Priser tjenester 2024

Helse og omsorg

Dagsenter

 Pris per gang
Opphold på dagsenter inkludert transport240 kr
Opphold på dagsenter uten transport182 kr

 

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Vi legger husstandens inntekt til grunn når vi beregner hva du skal betale for hjemmehjelp og praktisk bistand. Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er det deres samlede inntekt som legges til grunn. Barns inntekt regnes ikke med.

Det er nettoinntekt publisert i skattelisten, fra skattemeldingen for 2022, vi tar utgangspunkt i. I skatteoppgjøret ditt finner du dette beløpet under punktet "alminnelig inntekt før særfradrag".  Alle priser er per måned.

Under 2G, inntekt inntil 237 240 kr (fastsatt av staten): 230 kr
2G–3G, inntekt mellom 237 240 og 355 860 kr (timepris): 398 kr
2G–3G (du betaler maks for fire timer):1592 kr
3G–4G, inntekt mellom 355 860 og 474 480 kr (timepris):398 kr
3G–4G (du betaler maks for seks timer): 2388 kr
4G–5G, inntekt mellom 474 480 og 593 100 kr (timepris): 398 kr
4G–5G (du betaler maks for åtte timer): 3184 kr
5G–, inntekt over 593 100 (timepris): 398 kr
5G– (du betaler maks for elleve timer):4387 kr

Matombringelse

Pris per porsjon, med vedtak etter helsetjenesteloven:134 kr

 

Sykehjemsplass

Korttidsopphold ved institusjon  
Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten): 193 kr
Dag- og nattopphold (fastsatt av staten): 110 kr
Langtidsopphold ved alders- og sykehjem
Egenbetalingen til den enkelte institusjonsbeboer regnes ut etter gjeldende regelverk for betaling av langtidsopphold i institusjon.
Regelverket er gitt blant annet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

 

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm, per måned: 353 kr
Leie av sensorer, pris per komponent per måned:58 kr

 

Barn og familie

SFO

Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener + antall ettermiddager

1 morgen223 kr
2 morgener443 kr
3 morgener656 kr
4 morgener853 kr
5 morgener1048 kr
  
1 ettermiddag593 kr
2 ettermiddager1178 kr
3 ettermiddager1752 kr
4 ettermiddager2275 kr
5 ettermiddager2793 kr
  
1 morgen + 1 ettermiddag817 kr
1 morgen + 2 ettermiddager1402 kr
1 morgen + 3 ettermiddager1975 kr
1 morgen + 4 ettermiddager2496 kr
1 morgen + 5 ettermiddager3014 kr
  
2 morgener + 1 ettermiddag1036 kr
2 morgener + 2 ettermiddager1621 kr
2 morgener + 3 ettermiddager2193 kr
2 morgener + 4 ettermiddager2716 kr
2 morgener + 5 ettermiddager3234 kr
  
3 morgener + 1 ettermiddag1251 kr
3 morgener + 2 ettermiddager1834 kr
3 morgener + 3 ettermiddager2407 kr
3 morgener + 4 ettermiddager2929 kr
3 morgener + 5 ettermiddager3449 kr
  
4 morgener + 1 ettermiddag1488 kr
4 morgener + 2 ettermiddager2031 kr
4 morgener + 3 ettermiddager2604 kr
4 morgener + 4 ettermiddager3128 kr
4 morgener + 5 ettermiddager3644 kr
  
5 morgener + 1 ettermiddag1641 kr
5 morgener + 2 ettermiddager2226 kr
5 morgener + 3 ettermiddager2798 kr
5 morgener + 4 ettermiddager3322 kr
5 morgener + 5 ettermiddager3839 kr

 

Tolv timer gratis for elever på 1. og 2. trinn

Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag.

Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura. Gjennomsnittspris per time for opphold i SFO, er 167 kroner. Du kan maks bli trukket for tolv timer, som tilsvarer 2003 kroner. 

Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).

Kost (mat og drikke)per måned
1 ettermiddag42 kr
2 ettermiddager84 kr
3 ettermiddager126 kr
4 ettermiddager169 kr
5 ettermiddager212 kr

 

Kjøp av dagplass 
Morgen137 kr
Ettermiddag181 kr
Hel dag311 kr
Ferie-SFO, per dag222 kr
Kost per dag under ferie-SFO54 kr

 

Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO300 kr 

 

Kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2024. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet. 

Maksprisen blir redusert med -33,34 prosent fra 1. august 2024 (forslag på høring). 

Kostpris har økt 4,30 prosent med deflatoren for 2024. 

Søskenmoderasjon

30% for 2.barn
100% for 3. barn og flere

OppholdstidFra 1. januar 2024Fra 1. august 2024
5 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 3000kr 2000
4 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 2699kr 1799
3 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 2397kr 1598
2 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 1800kr 1200 

 

Dagplass per dagFra 1. januar 2024Fra 1. august 2024
Fra 1.1.2024 kr 232kr 155

 

KostFra 1. januar 2024Fra 1. august 2024
5 dager i uka
Fra 1.1.2023
kr 436kr 455
4 dager i uka
Fra 1.1.2023 
kr 348kr 363
3 dager i uka
Fra 1.1.2023
kr 259kr 270
2 dager i uka 
Fra 1.1.2023
 kr 173kr 180

 

Leie av skolelokaler

Husk at dere må selv melde fra til Lunner-Gran brann og redning om overnatting. Meldeskjema finner dere her!

