderes i hvert enkelt tilfelle

 

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatningskravet.
 

 
Behandlingsgebyr: 110 kr

 

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedspris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Hadeland kulturskole

Gruppeundervisning, per semester:  1550 kr
Gruppeundervisning band og samspill, per semester:  800 kr
Individuell undervisning, per semester:  1960 kr
Materiell-avgift, visuelle kunstfag, per semester:  515 kr
Leie av instrument, per semester:  310 kr
Subsidiert pris for korps/teater:  9400 kr

 

Kostpris utover avtalte årstimer, for korps/teater: avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle. En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

 

 

Kulturverksteder, per kurs: 

fra 615 kr til 1000 kr

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50 prosent av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (501 647 kroner per 1. mai 2022).

Mer informasjon
Prisene indeksreguleres hvert år. Elever faktureres én gang hvert semester, altså to ganger i året. 
Korpselever betaler kontingent til korpset, og ikke elevavgift til kulturskolen. Elever i FABU og Grymyrgjengen betaler kontingent direkte til teatergruppen, og ikke elevavgift til kulturskolen.

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie Brandbu idrettshall pris per time
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg:  etter avtale
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner:  550 kr
For stevner og lignende arrangementer: 500 kr
Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter:  200 kr
   
For håndballkamper:  
Alder/divisjon: 8–10 år:  175 kr
Alder/divisjon: 11–12 år:  350 kr
Alder/divisjon: 13–16 år: 500 kr
Alder/divisjon: 17 år:  550 kr
4. divisjon: 600 kr

 

Utleie Rosendalsbanen:  
Trening gratis
Kamper, per kamp:  250 kr
Stevner, per stevnedag:  550 kr
Større idrettsarrangement: 

4850 kr

 

Utleie Granvang

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie av storsalen Priser for lag og foreninger
registrert i Gran kommune/
kommunale leietakere:
Ukedager (mandag–fredag), dagtid:  450 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid:  750 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 600 kr
Helg- og helligdager, kveldstid:  900 kr
Faste aktiviteter ukedager, halvår:  11 000 kr
 

 

Priser for lag og foreninger
utenfor Gran kommune

 

Ukedager (mandag–fredag), dagtid:  1500 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 2000 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 2000 kr
Helg- og helligdager, kveldstid:  2500 kr
 

Priser for andre arrangører:

Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 2000 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 3600 kr
Helg- og helligdager, dagtid:  2500 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 

4400 kr


 

Utleie av veslesalen  
Kveld etter klokka 18.00:  450 kr

Utleie Hadeland kultursal

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

For barn og unge i Gran kommune:
 
 
Leie dag 1: 1500 kr
Leie påfølgende dager:  1975 kr
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: 580 kr
Billettavgift per solgte billett:

kr 35

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:

 
Leie dag 1:  3000 kr
Leie påfølgende dager:  3945 kr
Leie for ikke-inntektsbringende aktivitet (for eksempel øvelse
uten lyd og lys), per dag: 
3000 kr
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time:  580 kr
Billettavgift per solgte billett: 

kr 35

For andre aktører:

 

Leie dag 1:

 9810 kr

Leie påfølgende dager:

 7010 kr

Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time:  580 kr
Billettavgift per solgte billett: 

kr 35,

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

 

For kommersielle aktører:

 
Leie dag 1: 

markedspris

 
Leie påfølgende dager: 

markedspris

Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time:

 580 kr

Billettavgift per solgte billett: 

35 kr

 

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Pris på utleie av Huset/klubblokaler  
For lag og foreninger: 550 kr
Enkeltarrangement for andre leietakere: 3300 kr
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår:  4750 kr

 

Pris på utleie av Brandbu kino  
For lag og foreninger registrert i Gran kommune
og kommunale leietakere: 
 
Mandag–fredag, dagtid:  460 kr
Mandag–fredag, kveldstid:  750 kr
Helg- og helligdager, dagtid:  600 kr
Helg- og helligdager, kveldstid:  900 kr

 

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
 

 
Mandag–fredag, dagtid: 1350 kr
Mandag–fredag, kveldstid:  1800 kr
Helg- og helligdager, dagtid:  1800 kr
Helg- og helligdager, kveldstid:  2300 kr

 

For andre leietakere:
 

