Priser tjenester 2023

Barnehager

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2023. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. 

Oppholdstid

5 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 3000

4 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 2699

3 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 2397

2 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 1800

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
50% for 3. barn og flere

Dagplass per dag

Fra 1.1.2023 kr 232

Kost

5 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 436

4 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 348

3 dager i uka
Fra 1.1.2023 kr 259

2 dager i uka 
Fra 1.1.2023 kr 173

 

Borgerlig vigsel

Pris for borgerlig vigsel utenom ordinær arbeidstid, for brudepar fra Gran kommune: 2560 kr

Pris for borgerlig vigsel utenom ordinær arbeidstid, for brudepar fra andre kommuner: 2654 kr

 

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten mva..

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune: 368 kr
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein: 736 kr
Ekstra feiing av skorstein: 368 kr

Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: 674 kr
Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: 1010 kr

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser. Bruk av materiell på brannøvelser og lignende blir fakturert til kostpris med et tillegg på 20 prosent.

Vi fakturer reisekostnader etter statens satser for ekstra tjenester.

Helse og omsorg

 

 

Dagsenter

Opphold på dagsenter inkludert transport, per gang: 230 kr

Opphold på dagsenter, uten transport, per gang: 174 kr

 

Hjemmehjelpstjenester

Vi legger husstandens inntekt til grunn når vi beregner hva du skal betale for hjemmehjelpstjenester. Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er det deres samlede inntekt som legges til grunn. Barns inntekt regnes ikke med.

Det er nettoinntekt publisert i skattelisten, fra skattemeldingen for 2021, vi tar utgangspunkt i. I skatteoppgjøret ditt finner du dette beløpet under punktet "alminnelig inntekt før særfradrag". 

Alle priser er per måned.

Under 2G, inntekt inntil 222 894 kr (fastsatt av staten): 220 kr

2G–3G, inntekt mellom 222 894 og 334 341 kr (timepris): 382 kr

2G–3G (du betaler maks for fire timer): 1528 kr

 

3G–4G, inntekt mellom 334 341 og 445 788 kr (timepris): 382 kr

3G–4G (du betaler maks for seks timer): 2292 kr

 

4G–5G, inntekt mellom 445 788 og 557 235 kr (timepris): 382 kr

4G–5G (du betaler maks for åtte timer): 3056 kr

 

5G–, inntekt over 557 235 (timepris): 382 kr

5G– (du betaler maks for elleve timer): 4202 kr

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven: 128 kr

 

Melkepumpe

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Utleie av melkepumper er gratis.
Å kjøpe engangssett til melkepumpe koster 348 kr.

 

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon 

Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten): 185 kr

Dag- og nattopphold (fastsatt av staten): 105 kr

 

Langtidsopphold ved alders- og sykehjem

Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.

Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

 

 

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned: 338 kr

Leie av sensorer, pris per komponent per måned: 56 kr

Kopiering

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.
 

Kopiering i svart-hvitt:
For ark i størrelsen A4: kr 2,-
For ark i størrelsen A3: kr 4,-

Kopiering i farger:
For ark i størrelsen A4: kr 4,-
For ark i størrelsen A3: kr 8,-

Kultur

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er fire uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Purregebyr ved for sen innlevering:
1. purring: 35 kr
2. purring: 75 kr

Purregebyrene er de samme for barn og voksne. Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:
Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av låner som har registrert materialet på sitt lånekort.

Bøker, voksen: 420 kr
Bøker, barn: 210 kr
Lydbøker, voksen: 420 kr
Lydbøker, barn: 210 kr
DVD: 210 kr
Musikk-CD: 160 kr
Språkkurs (1 CD med hefte): 420 kr
Språkkurs (4 CD med hefte): 1550 kr
Tegneserier: 110 kr
PC-spill: 210 kr
TV-spill: 420 kr
Tidsskrifter: 110 kr
Bøker/medier inntil to år: innkjøpspris, hvis denne er høyere enn erstatningssats
Antikvariske bøker: vurderes i hvert enkelt tilfelle

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatningskravet.
Behandlingsgebyr: 110 kr

Lånekort
Nytt lånekort: gratis
Gebyr for tapt lånekort: 35 kr

 

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedspris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Hadeland kulturskole

Gruppeundervisning, per semester: 1550 kr
Gruppeundervisning band og samspill, per semester: 800 kr
Individuell undervisning, per semester: 1960 kr

Materiell-avgift, visuelle kunstfag, per semester: 515 kr
Leie av instrument, per semester: 310 kr

Subsidiert pris for korps/teater: 9400 kr
Kostpris utover avtalte årstimer, for korps/teater: avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle. En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

Kulturverksteder, per kurs: fra 615 kr til 1000 kr
 

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50 prosent av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (501 647 kroner per 1. mai 2022).

