Det tilbys jevnlige opplevelser og aktiviteter innen alle kunst- og kultursjangere, som f. eks musikk, dans, litteratur, visuell kunst og kulturarv i samarbeid med lokale og regionale utøvere, og kunst- og kulturinstitusjoner.

Link til programmet: Gran og Lunner - Produksjoner