Møtene skoleelevene får med Den kulturelle skolesekken (DKS) skal gi kunst og kultur som utfordrer, beriker og inspirerer elevene til å uttrykke seg på egne premisser og etter egne forutsetninger.

DKS er en varig ordning og er basert på samarbeid. I Lunner og Gran samarbeider vi med Viken og Innlandet fylkeskommuner, andre kunst- og kulturinstitusjoner og profesjonelle utøvere. Elevene i kommunene våre får se forestillinger, besøker kunst- og kulturinstitusjoner i regionen og deltar i verksteder innenfor områder som

  • film
  • teater
  • dans
  • musikk
  • visuell kunst
  • litteratur

 

Mer informasjon