Mer informasjon
Prisene indeksreguleres hvert år. Elever faktureres én gang hvert semester, altså to ganger i året. 
Korpselever betaler kontingent til korpset, og ikke elevavgift til kulturskolen. Elever i FABU og Grymyrgjengen betaler kontingent direkte til teatergruppen, og ikke elevavgift til kulturskolen.

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie Brandbu idrettshall, pris per time:
For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: etter avtale
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: 550 kr
For stevner og lignende arrangementer: 500 kr

Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: 200 kr

For håndballkamper:
Alder/divisjon: 8–10 år: 175 kr
Alder/divisjon: 11–12 år: 350 kr
Alder/divisjon: 13–16 år: 500 kr
Alder/divisjon: 17 år: 550 kr
4. divisjon: 600 kr

Utleie Rosendalsbanen:
Trening: gratis
Kamper, per kamp: 250 kr
Stevner, per stevnedag: 550 kr
Større idrettsarrangement: 4850 kr

 

Utleie Granvang

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.


Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere:
Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 450 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 750 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 600 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 900 kr

Faste aktiviteter ukedager, halvår: 11 000 kr

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.
Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 1500 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 2000 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 2000 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 2500 kr

Priser for andre arrangører:
Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 2000 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 3600 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 2500 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 4400 kr

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: 450 kr

Utleie Hadeland kultursal

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

For barn og unge i Gran kommune:
Leie dag 1: 1500 kr
Leie påfølgende dager: 1975 kr
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: 580 kr
Billettavgift per solgte billett: kr 35

For voksne lag og foreninger i Gran kommune:
Leie dag 1: 3000 kr
Leie påfølgende dager: 3945 kr
Leie for ikke-inntektsbringende aktivitet (for eksempel øvelse uten lyd og lys), per dag: 3000 kr
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: 580 kr
Billettavgift per solgte billett: kr 35

For andre aktører:
Leie dag 1: 9810 kr
Leie påfølgende dager: 7010 kr
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: 580 kr
Billettavgift per solgte billett: kr 35,-

Ved arrangementer hvor det selges mer enn 200 billetter, skal det betales et markedsføringsbidrag. Dette utgjør 10 prosent av billettinntekter for inntekter over 200 solgte billetter, eksklusiv billettavgift.

Lag og foreninger i Gran kommune skal ikke betale markedsføringsbidrag.

For kommersielle aktører:
Leie dag 1: Markedspris
Leie påfølgende dager: Markedspris
Fastpris for obligatorisk teknisk personell/administrator, per time: 580 kr
Billettavgift per solgte billett: 35 kr

 

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Pris på utleie av Huset/klubblokaler:
For lag og foreninger: 550 kr
Enkeltarrangement for andre leietakere: 3300 kr
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: 4750 kr

Pris på utleie av Brandbu kino:
For lag og foreninger registrert i Gran kommune og kommunale leietakere: 
Mandag–fredag, dagtid: 460 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 750 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 600 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 900 kr

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
Mandag–fredag, dagtid: 1350 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 1800 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 1800 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 2300 kr

For andre leietakere:
Mandag–fredag, dagtid: 1850 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 3350 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 2300 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 4100 kr

Leie av teknisk personell per time: 550 kr

For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: 530 kr

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran: 350 kr
Enkeltarrangement for andre aktører: 650 kr

Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran: 3800 kr
For andre aktører: 4100 kr

 

 

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie idrettshall ved Hadeland videregående skole, pris per time:
Hall A+B, ordinær idrettshall:

Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: 224 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: 544 kr
Skoler og institusjoner: 544 kr

Hall A eller B (delt hall), per time:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: 132 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: 280 kr
Skoler og institusjoner: 280 kr

Hall C, turnhall:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale

Full hall, hall A, B, C og tribuner, per time:
Treningsleie, lag og foreninger i Gran kommune: 436 kr
Treningsleie, lag og foreninger i andre kommuner: 1283 kr
Skoler og institusjoner: 1283 kr
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i Gran kommune: etter avtale
Stevner og lignende arrangement, lag og foreninger i andre kommuner: etter avtale

Styrketreningsrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale

Aerobicrom:
Treningsleie, alle (ulike satser mellom lag og foreninger i Gran kommune og lag og foreninger utenfor Gran kommune): etter avtale

 

 

Utleie kommunehuset på Granavollen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: 350 kr
Enkeltarrangement, for andre: 1500 kr

Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune: etter avtale
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår. For private/kommersielle aktører: etter avtale

 

Utleie Størenslunden

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
Mandag–fredag, dagtid: 545 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 860 kr
Helg og helligdager, dagtid: 700 kr
Helg og helligdager, kveldstid: 1170 kr

For kommersielle arrangementer:
Mandag–fredag, dagtid: 1325 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 2640 kr
Helg og helligdager, dagtid: 1710 kr
Helg og helligdager, kveldstid: 3420 kr


Størenslunden servicebygg
Mandag–fredag, dagtid: 1300 kr
Helg og helligdager, dagtid: 2600 kr
Mandag–fredag, kveld: 2 600 kr
Helg og helligdager, kveld: 5 150 kr

 

 

Utleie svømmehaller og billettpriser for folkebad

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
Trening for lag og foreninger, per time: 195 kr
Bedriftsretta helsetiltak, per time: 520 kr

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
Voksne: 50 kr
Ungdom 16–20 år: 30 kr
Barn 3–15 år: 25 kr
Barn under 3 år: gratis

 

 

Lade elbil

Ved noen av kommunens bygg er det egne ladepunkter for elbil som er tilgjengelige for allmennheten. For disse ladepunktene har kommunen avtale med Kople AS. 

Du kan sjekke dagens pris på Kobles egne nettsider. Gran ligger i sone 1 og det er prisen for "normal-lader" du må se på for å finne rett pris. Lagre nettsiden på mobilen, slik at du kan sjekke prisen hver gang du lader.

 

 

Leie av skolelokaler

Helgeleie med overnatting for lag og foreninger, pris per døgn per lag/forening: 1063 kr
Ikke alle skoler egner seg for overnatting. Husk at dere må selv melde fra til Lunner-Gran brann og redning om overnatting. Meldeskjema finner dere her!

Leie lokaler til bursdag, pris per døgn (overnatting er ikke mulig): 213 kr
Foresatte kan søke skolen om gratis leie.

Leie lokaler til kurs, pris per time: 213 kr
Det er gratis utleie for studieforbund og deres medlemmer, og for Gran og Lunner voksenopplæring.

 

Gebyr ved uforutsette hendelser under utleie, for eksempel hvis leietaker utløser brannalarm: 1595 kr

Plan, bygg og oppmåling

Litt tekst her om byggesakspriser

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg

For midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tid enn to år: kr 4 600,-
For tiltak som skal stå kortere enn to måneder, trenger du ikke å søke om tillatelse for å sette opp.

For mindre tiltak på bebygd eiendom: 
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Tilbygg inntil 25 kvadratmeter: kr 4 300,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter: kr 7 400,-
Tilbygg inntil 50 kvadratmeter, uten omsluttende vegger: kr 3 700,-

Små terrasser inntil 50 kvadratmeter, som ikke berører mer enn to fasader av bygget: kr 2 000,-

Mindre tiltak som takoverbygg, inngangspartier, støttemurer og lignende:
Inntil 10 kvadratmeter: kr 2 000,-
 

Frittstående garasje/uthus/carport:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 3 200,-
Over 50 kvadratmeter: kr 7 300,-
Tilbygg til næringseiendom, inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-

For riving eller flytting:
Riving av større tiltak, over 100 kvadratmeter (for eksempel låve): kr 5 100,-
Enkel riving eller flytting av garasje/uthus/tilbygg og lignende: kr 2 000,-


Bruksendring
For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. For eksempel endring fra kjellerbod til kjellerstue: kr 5 000,-


Skilt og reklame
For å montere skilt og reklameinnretninger på vegg: kr 2 000,-

Basseng
Søknadspliktige basseng som tiltakshaver kan søke om: kr 5000,-

Endringssøknad
Endring eller tillegg av tillatelse som allerede er gitt: kr 2 000,-

