Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Demensrådgivning

Dette er tilbud til personer med varierende grad av hukommelsesproblemer. Tildelingsenheten kan gi nærmere informasjon om lokale tilbud. De kan også orientere om rettigheter, søkekriterier og søknadskjema for hjelpetilbud.

Hukommelsesteam

Alle som har en mental svikt og hukommelsesproblemer kan få en utredning og diagnostisering. Teamet består av lege og sykepleier som utfører en 2-3 timers utredning sammen med bruker og pårørende. Fastlege eller tildelingsenheten sender søknad. Du kan også ta direkte kontakt med demenskoordinator.

Dagaktivitetstilbud

Gran kommune har dagsenter for hjemmeboende på Marka helse- og omsorgssenter og på Skjervum helse- og omsorgssenter.
Dagsenteret på Marka er tilrettelagt for personer med demenssykdommer.

Skjermede enheter i institusjon

Ved Markatun III er det 23 plasser i skjermet enhet for personer med demenssykdommer som har et stort behov for utredning og/eller skjerming og tilrettelegging. 

Pårørendeskole vinter/vår 2019

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hadeland demensforening holder pårørendeskole én gang i året i samarbeid med Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. 

Kontaktinfo:  Tlf. 62 51 79 10 eller hedop@nasjonalforeningen.no
Her kan du lese hele invitasjonen til pårørendeskolen vinter/vår 2019. PDF document ODT document

Hva er pårørendeskole?

Pårørendeskole er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

Målene med pårørendeskolen er

  • å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene
  • å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon
  • å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i henhold til familie og venner
  • å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan pårørende skal forholde seg til offentlig hjelpeapparat

Tid og sted

Pårørendeskole vinter/vår 2019 holdes på Trintom skole i Gran. Oppstart: 13. mars klokka 17.30–21.00.

Kurset varer i fem uker. Datoene er: 

  • 13. mars klokka 17.30–21.00
  • 20. mars klokka 18.00–20.00
  • 27. mars klokka 18.00–20.00
  • 3. april klokka 18.00–20.00
  • 10. april klokka 18.00–20.00

Påmeldingsfrist er 27. februar. Pris for kurset er 250 kroner per deltaker.

Mer informasjon om demens

Her kan du finne informasjon om demens og tilgjengelige hjelpetiltak:
www.helsenorge.no/demens

Marka helse- og omsorgssenter
Markavegen 22
2760 Brandbu
Tlf. 61 33 84 00

Ida Merethe Dæhlen
demenskoordinator
ida.merete.daehlen@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 34 40 / 409 09 949

Kontordag hver onsdag