Ikke alle våre skoler egner seg til overnatting.

 

Helgeleie med overnatting for lag og foreninger,
pris per døgn per lag/forening:
1109 kr
Leie lokaler til bursdag, pris per døgn (overnatting er ikke mulig): 222 kr
Leie lokaler til kurs, pris per time:222 kr

Foresatte kan søke skolen om gratis leie.

Det er gratis utleie for studieforbund og deres medlemmer,
og for Gran og Lunner voksenopplæring.

 
Gebyr ved uforutsette hendelser under utleie,
for eksempel hvis leietaker utløser brannalarm:
1664 kr

 

Lade elbil

Ved noen av kommunens bygg er det egne ladepunkter for elbil som er tilgjengelige for allmennheten. For disse ladepunktene har kommunen avtale med Kople AS. 

Du kan sjekke dagens pris på Kobles egne nettsider. Gran ligger i sone 1 og det er prisen for "normal-lader" du må se på for å finne rett pris. Lagre nettsiden på mobilen, slik at du kan sjekke prisen hver gang du lader.

 

 

Kultur

Bibliotek

Det er gratis å låne bøker. Vanlig utlånstid er fire uker, dersom vi ikke har gitt informasjon om noe annet.

Lånekort 
Nytt lånekort:gratis
Gebyr for tapt lånekort:35 kr

 

Purregebyr ved for sen innlevering: 
1. purring: 35 kr
2. purring: 75 kr
Purregebyrene er de samme for barn og voksne.
Gebyrene summeres. Erstatningskrav sendes etter 2. purring.
 

 

Erstatningsgebyr ved tap av bøker/medier:

Mistet eller ødelagt materiale må erstattes av
låner som har registrert materialet på sitt lånekort.

 
Bøker, voksen: 420 kr
Bøker, barn: 210 kr
Lydbøker, voksen:420 kr
Lydbøker, barn: 210 kr
DVD: 210 kr
Musikk-CD:160 kr
Språkkurs (1 CD med hefte): 420 kr
Språkkurs (4 CD med hefte): 1550 kr
Tegneserier: 110 kr
PC-spill:210 kr
TV-spill: 420 kr
Tidsskrifter: 110 kr
Bøker/medier inntil to år:

 

innkjøpspris, hvis denne er
høyere enn erstatningssats
 

Antikvariske bøker:vurderes i hvert enkelt tilfelle

 

I tillegg til erstatningssummen, må du betale et behandlingsgebyr for utsendelse av erstatningskravet.
 

 
Behandlingsgebyr:110 kr

 

Billettpriser Brandbu kino

Alle billettpriser ved Brandbu kino fastsettes etter markedspris. Her finner du kinoprogram og priser.

Prismoderasjon for pensjonister eller personer med ledsagerbevis fastsettes også etter markedspris.

For lukkede forestillinger for lag og foreninger: Pris etter avtale.

 

Hadeland kulturskole

Gruppeundervisning, per semester: 1550 kr
Gruppeundervisning band og samspill, per semester: 800 kr
Individuell undervisning, per semester: 1960 kr
Materiell-avgift, visuelle kunstfag, per semester: 515 kr
Leie av instrument, per semester: 310 kr
Subsidiert pris for korps/teater: 9400 kr

 

Kostpris utover avtalte årstimer, for korps/teater: avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle. En årstime er 60 minutters undervisning ukentlig i 38 uker.

 

 

Kulturverksteder, per kurs: 

fra 615 kr til 1000 kr

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50 prosent av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (501 647 kroner per 1. mai 2022).

Mer informasjon
Prisene indeksreguleres hvert år. Elever faktureres én gang hvert semester, altså to ganger i året. 
Korpselever betaler kontingent til korpset, og ikke elevavgift til kulturskolen. Elever i FABU og Grymyrgjengen betaler kontingent direkte til teatergruppen, og ikke elevavgift til kulturskolen.

Utleie Brandbu idrettshall og Rosendalsbanen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie Brandbu idrettshall

pris per time

For kommersiell virksomhet, for eksempel utstillinger, messer, salg: etter avtale
For leietakere utenfor Gran kommune, skoler og institusjoner: 574 kr
For stevner og lignende arrangementer:522 kr
Treningsleie for kommunale leietakere, grupper og lag, kulturelle aktiviteter: 209 kr
  
For håndballkamper: 
Alder/divisjon: 8–10 år: 182 kr
Alder/divisjon: 11–12 år: 365 kr
Alder/divisjon: 13–16 år:522 kr
Alder/divisjon: 17 år: 574 kr
4. divisjon:626 kr

 

