Det er tre områder du bør gjennomgå og vurdere tiltak:

  • inntekter

Hvordan kan du sikre inntekter? Kan du finne nye måter å jobbe og tjene penger på? Nye tilbud, for eksempel hjemkjøring for butikker med fysiske produkter, eller digitale kurs for en kursvirksomhet, eller digitale forestillinger for kulturbedrifter. Bruk din kreativitet!

  • kostnader

Gjennomgå kostnadene dine og gjør tiltak for å redusere kostnader. Det kan for eksempel være å reforhandle husleieavtale eller andre avtaler, i verste fall å si opp enkelte avtaler, eller avbestille, utsette ting som vil påføre bedriften kostnader som ikke er strengt tatt nødvendig

  • likviditet

Likviditet handler om bedriftens betalingsevne, dvs. evnen til å kunne betale løpende utgifter når de forfaller. Tiltak kan være å prøve å få utsatt betalingsfrister, forhandle fram avdragsordninger, eller rett og slett å låne penger.

Noen eksempler på konkrete tiltak:

  • ansatte

Vurder permittering, og iverksett straks om det er nødvendig. "Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig." Les mer her!

  • husleie

Reforhandle leieavtalen, for eksmpel be om redusert leie, utsatt betaling, leie basert på omsetning eller lignende.

  • skatt for enkeltpersonforetak

Gå inn på skatteetaten.no og endre skattekortet/forventet næringsinntekt. Utsett betaling av forskuddsskatt, slik regjeringen åpner for.

  • lån og leasing

Snakk med banken din, og ev. leasingselskap. Har du lån kan utsatte eller reduserte avdrag, redusert rente og lignende være aktuelle tiltak. Sjekk ev. mulighet for lån/kassakreditt, forhandle så gode betingelser som mulig. Sjekk betingelser i leasingavtaler og vurder om noe bør endres/sies opp.

  • forsikring

Gjennomgå forsikringsavtalene dine og vurder om ditt forsikringsbehov er endret. Snakk med ditt forsikringsselskap, og gå igjennom forsikringer du har og hva som kan endres.

  • din privatøkonomi

Mye av det samme gjelder din privatøkonomi – gå igjennom inntektsmuligheter, kostnader og likviditet. Aktuelle tiltak kan være: Søk om avdragsfrihet og eventuelt nedsatt rente på boliglån og andre lån, gå igjennom abonnementer og si opp det du strengt tatt ikke har bruk for. Sjekk strømavtale med mer.

  • sett opp budsjett med nye forutsetninger

Følg med på regjeringens tiltak for å avhjelpe bedrifter.