 
Mandag–fredag, dagtid: 1850 kr
Mandag–fredag, kveldstid:  3350 kr
Helg- og helligdager, dagtid:  2300 kr
Helg- og helligdager, kveldstid:  4100 kr
   
Leie av teknisk personell per time: 550 kr
For leie av prosjektor og utstyr i kinosal:  530 kr

 

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
 
 
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom,
kommunale leietakere i Gran: 
350 kr
Enkeltarrangement for andre aktører:  650 kr
Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
 
 
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran: 3800 kr
For andre aktører 4100 kr

 

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

 

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole

 

 

pris per time

 

Hall A+B, ordinær idrettshall:  
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune:  224 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: 544 kr
Skoler og institusjoner:  544 kr
   
Hall A eller B (delt hall), per time:  
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: 132 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: 280 kr
Skoler og institusjoner:  280 kr
   
Hall C, turnhall  
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger
i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): 

etter avtale

   

Full hall, hall A, B, C og tribuner, per time

 
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune:  436 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner:  1283 kr
Skoler og institusjoner:  1283 kr
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger
i Gran kommune: 
etter avtale
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger
i andre kommuner:
etter avtale
   
Styrketreningsrom:  
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger
i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): 
etter avtale
Aerobicrom:  
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger
i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): 
etter avtale

 

 

 

 

Utleie kommunehuset på Granavollen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og
kommunale leietakere i Gran kommune:
350 kr
Enkeltarrangement, for andre: 1500 kr
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår.
For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune:
etter avtale
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår.
For private/kommersielle aktører: 
etter avtale

 

 

Utleie Størenslunden

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
 
 
Mandag–fredag, dagtid: 545 kr
Mandag–fredag, kveldstid:  860 kr
Helg og helligdager, dagtid:  700 kr
Helg og helligdager, kveldstid:  1170 kr

 

For kommersielle arrangementer:

 
Mandag–fredag, dagtid: 1325 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 2640 kr
Helg og helligdager, dagtid:  1710 kr
Helg og helligdager, kveldstid:  3420 kr
Størenslunden servicebygg

 

Mandag–fredag, dagtid: 1300 kr
Helg og helligdager, dagtid:  2600 kr
Mandag–fredag, kveld 2600 kr
Helg og helligdager, kveld: 5150 kr

 

 

Utleie svømmehaller og billettpriser for folkebad

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
 
 
Trening for lag og foreninger, per time:   195 kr
Bedriftsretta helsetiltak, per time:  520 kr

 

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
 

 
Voksne: 50 kr
Ungdom 16–20 år:  30 kr
Barn 3–15 år:  25 kr
Barn under 3 år: gratis

 

 

Lade elbil

Ved noen av kommunens bygg er det egne ladepunkter for elbil som er tilgjengelige for allmennheten. For disse ladepunktene har kommunen avtale med Kople AS. 

Du kan sjekke dagens pris på Kobles egne nettsider. Gran ligger i sone 1 og det er prisen for "normal-lader" du må se på for å finne rett pris. Lagre nettsiden på mobilen, slik at du kan sjekke prisen hver gang du lader.

 

 

Leie av skolelokaler

Husk at dere må selv melde fra til Lunner-Gran brann og redning om overnatting. Meldeskjema finner dere her!

Ikke alle våre skoler egner seg til overnatting.

 

Helgeleie med overnatting for lag og foreninger,
pris per døgn per lag/forening:
1063 kr
Leie lokaler til bursdag, pris per døgn (overnatting er ikke mulig):  213 kr
Leie lokaler til kurs, pris per time: 213 kr

Foresatte kan søke skolen om gratis leie.

Det er gratis utleie for studieforbund og deres medlemmer,
og for Gran og Lunner voksenopplæring.

 
Gebyr ved uforutsette hendelser under utleie,
for eksempel hvis leietaker utløser brannalarm:
1595 kr

 

Plan, bygg og oppmåling

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg

 
For midlertidige bygg, konstruksjoner eller anlegg som
ikke skal plasseres for lengre tid enn to år: 
4600 kr

For tiltak som skal stå kortere enn to måneder, trenger du ikke å
søke om tillatelse for å sette opp.