Utleie Rosendalsbanen: 
Treninggratis
Kamper, per kamp: 261 kr
Stevner, per stevnedag: 574 kr
Større idrettsarrangement: 5059 kr

 

Utleie Granvang

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Utleie av storsalenPriser for lag og foreninger
registrert i Gran kommune/
kommunale leietakere:
Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 469 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid: 782 kr
Helg- og helligdager, dagtid:626 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 939 kr
Faste aktiviteter ukedager, halvår: 11 473 kr
 

 

Priser for lag og foreninger
utenfor Gran kommune
 

Ukedager (mandag–fredag), dagtid: 1565 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid:2086 kr
Helg- og helligdager, dagtid:2086 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 2607 kr
 Priser for andre arrangører:
Ukedager (mandag–fredag), dagtid:2086 kr
Ukedager (mandag–fredag), kveldstid:3755 kr
Helg- og helligdager, dagtid:2607 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 4590 kr


 

Utleie av veslesalen 
Kveld etter klokka 18.00: 469 kr

Utleie av Huset/klubblokaler og kino i Brandbu

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Pris på utleie av Huset/klubblokaler 
For lag og foreninger:469 kr
Enkeltarrangement for andre leietakere:3442 kr
For faste aktiviteter på ukedager, per halvår: 4954 kr

 

Pris på utleie av Brandbu kino 
For lag og foreninger registrert i Gran kommune
og kommunale leietakere: 
 
Mandag–fredag, dagtid: 480 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 782 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 626 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 939 kr

 

For lag og foreninger utenfor Gran kommune:
 

 
Mandag–fredag, dagtid:1408 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 1877 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 1877 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 2399 kr

 

For andre leietakere:
 

 
Mandag–fredag, dagtid:1930 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 3494 kr
Helg- og helligdager, dagtid: 2399 kr
Helg- og helligdager, kveldstid: 4276 kr
  
Leie av teknisk personell per time:574 kr
For leie av prosjektor og utstyr i kinosal: 553 kr

 

Pris på utleie av møterom på Brandbu kino, med AV-utstyr:
 
 
Enkeltarrangement for lag og foreninger, barn/ungdom,
kommunale leietakere i Gran: 
365 kr
Enkeltarrangement for andre aktører: 678 kr
Faste aktiviteter i ukedager per halvår:
 
 
For lag og foreninger, barn/ungdom, kommunale leietakere i Gran:3963 kr
For andre aktører4276 kr

 

Utleie idrettshall Hadeland videregående skole

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva. Prisene inkluderer leie av garderobefasiliteter. Det er Innlandet fylkeskommune som har fastsatt disse prisene, og de er ikke en del av de kommunale gebyrene.

 Symbolsk leie, per timeSelvkost, per timeMarkedspris
Hall A121 kr292 kr 
Hall B121 kr 292 kr 
Hall A+B195 kr469 kr 
Hall C (turnhall) 111 kr266 kr 
Full hall 354 kr 850 kr 
Full hall med tribuner445 kr 1033 kr Etter avtale
Aerobic-rom91 kr 219 kr 

Symbolsk leie gjelder for:
Frivillige organisasjoner (som er registrert i Frivillighetsregisteret) som organiserer:

 • Tiltak som er rettet mot ulike elevorienterte aktiviteter, herunder blant annet
  skolekorps, -kor og -orkestre, teatergrupper, dansegrupper, idrettsgrupper samt andre
  likeartede tiltak/grupper.
 • Idrettslagenes tiltak for barn og unge under 21 år.
 • Tiltak organisert av godkjente opplysningsorganisasjoner; jf. lov om
  voksenopplæring. De som omfattes av dette punktet har rett til gratis
  undervisningslokaler innenfor rammene av loven.
 • Lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Lokallag av frivillige organisasjoner som har arbeid for barn og unge under 21 år
  som primærformål.
 • Fylkeslag av frivillige organisasjoner og lag som har arbeid for barn og unge under
  21 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål.
   

Idrettslag med treningsgrupper for personer med funksjonsnedsettelse har uavhengig av
brukernes alder rett til leie av skolenes gymsaler til vederlag avgrenset oppad til symbolsk
leie.
For aktiviteter med alderssammensatte grupper må minst 80 prosent av deltakerne være
under 21 år for at man skal ha rett til leie av lokaler i tråd med dette pkt. 5.

 

Selvkost gjelder for: 
Frivillige lag og organisasjoner som ikke omfattes av symbolsk leie, har rett til å leie de lokalene som ordningen omfatter mot et vedlegg avgrenset oppad til selvkost. 

 

Markedsleie gjelder for: 
Øvrige leietakere som ikke omfattes av punktene over.

Utleie kommunehuset på Granavollen

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

Enkeltarrangement, for lag og foreninger og
kommunale leietakere i Gran kommune:
365 kr
Enkeltarrangement, for andre:1565 kr
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår.
For lag og foreninger og kommunale leietakere i Gran kommune:
etter avtale
Faste aktiviteter i ukedager, per halvår.
For private/kommersielle aktører: 
etter avtale

 

 

 

Utleie Størenslunden

Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.

For lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner:
 
 
Mandag–fredag, dagtid:568 kr
Mandag–fredag, kveldstid: 897 kr
Helg og helligdager, dagtid: 730 kr
Helg og helligdager, kveldstid: 1220 kr

 

For kommersielle arrangementer:

 
Mandag–fredag, dagtid:1382 kr
Mandag–fredag, kveldstid:2754 kr
Helg og helligdager, dagtid: 1784 kr
Helg og helligdager, kveldstid: 3567 kr
Størenslunden servicebygg 
Mandag–fredag, dagtid:1356 kr
Helg og helligdager, dagtid: 2712 kr
Mandag–fredag, kveld2712 kr
Helg og helligdager, kveld:5371 kr

 

 

Utleie svømmehaller og billettpriser for folkebad

Utleie av Gran og Brandbu svømmehaller:
 
 
Trening for lag og foreninger, per time:  203 kr
Bedriftsretta helsetiltak, per time: 542 kr

 

Billettpriser ved Gran og Brandbu svømmehaller:
 

 
Voksne:50 kr
Ungdom 16–20 år: 30 kr
Barn 3–15 år: 25 kr
Barn under 3 år:gratis

 

 

Kopiering

All utskrift hvor den totale summen blir på under 100 kroner blir du ikke belastet for. 

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.
 

Kopiering i svart-hvitt: 
For ark i størrelsen A4: kr 2,-
For ark i størrelsen A3: kr 4,-
Kopiering i farger: 
For ark i størrelsen A4: kr 4,-
For ark i størrelsen A3:kr 8,-

 

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel utenom ordinær arbeidstidPris
For brudepar bosatt i Gran kommune2560 kr
For brudepar fra andre kommuner2654 kr

 

Plan, bygg og oppmåling

Byggesøknad for arbeider som eier kan stå ansvarlig for selv

Midlertidige bygg  
Midlertidige bygg, konstruksjoner eller anlegg som skal stå inntil to årper tiltak6950 kr
Tiltak som skal stå kortere enn to måneder, trenger du ikke å
søke om tillatelse for å sette opp.
 
Mindre tiltak på bebygd eiendom
Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.
Garasje, carportper tiltak6950 kr
Uthus og tilbyggper tiltak6950 kr
Andre mindre tiltak, som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaverper tiltak5560 kr
   
Endre bruk
Endre bruk fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt innenfor én bruksenhet. For eksempel endre fra kjellerbod til kjellerstue.per tiltak6950 kr
   
Rive eller flytte
   
Basseng, brygge og lignende
Søknadspliktige basseng som tiltakshaver kan søke omper tiltak20 850 kr
Brygge, molo, kai eller lignendeper tiltak 13 900 kr
   
Skilt og reklame
Montere skilt eller reklameinnretninger på veggper søknad6950 kr

 

Tillatelser og attester
Ferdigattest, der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gittper søknad4170 kr
Igangsettingstillatelseper tillatelse6950 kr
Midlertidig brukstillatelseper søknad2780 kr
Godkjenne selvbyggeransvarper søknad1390 kr
   
Søke om unntak, endre tiltak eller avslutte sak
Søknad om unntak fra tekniske kravper unntak9730 kr
Endre tiltakper søknad30 prosent av fullt gebyr
Vesentlig endring av tiltak, behandles som ny søknadper søknadfullt gebyr
Sak kommunen avslårper sakfullt gebyr
Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtakper sakgrunngebyr + 50 % av saksbehandlingen
Sak som trekkes før vurderingper sakgrunngebyr
   
Andre gebyr
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportalerper søknad2780 kr
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-postper søknad3475 kr
Gebyr for å registrere meldepliktige tiltak som ikke er søknadspliktigeper tiltak695 kr
Gebyr for å registrere søknadspliktige tiltakper bruksenhet695 kr
Komplett eller mangelfull søknad
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden
skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid
med å innhente denne informasjonen: 
per brev1390 kr
Gebyrreduksjon ved komplett søknadper søknad1390 kr
Timepriser  
Satser for bruk av intern fagpersonper time1580 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknader som krever ansvarlig søker

For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent. 

Dette er inkludert i prisene:

 • konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
 • anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
 • vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om

Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.

Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.

For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden. 
 

For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.

Komplett eller mangelfull søknad
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden
skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid
med å innhente denne informasjonen: 
per brev1390 kr
Gebyrreduksjon ved komplett søknadper søknad1390 kr
   
Møter og veiledning
Dialogmøter og andre møterper møte4865 kr
Forhåndskonferanseper møte7298 kr
   
Andre gebyr
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportalerper søknad2780 kr
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-postper søknad3475 kr
Gebyr for å registrere søknadspliktige tiltakper bruksenhet695 kr
Søknad om unntak fra tekniske kravper unntak9730 kr
   