Timepriser
Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

 • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
 • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
 • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 
 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Purring
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid med å innhente denne informasjonen: kr 2 200,-
For purring etter tilleggsopplysninger, per gang: kr 1 100,-
 

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg: 
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Tilbygg eller påbygg tilknyttet bolig eller fritidseiendom:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 900,-
Mellom 50 og 70 kvadratmeter: kr 13 900,-
For tilbygg eller påbygg over 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-

Mindre, frittstående tiltak som brygge, basseng, ballbinge og lignende: kr 6 900,-

Frittstående garasje eller uthus: 
Inntil 70 kvadratmeter: kr 9 400,-
Utover 70 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 42,-
Garasjeanlegg større enn 70 kvadratmeter, eller parkeringskjeller: kr 12 500,-
For garasjeanlegg og parkeringskjeller, tillegg per parkeringsplass (fra og med tredje parkeringsplass): kr 1 250,-
Frittstående garasje eller uthus som det søkes om sammen med bolig og garasje som del av bolig: kr 4 900,-

Boliger og fritidsboliger:
Der det er flere boenheter, skal det betales et tillegg på 50 prosent av behandlingsprisen for hver enhet fra og med andre enhet.

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus, leilighet inntil 200 kvadratmeter bruksareal: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med høy standard, med innlagt vann, inntil 200 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter utover 200 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Fritidsbolig med lav standard, uten innlagt vann, inntil 120 kvadratmeter: kr 15 850,-
Pris per kvadratmeter utover 120 kvadratmeter bruksareal: kr 42,-

Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg/påbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg, enklere bygninger som kaldtlager, veksthus, driftsbygninger og lignende:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 27 800,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 10 100,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger, hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller privat tjeneste:
Inntil 500 kvadratmeter: kr 74 000,-
Pris per kvadratmeter mellom 500 og 1000 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 1000 kvadratmeter: kr 21,-

Tilbygg:
Inntil 50 kvadratmeter: kr 19 550,-
Pris per kvadratmeter mellom 50 og 500 kvadratmeter: kr 42,-
Pris per kvadratmeter utover 500 kvadratmeter: kr 21,-

Konstruksjoner og anlegg:
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger, kabler og lignende, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignende: kr 19 550,-

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak, og fasadeendring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak: kr 2 000,-
Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning: kr 9 200,-
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse kr 10 000,-
 

Bruksendring eller vesentlig endring:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Bruksendring eller vesentlig utvidelse, eller vesentlig endring av tidligere drift, per bruksenhet: kr 11 800,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer).


Riving av tiltak:
Riving av tiltak som ikke er inkludert under § 20-4: kr 5 100,-
Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad: kr 1 900,-

Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse, eldre enn år 1850 : kr 19 550,-
Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminne-interesse: kr 31 250,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Fyringsanlegg med bygning inntil 50 kvadratmeter (for eksempel pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis eller ventilasjonsanlegg: kr 5 100,-
Små tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele og lignende: kr 1 900,-
(Fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer). 

Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklameinnretninger:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.

Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller osv): kr 11 800,-
Enkeltskilt, skjermvegger, stillaser og skiltplan: kr 3 500,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå oppført i mer enn to år:
Pris for behandling av søknad er tilsvarende som pris for permanente tiltak.

Vesentlig terrenginngrep:
Masseforflytning, massedeponering og landskapsarbeid som berører 1–10 dekar areal: 10 000,-
Tillegg per 100 kvm utover 10000 kvm som berøres, utover hovedsats: kr 42,-

Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge eller molo: kr 9 600,-
Støttemur, brønn, dam og mindre veger: kr 2 000,-
Basseng og gjødselkum: kr 6 900,-

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 9 000,-
Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan): kr 5 100,-


Trinnvis søknad:
For rammetillatelse gjelder priser nevnt ovenfor, se aktuelt tiltak.

For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse: kr 5 000,-
 

Endringssøknad:
Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse: kr 3 700,-

For større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. I slike tilfeller kan kommunen vurdere å gi reduserte priser. 

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-

Om gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader

 

For driftsbygninger i landbruket:
Prisene gjelder tiltak med inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (i tråd med SAK10 § 3-2). Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.