 
For mindre tiltak på bebygd eiendom:   
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.  
Tilbygg inntil 25 kvadratmeter: 4300 kr
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter:  7400 kr
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter, uten omsluttende vegger:  3700 kr
   
Små terrasser inntil 50 kvadratmeter, som ikke berører mer
enn to fasader av bygget: 
2000 kr

Mindre tiltak som takoverbygg, inngangspartier, støttemurer og lignende:
Inntil ti kvadratmeter: 

2000 kr
   
Frittstående garasje/uthus/carport:  
Inntil 50 kvadratmeter: 3200 kr
Over 50 kvadratmeter: 7300 kr
Tilbygg til næringseiendom, inntil 50 kvadratmeter: 19 550 kr

 

For riving eller flytting:  
Riving av større tiltak, over 100 kvadratmeter (for eksempel låve):  5100 kr
Enkel riving eller flytting av garasje/uthus/tilbygg og lignende:  2000 kr

 

Bruksendring  
For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt.
For eksempel endring fra kjellerbod til kjellerstue: 
5000 kr

 

Skilt og reklame
 
 
For å montere skilt og reklameinnretninger på vegg:  2000 kr


 

Basseng  
Søknadspliktige basseng som tiltakshaver kan søke om: 5000 kr

 

Endringssøknad  
Endring eller tillegg av tillatelse som allerede er gitt:  2000 kr

 

Timepriser  
Satser for bruk av intern fagperson, per time:  1250 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

  • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
  • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
  • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 
 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Purring

 
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden
skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid
med å innhente denne informasjonen: 
2200 kr
For purring etter tilleggsopplysninger, per gang:  1100 kr

 

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg:   

Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

 

Tilbygg eller påbygg tilknyttet bolig eller fritidseiendom:

 
Inntil 50 kvadratmeter: 10 900 kr
Mellom 50 og 70 kvadratmeter:  13 900 kr
For tilbygg eller påbygg over 70 kvadratmeter, per kvadratmeter:  42 kr
Mindre, frittstående tiltak som brygge, basseng, ballbinge og lignende: 6900 kr
   

Frittstående garasje eller uthus: 

 
Inntil 70 kvadratmeter:  9400 kr
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter:  42 kr
Garasjeanlegg større enn 70 kvadratmeter, eller parkeringskjeller: 12 500 kr
For garasjeanlegg og parkeringskjeller, tillegg per parkeringsplass
(fra og med tredje parkeringsplass):
1250 kr
Frittstående garasje eller uthus som det søkes om sammen med
bolig og garasje som del av bolig: 
4900 kr
   

Boliger og fritidsboliger:

 

Der det er flere boenheter, skal det betales et tillegg på 
50 prosent av behandlingsprisen for hver enhet fra og med andre enhet.

 
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus,
leilighet inntil 200 kvadratmeter bruksareal: 
19 550 kr
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal:  42 kr
Fritidsbolig med høy standard, med innlagt vann, inntil 200 kvadratmeter: 19 550 kr
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: 42 kr
Fritidsbolig med lav standard, uten innlagt vann, inntil 120 kvadratmeter:  15 850 kr
Pris per kvadratmeter utover 120 kvadratmeter bruksareal:  42 kr
   

Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger:

 
Inntil 500 kvadratmeter: 74 000 kr
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: 42 kr
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter:  21 kr

Tilbygg/påbygg:

 
Inntil 50 kvadratmeter:  19 550 kr
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter:  42 kr
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter:  21 kr
   

Nybygg, enklere bygninger som kaldtlager, veksthus,
driftsbygninger og lignende:

 
Inntil 500 kvadratmeter:  27 800 kr
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter:  42 kr
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter:  21 kr

Tilbygg:

 
Inntil 50 kvadratmeter: 10 100 kr
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: 42 kr
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: 21 kr
   

Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger,
hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger:

 
Inntil 500 kvadratmeter: 74 000 kr
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: 42 kr
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter:  21 kr

Tilbygg:

 
Inntil 50 kvadratmeter: 19 550 kr
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: 42 kr
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: 21 kr
   
Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig
og/eller privat tjeneste:
 
Inntil 500 kvadratmeter:  74 000 kr
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter:  42 kr
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter:  21 kr

Tilbygg:

 
Inntil 50 kvadratmeter:  19 550 kr
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter:  42 kr
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter:  21 kr
   
Konstruksjoner og anlegg:  
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger,
kabler og lignende, antenner utover § 20-2 og antennemaster e.l.:
19 550 kr

 

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak,
og fasadeendring:
 

Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

 
Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak:  2000 kr
Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller
vesentlig reparasjon av bygning: 
9200 kr

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg
med kulturminne-interesse

10 000 kr

 

Bruksendring eller vesentlig endring:  

Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

 

Bruksendring eller vesentlig utvidelse, eller vesentlig endring
av tidligere drift, per bruksenhet:

 

(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer)

11 800 kr

 

Riving av tiltak:  
Riving av tiltak som ikke er inkludert under § 20-4: 5100 kr
Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad: 1900 kr

Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse,
eldre enn år 1850:

19 550 kr
Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse: 31 250 kr

 

Oppføring, endring eller reparasjon av
bygningstekniske installasjoner:
 

Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

 
Fyringsanlegg med bygning inntil 50 kvadratmeter (for eksempel pipe,
ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg),
brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis eller ventilasjonsanlegg: 
5100 kr

Små tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele
og lignende:

(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer).

1900 kr
   

Innhegning mot veg, plassering av skilt ogreklameinnretninger

 
Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller osv):  11 800 kr
Enkeltskilt, skjermvegger, stillaser og skiltplan:  3500 kr
   

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner
eller anlegg som skal stå oppført i mer enn to år:

 

Pris for behandling av søknad er tilsvarende som pris for permanente tiltak.

 

Vesentlig terrenginngrep

 
Masseforflytning, massedeponering og landskapsarbeid
som berører 1–10 dekar areal:
10 000 kr
Tillegg per 100 kvm utover 10000 kvm som berøres, utover hovedsats:  42 kr
Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge eller molo: 9600 kr
Støttemur, brønn, dam og mindre veger:  2000 kr
Basseng og gjødselkum:  6900 kr
   

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:

 
Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan):  9000 kr
Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan):  5100 kr
   
Trinnvis søknad:  

For rammetillatelse gjelder priser nevnt ovenfor, se aktuelt tiltak.

 
For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse:  5000 kr
   
Endringssøknad:  
Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse: 3700 kr

For større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal
behandles som ny sak. I slike tilfeller kan kommunen vurdere
å gi reduserte priser. 

 

 

Timepriser  
Satser for bruk av intern fagperson, per time: 1250 krOm gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader

For driftsbygninger i landbruket:  
Prisene gjelder tiltak med inntil 1000 kvadratmeter bruksareal
(i tråd med SAK10 § 3-2). Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.
 
Nybygg, driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 kvadratmeter: 12 000 kr
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter:
(makspris 21 500 kr)
24 kr
   
Nybygg, redskapshus eller gårdsgarasje inntil 100 kvadratmeter:  7000 kr

Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter:
(makspris 20 000 kr)

24 kr
   
Tilbygg på driftsbygninger, inntil 100 kvadratmeter:  4700 kr
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: 
(makspris 20 000 kr)
24 kr

 

Timepriser

 
Satser for bruk av intern fagperson, per time:  1250 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Godkjenning av selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak:  3300 kr
Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak: 850 kr

 

Tiltak på forurenset grunn

Dersom du skal gjøre tiltak på eiendommer hvor det finnes forurensede masser i grunnen, må du utarbeide en tiltaksplan for massehåndteringen.

Behandling av tiltaksplan og oppfølgende kontroll

 
Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad:  6250 kr
Tiltakskategori 2 -  tiltak av middels vanskelighetsgrad:  18 750 kr
Tiltakskategori 3 -  tiltak av stor vanskelighetsgrad:  37 500 kr

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.

I enkelte saker bestemmer kommunens administrasjon at søknaden må behandles politisk. Dette kan gjelde for eksempel prinsipielle saker.

Pris for dispensasjon som sendes til politisk behandling, per søknad:  12 500 kr
Pris for dispensasjon som kan avgjøres administrativt, per søknad:  6500 kr
   
Tilleggspris for dispensasjoner som krever høring, per søknad:  2250 kr
Tilleggspris per dispensasjonsforhold ut over den første:  2000 kr
   
Søker du om tillatelse til å bygge på eller endre eksisterende bygg,
hvor det er krevende eller umulig å fylle gjeldende tekniske krav,
kan du søke om fravik fra TEK. 
 