Søke om unntak, endre tiltak eller avslutte sak
Søknad om unntak fra tekniske kravper unntak9730 kr
Endre tiltakper søknad30 prosent av fullt gebyr
Vesentlig endring av tiltak, behandles som ny søknadper søknadfullt gebyr
Sak kommunen avslårper sakfullt gebyr
Sak kommunen avslår på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaverper sakgrunngebyr + purregebyr
Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtakper sakgrunngebyr + 50 % av saksbehandlingen
Sak som trekkes før vurderingper sakgrunngebyr
   
Tillatelser og attester
Ferdigattest, der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gittper søknad4170 kr
Igangsettingstillatelseper tillatelse6950 kr
Midlertidig brukstillatelseper søknad2780 kr
Godkjenne selvbyggeransvarper søknad1390 kr

 

Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.
Boliger og fritidsboliger
Bolig eller fritidsbolig med inntil to boenheterper bygg20 850 kr
Bygg med tre eller fire boenheterper bygg27 800 kr
Bygg med 5–10 boenheterper bygg41 700 kr
Bygg med 11–20 boenheterper bygg48 650 kr
Bygg med over 20 boenheterper bygg69 500 kr
Tilbygg, påbygg eller underbyggper tiltak13 900 kr
Garasje, uthus, anneks, naust eller lignende til boligper tiltak6950 kr
   
Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygg
Bygg for overnattingper bygg29 190 kr
Bygg for serveringper bygg34 750 kr
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon og lignendeper bygg41 700 kr
Fabrikk eller industribygg og lignendeper bygg34 750 kr
Kontor og forretningsbygg og lignendeper bygg34 750 kr
Lager- og parkeringsbygg og lignendeper bygg20 850 kr
Tilbygg, påbygg eller underbygg
For andre bygg enn boligper tiltak27 800 kr
   
Kultur- og idrettsbygg eller lignende
Undervisnings-, museums eller kirkebygg (og lignende)per bygg69 500 kr
Idrettsbygg og lignendeper bygg41 700 kr
Kulturbyggper bygg55 600 kr
Tilbygg, påbygg eller underbygg
For andre bygg enn boligper tiltak27 800 kr
   
Helse- eller beredskapsbygg
Sykehus og andre bygg for behandlingper bygg104 250 kr
Fengselsbygg og beredskapsbyggper bygg69 500 kr
Tilbygg, påbygg eller underbygg
For andre bygg enn boligper tiltak27 800 kr
   
Konstruksjoner og anlegg
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger. Kabler, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignendeper tiltak13 900 kr

 

Bruksendring, fasadeendring eller vesentlig endring
Endre bærekonstruksjonen i byggper tiltak5560 kr
Endre fasade på bygg, konstruksjon eller anleggper søknad6950 kr
Endre bruk for deler av et bygg (mindre tiltak)per søknad30 % av gebyr
Endre bruk, utvide vesentlig eller endre vesentlig tidligere drift av tiltak for et helt byggper søknad50 % av gebyr

 

Rive
Rive tiltak som ikke krever avfallsplanper tiltak9730 kr
Rive tiltak som krever avfallsplanper tiltak8430 kr
Endre bruksenheter
Dele opp bruksenheter i boligper ny boenhet16 680 kr
Slå sammen bruksenheter i boligper søknad8340 kr
Oppføre, endre eller reparere bygningstekniske installasjoner:
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen.
Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskilleper tiltak2780 kr
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-, slokke-, antenne- eller energiforsyningsanlegg, heis og lignendeper tiltak8340 kr
Olje- og fettutskillerper søknad6950 kr
Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark og lignende tiltak under grunnenper søknad6950 kr
Røranlegg, ledningsanleggper søknad16 880 kr
Avløpsanleggper søknad6950 kr
   
Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklame
Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller, murer og lignende)per tiltak9035 kr
Skilt på fasadeper tiltak6950 kr
Andre skilt 9730 kr
   
Midlertidige bygg
Plassere midlertidige bygg, konstruksjoner og anlegg, som skal stå i inntil to årper tiltak16 680 kr
 
Vesentlig terrenginngrep
I regulert områdeper søknad13 900 kr
I uregulert områdeper søknad20 850 kr
Svømmebasseng, dam, brønn eller lignendeper tiltak20 850 kr
Brygge, molo, kai og lignendeper tiltak13 900 kr
   
Anlegge veg, parkeringsplass eller landingsplass
Anlegge vegper tiltak13 900 kr
Anlegge parkeringsplassper tiltak13 900 kr
Anlegge landingsplassper tiltak13 900 kr
Verneverdige bygg, områder og kulturminner
Tiltak som omfatter verneverdig bygg, SEFRAK, tiltak i vernede områder eller andre tiltak som berører kulturminnerper søknad1250 kr
Timepriser  
Satser for bruk av intern fagpersonper time1580 krOm gebyrer/priser i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Byggesøknad for driftsbygninger i landbruket

Priser for behandling av byggesøknader

For driftsbygninger i landbruket  
Fjøs (hus for dyr)per bygg34 750 kr
Forlager, strølager, frukts- og grønnsakslager, landbrukssiloper bygg20 850 kr
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, under 1000 kvadratmeterper tiltak6950 kr
   
Tilbygg, påbygg og underbygg til landbruksbygningerper tiltak20 850 kr

 

Timepriser  
Satser for bruk av intern fagpersonper time1580 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Godkjenne selvbygger

Hvis du skal bygge noe på egen bolig- eller fritidseiendom, kan du søke om å stå ansvarlig selv. Dette kalles selvbygger.