Nybygg, driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 kvadratmeter: kr 12 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,-   (Her er makspris kr 21 500,-)

Nybygg, redskapshus eller gårdsgarasje inntil 100 kvadratmeter: kr 7 000,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

Tilbygg på driftsbygninger, inntil 100 kvadratmeter: kr 4 700,-
Pris utover 100 kvadratmeter, per kvadratmeter: kr 24,- (Her er makspris kr 20 000,-)

 

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Godkjenning av selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak: kr 3 300,-

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak: kr 850,-

Tiltak på forurenset grunn

Dersom du skal gjøre tiltak på eiendommer hvor det finnes forurensede masser i grunnen, må du utarbeide en tiltaksplan for massehåndteringen.

Behandling av tiltaksplan og oppfølgende kontroll

Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad: kr 6 250,-
Tiltakskategori 2 -  tiltak av middels vanskelighetsgrad: kr 18 750,-
Tiltakskategori 3 -  tiltak av stor vanskelighetsgrad: kr 37 500,-

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.
I enkelte saker bestemmer kommunens administrasjon at søknaden må behandles politisk. Dette kan gjelde for eksempel prinsipielle saker.

Pris for dispensasjon som sendes til politisk behandling, per søknad: kr 12 500,-
Pris for dispensasjon som kan avgjøres administrativt, per søknad: kr 6 500,-

Tilleggspris for dispensasjoner som krever høring, per søknad: kr 2 250,-
Tilleggspris per dispensasjonsforhold ut over den første: kr 2 000,-

Søker du om tillatelse til å bygge på eller endre eksisterende bygg, hvor det er krevende eller umulig å fylle gjeldende tekniske krav, kan du søke om fravik fra TEK. 
Pris per fravik: kr  8 750,-

 

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 • Areal fra 0-500 m²: 16 800,-
 • Areal fra 551 m²-2000 m²: 26 400,-
 • Areal fra 2001 m² - økning fra pr påbegynt daa inntil 20 000 m²: 2 280,-
 • Areal fra 20 001 m² - 100 000 m²: 62 400,-

Opprettelse av anleggstomt (eiendom over eller under terrenget)

 • Volum fra 0-2000m³  kr 16 800,-
 • Økning pr påbegynt 500 m³  over 2001m3  kr 2 280,-

Anleggstomt

Areal fra 0-500 m²: kr 16 800,-
Areal fra 551m3 - 2001m2: kr 26 400,-

Volumoverføring på nytt 500m3 over 2001m2 medfører en økning av gebyret på kr 2 280,-

 

Deling av eiendom

Her er priser for opprettelse av matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
For areal fra 0-500 kvadratmeter: kr 16 800,-
For areal fra 501-2000 kvadratmeter: kr 26 400,-


For areal fra 2001 kvadratmeter og inntil 20.000 kvadratmeter må det betales et tillegg per påbegynte dekar på: kr 2 280,-
For areal fra 20.001 kvadratmeter til 100.000 kvadratmeter: kr 62 400,-

Oppretting av punktfeste uten oppmåling (punkt er hentet direkte fra kart): kr 5 500,-

Registrering av jordsameie
Faktureres etter medgått tid.

Oppmåling av flere tomter med samme rekvirent (eier/bestiller) og dato:
Ved oppmåling av tomt som grenser til en annen tomt med samme rekvirent og dato, gis det følgende reduksjon per fradelt tomt:
Fra og med tomt 5 til og med tomt 9: 20 prosent reduksjon
Fra og med tomt 10 til og med tomt 15: 30 prosent reduksjon
Fra og med tomt 16 til og med tomt 20: 40 prosent reduksjon
Fra og med tomt 21: 50 prosent reduksjon

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF):
Gran kommune sender faktura når det er gjort vedtak om innvilgelse av MUF i avsnittene overfor.

Opprettelse av matrikkelenhet i kartet MUF:

Fra og med tomt 1 til og med tomt 5                      5 500,-

Fra og med tomt 6 -                                            1 600,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn med oppmålingsforretning (eksisterende eiendom som er ført som 0/0 i kartet)

Areal fra 0-500 m²                                              kr 16 800,-

Areal fra 501 m²-2000 m²                                    kr 26 400,-

Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 1000m²

(1 daa) inntil 20 000m²                                        kr  2 280,-

Areal 20001m² til 100 000m²                                kr 62 400,-

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvadratmeter).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Gebyr for areal fra 0-250 kvadratmeter: kr 9 500,-
Gebyr for areal fra 251-500 kvadratmeter: kr 15 900,-

Grensejustering for anleggstomt:
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 kubikkmeter.