Pris per fravik: 8750 kr

 

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
Areal fra 0-500 m²: 16 800 kr
Areal fra 551 m²-2000 m²: 26 400 kr
Areal fra 2001 m² - økning fra pr påbegynt daa inntil 20 000 m²: 2280 kr
Areal fra 20 001 m² - 100 000 m²: 62 400 kr

 

 

Opprettelse av anleggstomt (eiendom over eller under terrenget)

 
Volum fra 0-2000m³  16 800 kr
Økning pr påbegynt 500 m³  over 2001m3 2280 kr

 

Anleggstomt

 
Areal fra 0-500 m²:  16 800 kr
Areal fra 551m3 - 2001m2:  26 400 kr
Volumoverføring på nytt 500m3 over 2001m2 medfører
en økning av gebyret på:
2280 kr

 

Deling av eiendom

Her er priser for opprettelse av matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:  
For areal fra 0-500 kvadratmeter: kr 16 800,-
For areal fra 501-2000 kvadratmeter:  kr 26 400,-
For areal fra 2001 kvadratmeter og inntil 20.000 kvadratmeter
må det betales et tillegg per påbegynte dekar på: 
kr 2 280,-
For areal fra 20.001 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter: kr 62 400,-

 

Oppretting av punktfeste uten oppmåling
(punkt er hentet direkte fra kart):
kr 5 500,-

 

Registrering av jordsameie (faktureres etter medgått tid)

Oppmåling av flere tomter med samme rekvirent (eier/bestiller) og dato:   
Ved oppmåling av tomt som grenser til en annen tomt med samme rekvirent og dato, gis følgende reduksjon per tomt:  
Fra og med tomt 5 til og med tomt 9 20 prosent reduksjon
Fra og med tomt 10 til og med tomt 15 30 prosent reduksjon
Fra og med tomt 16 til og med tomt 20 40 prosent reduksjon
Fra og med tomt 21 50 prosent reduksjon

 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

Gran kommune sender faktura når det er gjort vedtak om innvilgelse av MUF i avsnittene overfor.

Opprettelse av matrikkelenhet i kartet MUF:  
Fra og med tomt 1 til og med tomt 5     5 500,-
Fra og med tomt 6– 1 600,-

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert
grunn med oppmålingsforretning 

(eksisterende eiendom som er ført som 0/0 i kartet)
 
Areal fra 0-500 m² kr 16 800,-
Areal fra 501 m²-2000 m² kr 26 400,-
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000m²
(1 daa) inntil 20 000m²
kr  2 280,-
Areal 20001m² til 100 000m²   kr 62 400,-

Hvis søknaden innebærer at du må søke dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, skal du betale gebyr (i tråd med § 3-6):

Fradele tomt med grenser i henhold til godkjent plan per eiendom

kr 6000,-

Tillegg for parsell utover 1 inntil 10.
Fra 11–20 reduseres prisen med 50 prosent.
Ut over 20 betales kr 100 per parsell.
  kr 1000,-
Fradeling av tomt i områder avsatt til bebyggelse
og anlegg i kommuneplanens arealdel
per eiendom kr 14 000,-
Tillegg for parsell utover 1   kr 1500,-
Fradeling av tomt i områder utenfor
byggeforbudssone og i uregulert område (NLF)
per sak kr 19 550,-
Fradeling av tilleggsareal/arealoverføring   kr 4100,-
Fradeling av eksisterende festetomt/punktfeste
til egen tomt
per eiendom kr 14 000,-

 

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
 
 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal
(maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger
20% av eiendommens areal før justeringen.

For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre
arealklasser gjelde.

 
Gebyr for areal fra 0-250 kvadratmeter: 9500 kr
Gebyr for areal fra 251-500 kvadratmeter:  15 900 kr

 

Grensejustering for anleggstomt:
 
 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5%
av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen
settes til 1.000 kubikkmeter.
 
Gebyr for volum fra 0-250 kubikkmeter: 9500 kr
Gebyr for volum fra 251-1.000 kubikkmeter:  15 900 kr

 

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåling og påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (NGO-, EUREF-koordinater, eller eksisterende grensemerker med lokalt nett):
For inntil to punkter:  3200 kr
For overskytende grensepunkter, per punkt: 940 kr

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går):
For inntil to punkter:  9500 kr
For overskytende grensepunkter, per punkt: 2000 kr
 

 

Privat grenseavtale
For inntil to punkter eller 100 meter grenselengde: 7500 kr
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde: 1750 kr
 

Kommunen velger billigste alternativ for rekvirent.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Se timepris i avsnitt under.