Pris for behandling av søknad om selvbygger, for større tiltak: 3300 kr
Pris for behandling av søknad om selvbygger, for små tiltak:850 kr

 

Tiltak på forurenset grunn

Dersom du skal gjøre tiltak på eiendommer hvor det finnes forurensede masser i grunnen, må du utarbeide en tiltaksplan for massehåndteringen.

Behandling av tiltaksplan og oppfølgende kontroll

 
Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad:  6250 kr
Tiltakskategori 2 -  tiltak av middels vanskelighetsgrad:  18 750 kr
Tiltakskategori 3 -  tiltak av stor vanskelighetsgrad:  37 500 kr

Dispensasjoner

Dersom du skal søke om å utføre arbeid som ikke er i overensstemmelse med lov, forskrift eller plan, må du søke om dispensasjon.
I enkelte saker bestemmer kommunens administrasjon at søknaden må behandles politisk. Dette kan gjelde for eksempel prinsipielle saker.

Søknad om dispensasjon
For tiltak på eksisterende bygg i LNF-områder, i tråd med gjeldende retningslinjerper forhold13 900 kr
Fra andre forhold i plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter eller andre forhold som ikke er særlig nevntper forhold20 850 kr
Fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbrukper forhold27 800 kr
Fra utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser og merper forhold20 850 kr
I 100-metersbeltet langs sjø og vassdragper forhold20 850 kr
Tilleggsgebyr
For dispensasjoner som krever ekstern høringper søknad6950 kr
For dispensasjoner som krever politisk behandlingper søknad9730 kr

 

Arealoverføring

 

 

Overføre areal til offentlig veg eller jernbaneper rekvisisjon22 120 kr
Registrere anleggseiendomper eiendom22 120 kr
   
Medgått tid til saksbehandlingper time1580 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

 

Fradele eiendom

Hvis søknaden innebærer at du må søke dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, skal du betale gebyr (i tråd med § 3-6):

Fradele anleggseiendomper time13 90 kr
Fradele eksisterende festetomt/punktfeste
til egen tomt
per eiendom11 120 kr
Fradele tilleggsparsell eller overføre arealper eiendom11 120 kr
Fradele i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av fastsatt plan, ved uendret bruk eller denne er bebygdper tomt11 120 kr
Fradele tomt i uregulert områdeper tomt11 120 kr
Fradele med grenser i tråd med fastsatt planper tomt11 120 kr
Tillegg for parsell utover 1 inntil 10.
Fra 11–20 reduseres prisen med 50 prosent.
Ut over 20 betales kr 100 per parsell.
 kr 1000,-

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Grensejustering

 

Grensejustering per rekvisisjon22 120 kr
Påvise grenser eller merke tidligere koordinatfestede grenser på nyttper rekvisisjon12 640 kr
Slå sammen eiendommerper søknad0 kr
Opprette flere matrikkelenheterper påfølgende eiendom4740 kr

 

 

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Oppmåle og påvise grenser

Her er priser for å opprette matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, anleggstomt, jordsameie). Matrikkelen er Norges offentlige register over grunneiendommer.

   
Klarlegge grense for grunneiendom 
som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning og som ikke har synlige grensemerker i terrenget
per rekvisisjon18 960 kr
Klarlegge grense for grunneiendom 
som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, men som har synlige/kjente grensemerker i terrenget
per rekvisisjon18 960 kr
   
Opprette grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, og arealoverføring. Gjelder også midlertidig utsatt forretning (MUF).oppmåling22 120 kr
   
Punktfesteper punktfeste9840 kr
   
Opprette flere matrikkelenheterper påfølgende eiendom4740 kr
   
Oppmåling i marka  
Grensepunkt som merkes og måles i markaper grensepunkt1264 kr
Grensepunkt som måles i markaper grensepunkt395 kr
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket eller må avvises før oppmåling i marka er gjennomførtper rekvisisjonfakturering etter medgått tid
Andre saksbehandlingsgebyrer  
Oppmøtegebyrper oppmøte4740 kr
Gebyr der saken avsluttes etter oppmålingsforretning er gjennomførtper rekvisisjonfakturering etter medgått tid
Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighetper time1580 kr
Medgått tid i oppmålingsforretningerper time1580 kr

 

Utarbeide matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil ti sider: per matrikkelbrev175 kr
Matrikkelbrev over ti sider: per matrikkelbrev350 kr

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
 

Når en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyr for utført arbeid til 1/3 av gebyrsatsene ovenfor.

For avbrudd i grensejustering, klarlegging av grenser og private grenseavtaler beregnes et gebyr etter medgått tid.