Gebyr for volum fra 0-250 kubikkmeter: kr 9 500-
Gebyr for volum fra 251-1.000 kubikkmeter: kr 15 900,-

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåling og påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (NGO-, EUREF-koordinater, eller eksisterende grensemerker med lokalt nett):
For inntil to punkter: kr 3 200,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 940,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går):
For inntil to punkter: kr 9 500,-
For overskytende grensepunkter, per punkt: kr 2 000,-

Privat grenseavtale:
For inntil to punkter eller 100 meter grenselengde: kr 7 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde: kr 1 750- 

Kommunen velger billigste alternativ for rekvirent. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Se timepris i avsnitt under.

Timepris
Oppstartsgebyr: kr 1 350,-
Timepris per påbegynt time: kr 1 350,-

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil ti sider: kr 190,-
Matrikkelbrev over ti sider: kr 380,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

For avbrudd i grensejustering, klarlegging av grenser og private grenseavtaler beregnes et gebyr etter medgått tid.

 

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Seksjonering

Oppretting av ny eierseksjon, nybygg:

2-3 seksjoner, per sak: kr 7 500,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 9 300,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Oppretting av ny eierseksjon i eksisterende bygg:

1-3 seksjoner, per sak: kr 8 750,-
4-8 seksjoner, per sak: kr 10 625,-

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-
 

Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

1-3 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 12 500,-
4-8 seksjoner eller fellesareal endres, per sak: kr 15 000,-
 

For flere enn 8 seksjoner gjelder pris for 4-8 seksjoner + et tillegg per ny seksjon (maksimalt betaler du 3 ganger satsen for 4-8 seksjoner).
Pris per ny seksjon etter pris for 4-8 seksjoner: kr 500,-


Sletting eller oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandlingsgebyr for sletting eller oppheving, per sak: kr 5 000,-


Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon. 
For areal fra 0-50 kvadratmeter: kr 11 040,-
For areal fra 51-250 kvadratmeter: kr 14 160,-
For areal fra 251-2000 kvadratmeter: kr 19 800,-
For areal fra 2001 kvadratmeter og oppover kommer et pristillegg per påbegynte dekar ekstra: kr 2 280,-


Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: kr 1 250,-
 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:
Avklaringsmøte før oppstart: 7500 kr
Gjennomføring av oppstartsmøte for detaljregulering og mindre endring av reguleringsplan: 30 000 kr
Møter undervegs i prosessen for avklaringer under utarbeiding av detaljregulering, per møte: 7500 kr
Pakke oppstart + to møter undervegs i prosessen: 40 000 kr

Gjennomgang og skriftlig veiledning/bearbeiding av planmateriale før innsending til offentlig ettersyn:
Gjennomgang og skriftlig veiledning, minimumsats etter medgått tid: 5000 kr
For skriftlig bearbeiding, minimumsats etter medgått tid: 5000 kr

Politisk behandling av planinitiativ eller prinsippsaker om reguleringsspørsmål (plan- og bygningsloven § 12.8 2. ledd og § 12.11): 27 500 kr

Det må betales 25 prosent av prisen hvis søknaden trekkes eller blir avvist etter varsel om oppstart og før kommunen har mottatt innsendt planforslag.
Det må betales 75 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangs vedtak.
Det må betales 100 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangs vedtak.

For behandling av private reguleringsplaner betales følgende gebyr:

For grunnareal fra 0 til og med 10000m²: 132 000 kr
Tilleggsgebyr hvis planforslaget er i strid med overordnet plan, per planforslag: 50 prosent

Tilleggsgebyr for behandling av planprogram, per planforslag: 49 500 kr

Arealgebyr planforslag -tilleggsgebyr:

Tilleggsgebyr for planer som omfatter over ti dekar, per dekar: 4400 kr

Tilleggsgebyr innen sentrumsområder, maksimalt areal som regnes gebyr av er 40 000m² bolig og 20 000m² for andre formål, per påbegynt 100m²: 1045 kr

Prisene må betales inn før forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (sosi-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Endring med og uten utvalgsbehandling

 • Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 1.ledd, per søknad: fullt gebyr
 • Søknad uten utvalgsbehandling, per søknad: 11 550 kr
 • Søknad med utvalgsbehandling, per søknad: 22 825 kr
 • Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg, per forhold: 4400 kr
 • Endring av plan i tråd med tidligere gitt dispensasjon, per søknad 5775 kr

Timepriser

Satser for bruk av intern fagperson, per time: 1250 kr

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Standard renovasjonsgebyr, per år: 3770 kr
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år: 6032 kr
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år: 11 310 kr

For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år: 1487,50 kr
 

Gangtillegg, per år:
10–30 meter: 405 kr
30–50 meter: 742,50 kr
50–100 meter: 1080 kr

Du kan få fradrag dersom du hjemmekomposterer. Fradraget er på 250 kr.

