Møtene skal gi kunst og kultur som utfordrer, beriker og inspirerer elevene til å uttrykke seg på egne premisser og etter egne forutsetninger.

DKS er en varig ordning og sikres via en modell basert på samarbeid og helhetlig faglige og organisatoriske nettverk. I Gran og Lunner samarbeider vi med Innlandet og Viken fylkeskommuner, andre kunst- og kulturinstitusjoner og profesjonelle utøvere om DKS.

Elevene får se forestillinger og deltar i verksteder innen film, teater, dans, musikk, visuell kunst og litteratur, og besøker kunst- og kulturinstitusjoner i regionen.

Link til lokalt program: Gran og Lunner - Produksjoner (ksys.no)

Link til Lunners fylkesprogram fra Viken: Viken DKS | (denkulturelleskolesekken.no)

Link til Grans fylkesprogram fra Innlandet: DKS Innlandet | (denkulturelleskolesekken.no)