 

Om gebyrer i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Eierseksjoner

Svar på mangelfull søknadper brev2310 kr
   
Opprette ny eierseksjon  
1–3 seksjonerper søknad13 860 kr
4–8 seksjonerper søknad15 400 kr
Fra 9 seksjonerper seksjon770 kr
   
Reseksjonering - endre 
eierseksjoner i seksjonert sameie
  
1–3 seksjoner eller fellesareal endresper søknad13 860 kr
4–8 seksjoner eller fellesareal endresper søknad18 480 kr
Fra 9 seksjonerper seksjon770 kr
   
Seksjonere anleggseiendomper time1540 kr
   
Slette seksjoner på en eiendom  
Saksbehandlingsgebyrper søknad10 780 kr
   
Befaring på eiendomper befaring3080 kr
   
Rette plantegningper time1540 kr
   
Kommunen avslutter sak, etter manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller innsender, per sakper sak10 % av saksbehandlingsgebyr
Kommunen avslår sakper sakFullt gebyr
Søker/innsender trekker sak etter kommunen har startet å behandle saken (men før endelig vedtak)per sak50 % av saksbehandlingsgebyr
Søker/innsender trekker sak før vurderingper sak10 % av saksbehandlingsgebyr
   
Opprette uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsarealerde to første tilleggs-delene22 120 kr
Flere tilleggsarealerper tilleggsareal, utover to3160 kr

 

Timepriser 
Satser for bruk av intern fagperson, per time: 1540 kr

 

Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Private forslag til reguleringsplan

Prisene er oppgitt uten mva.

Reduserte priser
Hvis kommunen stiller krav om at det reguleres et større areal enn det utbygger i utgangspunktet hadde planlagt, og større enn det som kreves etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kan kommunen redusere prisene.

Krav til digitalt format
Alle forslag til reguleringsplaner i Gran kommune skal legges fram i digital form (SOSI-standard, siste versjon), før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kravet er i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av private forslag til reguleringsplan.

Timepriser 
Satser for bruk av intern fagperson, per time: 1580 kr
Oppstartsmøter, planinitiativ og avklaringer undervegs:
Gå gjennom planinitiativper planinitiativ18 170 kr
Planinitiativ som sendes inn flere gangerper påfølgende planinitiativ7900 kr
Planinitiativ i strid med kommuneplanenper planinitiativ31 600 kr
Tilleggsgebyr for planer som krever planprogramper planprogram47 400 kr
Tilleggsgebyr der forslagsstiller krever at beslutningen om å stoppe planinitiativet, legges fram til behandling i kommunestyretper planinitiativ31 600 kr
Tilleggsgebyr der forslagsstiller krever at spørsmål om vesentlige uenigheter knyttet til det videre planarbeidet, legges fram for kommunestyretper sak47 400 kr
Avklaringsmøte før oppstart, mellom kommunen og forslagsstiller eller plankonsulentper møte17 380 kr
Oppstartsmøte med kommunenper oppstartsmøte39 400 kr

 

Saksbehandling private planforslag
Grunngebyr for private planforslagper planforslag158 000 kr
Møte mellom kommunen og forslagsstiller eller plankonsulentper møte17 380 kr
   
Mangelfulle dokumenter og filer
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangs-behandlingper time1580 kr
Tillegg for SOSI-fil som ikke er levert etter gjeldende standard for kart og geografisk informasjonper time1580 kr
Tillegg for kommunens tilbakemelding om mangler i plandokumenteneper mangel (maks ti)3160 kr
   
Tilleggsgebyrer  
Tilleggsgebyr for planforslag i sentrumper planforslag79 000 kr
Tilleggsgebyr for planforslag i strid med kommuneplanenper planforslag31 600 kr
Plan som krever konsekvensutredningper planforslag47 400 kr
Tilleggsgebyr for kategorier av hensynssonerper kategori7900 kr
Planforslag med over fem nye formålsflaterper planforslag15 800 kr
Planforslag der bebyggelsens areal er over 15 000 kvadratmeter bruttoarealper planforslag31 600 kr
Planforslag med over ti tomterper planforslag15 800 kr
Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåerper vertikalnivå, utover ett15 800 kr
   
Hvis sak avsluttes eller avslås
Avslutte sak etter at planforslag er mottatt av kommunenper planforslagfakturering etter medgått tid
Avslutte sak etter oppstartsmøte, men før forslag er sendt innper planforslagfakturering etter medgått tid
Gebyr hvis kommunen avslår planforslaget, etter plan- og bygningsloven § 12-11per planforslag fullt gebyr
Saken trekkes før oppstartsvarsel, eller planmyndigheten bestemmer at initiativet skal stoppesper planinitiativfakturering etter medgått tid

Det må betales 75 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangs vedtak.
Det må betales 100 prosent av prisen hvis saken avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangs vedtak.

 

Endre reguleringsplan, med og uten politis behandling
Oppheve eller utfylle innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, som krever administrativ behandling (Se plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd)per søknad39 500 kr
Oppheve eller utfylle innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, som krever politisk behandling (Se plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd)per søknad79 000 kr
Endringer som behandles som ny planper planforslagfullt gebyr
Tilleggsgebyr for møter ved søknad om å utfylle, endre eller oppheve planper møte11 060 kr

Om offentlige planforslag 

Kommunen beregner ikke gebyr for å behandle planforslag fra offentlige forslagsstillere når planen skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner. 