 

 

Timepris  
Oppstartsgebyr: 1350 kr
Timepris per påbegynt time:  1350 kr

 

Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil ti sider:  190 kr
Matrikkelbrev over ti sider:  380 kr

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
 

Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

For avbrudd i grensejustering, klarlegging av grenser og private grenseavtaler beregnes et gebyr etter medgått tid.

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Seksjonering

Oppretting av ny eierseksjon, nybygg:  
2-3 seksjoner, per sak:  7500 kr
4-8 seksjoner, per sak:  9300 kr
For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner
+ et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger
satsen for 4-8 seksjoner).
 
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner:  500 kr
   

Oppretting av ny eierseksjon i eksisterende bygg

 
1-3 seksjoner, per sak:  8750 kr
4-8 seksjoner, per sak: 10 625 kr
For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner
+ et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger
satsen for 4-8 seksjoner).
 
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner:  500 kr
   

Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

 
1-3 seksjoner eller fellesareal endres, per sak:  12 500 kr
4-8 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: 15 000 kr
For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner
+ et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger
satsen for 4-8 seksjoner).
 
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: 500 kr
   

Sletting eller oppheving av seksjonert sameie

 
Saksbehandlingsgebyr for sletting eller oppheving, per sak:  5000 kr
   

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon. 

 
For areal fra 0-50 kvadratmeter:  11 040 kr
For areal fra 51-250 kvadratmeter: 14 160 kr
For areal fra 251-2000 kvadratmeter:  19 800 kr
For areal fra 2001 kvadratmeter og oppover
kommer et pristillegg per påbegynte dekar ekstra:
2280 kr

 

Timepriser

 
Satser for bruk av intern fagperson, per time:  1250 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:  
Avklaringsmøte før oppstart: 7500 kr
Gjennomføring av oppstartsmøte for detaljregulering og
mindre endring av reguleringsplan: 
30 000 kr
Møter undervegs i prosessen for avklaringer under
utarbeiding av detaljregulering, per møte: 
7500 kr
Pakke oppstart + to møter undervegs i prosessen:  40 000 kr
   

Gjennomgang og skriftlig veiledning/bearbeiding av
planmateriale før innsending til offentlig ettersyn:

 
Gjennomgang og skriftlig veiledning, minimumsats etter medgått tid: 5000 kr
For skriftlig bearbeiding, minimumsats etter medgått tid:  5000 kr
   
Politisk behandling av planinitiativ eller prinsippsaker
om reguleringsspørsmål
(plan- og bygningsloven § 12.8 2. ledd og § 12.11): 
27 500 kr


Det må betales 75 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangs vedtak.


Det må betales 100 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangs vedtak.

For behandling av private reguleringsplaner
betales følgende gebyr

 
For grunnareal fra 0 til og med 10000m²:  132 000 kr
Tilleggsgebyr hvis planforslaget er i strid med
overordnet plan, per planforslag: 
50 prosent
Tilleggsgebyr for behandling av planprogram, per planforslag:  49 500 kr
   

Arealgebyr planforslag -tilleggsgebyr

 
Tilleggsgebyr for planer som omfatter over ti dekar, per dekar:  4400 kr
Tilleggsgebyr innen sentrumsområder, maksimalt areal som
regnes gebyr av er 40 000m² bolig og 20 000m² for andre
formål, per påbegynt 100m²: 
1045 kr
Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges
ut til offentlig ettersyn.
 

 

 

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (sosi-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Endring med og uten utvalgsbehandling

 
Endring som behandles som ny plan
(plan- og bygningsloven § 12-14 1.ledd), per søknad: 
fullt gebyr
Søknad uten utvalgsbehandling, per søknad: 11 550 kr
Søknad med utvalgsbehandling, per søknad: 22 825 kr
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg, per forhold:  4400 kr
Endring av plan i tråd med tidligere gitt dispensasjon, per søknad 5775 kr

 

Timepriser  
Satser for bruk av intern fagperson, per time:  1250 krOm gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Standard renovasjonsgebyr, per år:  3770 kr
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år: 6032 kr
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år:  11 310 kr
For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år:  1487,50 kr
   
Gangtillegg, per år:  
10–30 meter:  405 kr
30–50 meter:  742,50 kr
50–100 meter:  1080 kr
   
Fradrag hvis du hjemmekompostorerer 250 kr

 

