Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Deling av eiendom (skille ut tomt)

Når en eiendom skal deles og ny eiendom opprettes, må du søkes om dette. Husk å sende med underskrevet nabovarsel for alle som grenser inntil og er berørt av delingen.

Du må fylle ut og sende inn søknadsskjema om deling av grunneiendom. Dette finner du under overskriften «Skjema» på denne siden. Sammen med søknaden må du legge ved et kart som viser hvilket og hvor stort areal du ønsker å dele fra.

Dersom eiendommen ligger innenfor et område som er regulert til LNF, må du legge ved søknad om dispensasjon fra denne. Bruk skjemaet «Dispensasjon fra plan- og bygningsloven» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden.

Når du får tillatelse til å dele fra, blir alle berørte parter innkalt til en oppmålingsforretning. Grensene mot naboeiendommer og grensene for den nye tomta blir avklart, merket og målt.

Hva skjer når tomten er opprettet?

Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det vi i kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sender vi ut matrikkelbrev til deg som har søkt om fradelingen.

Du må betale et gebyr for saksbehandlingen. Under overskriften «Priser» på denne siden finner du prisliste for deling av eiendom. Vi sender deg faktura for dette i eget brev.

Når tomta er tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

Solveig Hallum

Konsulent Plan, bygg og oppmåling
solveig.hallum@gran.kommune.no
Tlf: 469 19 525

Kommunetorget

Gro Nordal

Fagansvarlig oppmåling/deling
gro.nordal@gran.kommune.no
Tlf: 409 09 952