SFO

Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener (m) + antall ettermiddager (e)

1 m: 214kroner
2 m: 425 kroner
3 m: 629 kroner
4 m: 818 kroner
5 m: 1050 kroner

1 e: 569 kroner
2 e: 1129 kroner
3 e: 1680 kroner
4 e: 2181 kroner
5 e: 2678 kroner

1 m + 1 e: 783 kroner
1 m + 2 e: 1344 kroner
1 m + 3 e: 1894kroner
1 m + 4 e: 2393 kroner
1 m + 5 e: 2890 kroner

2 m + 1 e: 993kroner
2 m + 2 e: 1554kroner
2 m + 3 e: 2103 kroner
2 m + 4 e: 2604 kroner
2 m + 5 e: 3101 kroner

3 m + 1 e: 1199 kroner
3 m + 2 e: 1758 kroner
3 m + 3 e: 2308 kroner
3 m + 4 e: 2808 kroner
3 m + 5 e: 3307 kroner

4 m + 1 e: 1388 kroner
4 m + 2 e: 1947 kroner
4 m + 3 e: 2497 kroner
4 m + 4 e: 2999 kroner
4 m + 5 e: 3494 kroner

5 m + 1 e: 1573 kroner
5 m + 2 e: 2134 kroner
5 m + 3 e: 2683 kroner
5 m + 4 e: 3185 kroner
5 m + 5 e: 3681 kroner

Tolv timer gratis for elever på 1. trinn

Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. 

Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura. Gjennomsnittspris per time for opphold i SFO, er 154 kroner. Du kan maks bli trukket for tolv timer, som tilsvarer 1848 kroner. Du trenger ikke å søke på nytt for å få tolv timer gratis.

 Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).

Kost (mat og drikke) per måned
1 e: 40 kroner
2 e: 81 kroner
3 e: 121 kroner
4 e: 162 kroner
5 e: 203 kroner

Kjøp av dagplass
Morgen: 131 kroner
Ettermiddag: 174 kroner
Hel dag: 298 kroner
Ferie-SFO, per dag: 213 kroner
Kost per dag, under ferie-SFO: 52 kroner

Søskenmoderasjon på opphold
25%

Vann og avløp

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
Det skal ikke betales mva. for saksbehandling. Alle priser er derfor oppgitt uten mva..

Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift
For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent, 1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall): 5175 kr
For anlegg over 50 PE: 20 235 kr

Mindre endring av utslippstillatelse
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 2588 kr
For anlegg over 50 PE: 10 118 kr
 

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 4140 kr

Godkjenning av foretak
Søknad om ansvarsrett: 3416 kr

Kontroll av mindre avløpsanlegg
Fritidsbolig, per år: 480 kr
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 480 kr
For anlegg over 50 PE: 960 kr

Tømming av septiktank

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming:
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter: 323 kr
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum fire kubikkmeter septik: 1290 kr
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimum to kubikkmeter septik: 645 kr
Tette oppsamlingstanker, per kubikkmeter: 448 kr

Ekstra tømminger:
Grunngebyr: 920 kr
Tømmegebyr, per kubikkmeter: 448 kr
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer: 1835 kr
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriftens § 7: 920 kr

Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Abonnementsgebyr for vann, per år: 2395 kr
Abonnementsgebyr for avløp, per år: 2222 kr

Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: 26 kr
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: 42 kr
 

Priser for å koble seg til kommunalt vann- og avløpsnett:
For vann, per boenhet: 12 000 kr
For avløp, per boenhet: 13 000 kr
For vann annen bebyggelse, per kvadratmeter: 138 kr
For avløp annen bebyggelse, per kvadratmeter: 188 kr

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

Leie av vannmåler, per år: 500 kr
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: 1000 kr

Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: 500 kr