SFO

Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener + antall ettermiddager

1 morgen 214 kr
2 morgener 425 kr
3 morgener 629 kr
4 morgener 818 kr
5 morgener 1050 kr
   
1 ettermiddag 569 kr
2 ettermiddager 1129 kr
3 ettermiddager 1680 kr
4 ettermiddager 2181 kr
5 ettermiddager 2678 kr
   
1 morgen + 1 ettermiddag 783 kr
1 morgen + 2 ettermiddager 1344 kr
1 morgen + 3 ettermiddager 1894 kr
1 morgen + 4 ettermiddager 2393 kr
1 morgen + 5 ettermiddager 2890 kr
   
2 morgener + 1 ettermiddag 993 kr
2 morgener + 2 ettermiddager 1554 kr
2 morgener + 3 ettermiddager 2103 kr
2 morgener + 4 ettermiddager 2604 kr
2 morgener + 5 ettermiddager 3101 kr
   
3 morgener + 1 ettermiddag 1199 kr
3 morgener + 2 ettermiddager 1758 kr
3 morgener + 3 ettermiddager 2308 kr
3 morgener + 4 ettermiddager 2808 kr
3 morgener + 5 ettermiddager 3307 kr
   
4 morgener + 1 ettermiddag 1388 kr
4 morgener + 2 ettermiddager 1947 kr
4 morgener + 3 ettermiddager 2497 kr
4 morgener + 4 ettermiddager 2999 kr
4 morgener + 5 ettermiddager 3494 kr
   
5 morgener + 1 ettermiddag 1573 kr
5 morgener + 2 ettermiddager 2134 kr
5 morgener + 3 ettermiddager 2683 kr
5 morgener + 4 ettermiddager 3185 kr
5 morgener + 5 ettermiddager 3681 kr

 

Tolv timer gratis for elever på 1. trinn

Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. 

Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura. Gjennomsnittspris per time for opphold i SFO, er 154 kroner. Du kan maks bli trukket for tolv timer, som tilsvarer 1848 kroner. Du trenger ikke å søke på nytt for å få tolv timer gratis.

 Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).

Kost (mat og drikke) per måned
1 ettermiddag 40 kr
2 ettermiddager 81 kr
3 ettermiddager 121 kr
4 ettermiddager 162 kr
5 ettermiddager 203 kr

 

Kjøp av dagplass  
Morgen 131 kr
Ettermiddag 174 kr
Hel dag 298 kr
Ferie-SFO, per dag 213 kr
Kost per dag under ferie-SFO 52 kr

 

Søskenmoderasjon på opphold 25 prosent

 

Vann og avløp

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
 
 

Det skal ikke betales mva. for saksbehandling.
Alle priser er derfor oppgitt uten mva..

 

Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift

 

For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent):
1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall.

5175 kr
For anlegg over 50 PE:  20 235 kr
   
Mindre endring av utslippstillatelse  
For anlegg som ikke overstiger 50 PE:  2588 kr
For anlegg over 50 PE: 10 118 kr
   
Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:  
For anlegg som ikke overstiger 50 PE:  4140 kr
   
Godkjenning av foretak  
Søknad om ansvarsrett:  3416 kr
   
Kontroll av mindre avløpsanlegg  
Fritidsbolig, per år: 480 kr
For anlegg som ikke overstiger 50 PE:  480 kr
For anlegg over 50 PE: 960 kr

 

 

Tømming av septiktank

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming:  
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter:  323 kr
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum fire kubikkmeter septik:  1290 kr
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimum to kubikkmeter septik:  645 kr
Tette oppsamlingstanker, per kubikkmeter:  448 kr
   
Ekstra tømminger:  
Grunngebyr:  920 kr
Tømmegebyr, per kubikkmeter:  448 kr
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer:  1835 kr
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriftens § 7:  920 kr

 

Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Abonnementsgebyr for vann, per år:  2395 kr
Abonnementsgebyr for avløp, per år:  2222 kr
Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: 26 kr
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: 42 kr

 

Priser for å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett:  
For vann, per boenhet:  12 000 kr
For avløp, per boenhet:  13 000 kr
For vann annen bebyggelse, per kvadratmeter:  138 kr
For avløp annen bebyggelse, per kvadratmeter:  188 kr

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

 

Leie av vannmåler, per år:  500 kr
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler:  1000 kr
   
Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: 500 kr