Der offentlige forslagsstillere fremmer forslag til arealformål knyttet til eiendomsutvikling av rene eiendoms- og grunneierinteresser, er de likestilt med private forslagsstillere. Kommunale foretak likestilles med private forslagsstillere og må betale gebyr (gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling i Gran kommune).

 

 Om gebyrer i Gran kommune

Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.

Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.

Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner. 

Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.

Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).

Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.

Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke  betalingsfristen utsatt.

Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage.  Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren. 

Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.

Vann og avløp

Mindre avløpsanlegg

Priser for saksbehandling av mindre avløpsanlegg:
 
 
Det skal ikke betales mva. for saksbehandling.
Alle priser er derfor oppgitt uten mva..
 
Søknad om utslippstillatelse etter sentral avløpsforskrift 
For anlegg som ikke overstiger 50 PE (personekvivalent):
1 PE viser mengde som tilsvarer én persons produksjon av avfall.
5215 kr
For anlegg over 50 PE: 21 145 kr
  
Mindre endring av utslippstillatelse 
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 2607,50 kr
For anlegg over 50 PE:10 572,50 kr
  
Saksbehandling etter plan- og bygningsloven: 
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 4325 kr
  
Godkjenning av foretak 
Søknad om ansvarsrett: 3570 kr
  
Kontroll av mindre avløpsanlegg 
Fritidsbolig, per år:480 kr
For anlegg som ikke overstiger 50 PE: 480 kr
For anlegg over 50 PE:960 kr

 

 

Tømming av septiktank

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva.

Priser for fast tømming: 
Årsgebyr for septiktanker, per kubikkmeter: 365 kr
Årsgebyr for septiktanker med kloakkvann, minimum fire kubikkmeter septik: 1460 kr
Årsgebyr for septiktanker med gråvann, minimum to kubikkmeter septik: 730 kr
Tette oppsamlingstanker, per kubikkmeter: 506 kr
  
Ekstra tømminger: 
Grunngebyr: 1040 kr
Tømmegebyr, per kubikkmeter: 506 kr
Tilleggsgebyr for krav om oppmøte innen 24 timer: 1915 kr
Tilleggsgebyr for manglende oppfyllelse av forskriftens § 7: 1040 kr

 

Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling

Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.

Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Abonnementsgebyr for vann, per år: 2587,50 kr
Abonnementsgebyr for avløp, per år: 2355 kr
Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk:31,54 kr
Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk:49,90 kr

 

Kommunalt vann- og avløpsnett:
Koble til vannper boenhet12 000 kr
Koble til avløpper boenhet13 000 kr
For vann annen bebyggelseper kvadratmeter150 kr
For avløp annen bebyggelseper kvadratmeter200 kr
   
Privat vann og avløp
Tilknytning til eksisterende private vann- og avløpsanleggper søknad6950 kr
   

Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.

 

Leie av vannmåler, per år: 625 kr
Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: 1500 kr
  
Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte:525 kr

Renovasjon/søppeltømming

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..

Standard renovasjonsgebyr, per år: 3770 kr
For tømming av tre dunker på 240 liter, per år:6032 kr
For tømming av tre dunker på 360 liter, per år: 11 310 kr
For tømming ved hytte eller fritidsbolig, per år: 1487,50 kr
  
Gangtillegg, per år: 
10–30 meter: 405 kr
30–50 meter: 742,50 kr
50–100 meter: 1080 kr
  
Fradrag hvis du hjemmekompostorerer250 kr

 

Brann, redning og feiing

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten merverdiavgift (mva.).

Feie- og tilsynsgebyr for Gran kommune: 368 kr
Ekstra tilsyn av bolig og feiing av skorstein: 736 kr
Ekstra feiing av skorstein: 368 kr
Tjenester innenfor ordinær arbeidstid: 704 kr
Tjenester utenfor ordinær arbeidstid: 1055 kr
Gebyr ved unødig alarm næring, hverdager:5543 kr
Gebyr ved unødig alarm næring, hverdager, helger og helligdager:10640 kr
Gebyr ved unødig alarm privat, heltidsbrannvesen:4052 kr
Gebyr ved unødig alarm privat, deltidsbrannvesen7085 kr

Eksempler på tjenester er å fylle vann i brønn og avholde brannøvelser. Bruk av materiell på brannøvelser og lignende blir fakturert til kostpris med et tillegg på 20 prosent.

Vi fakturer reisekostnader etter statens satser for ekstra tjenester.

Fyrverkeri

Alle gebyrer er oppgitt i norske kroner, uten merverdiavgift (mva.).

 Pris
Behandle fyrverkerisøknad for første gangs søkere2812 kr
Behandle fyrverkerisøknad, fornye2055 kr
Behandle fyrverkerisøknad, ufullstendig søknad1083 kr