Kommunen skal legge til rette for at tjenestene våre er tilgjengelige for alle. Vi vet at det er mange som synes «den digitale verden» er vanskelig år forstå, men som gjerne vil lære mer. Derfor oppretter vi et tilbud om digital veiledning. 

Slik håper vi at enda flere etter hvert vil ta i bruk digitale løsninger når de kontakter kommunen, eller andre offentlige kontorer.

Her kan du lese mer om Datahjelp for vettskremte.