Felles dagaktivitetstilbud

På grunn av utfordringer med ferieavviklingen og bemanningen av dagaktivitetstilbudet på Skjervum, velger vi å ha felles dagaktivitetstilbud på Marka helse og omsorgssenter i uke 30 til og med uke 33. Etter ferieavviklingen går tilbudet tilbake til det normale, med drift på Skjervum og Marka.  

Tilbudet ellers vil være det samme, og drosjene vil hente og bringe til dagaktivitetstilbudet på Marka. 

Ønsker du ikke tilbudet?

Dersom du ikke ønsker dette tilbudet i gjeldende uker, gi beskjed til Tone Haugli eller på telefon 40 91 02 75. 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!