Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Drømmestipendet

Har du en drøm? Er du over 13 og under 20 år, bor i Gran eller Lunner og holder på med en kulturaktivitet som musikk, dans, teater, visuell kunst, skapende skriving eller annet?

 ...i så fall kan du søke om Drømmestipend på 15.000 kroner! Søknadsfristen for 2019 er 23. januar.

Hva er drømmestipendet?

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15.000 kroner - til sammen 1,5 millioner kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker kulturskolerådetommunenes arbeid for barn og unge. Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Les mer på www.drommestipendet.no

Hvordan foregår utvelgelsen?

I Gran er det kulturskolerektor som har ansvaret for å nominere kandidater, før en bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år. De som tildeles stipend offentliggjøres i løpet av mai/juni.

Slik søker du

Du, eller din gruppe, kan søke innenfor kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, eller annet. Søknaden sendes til kulturskolen i din kommune, og må inneholde følgende:

  • Søknadstekst som svarer på spørsmålet: "Hva er din store drøm som ung kunster/kulturutøver, og hvordan kan Drømmestipendet være med på å realisere denne?" - Er det å kjøpe nytt instrument, ta privattimer, reise, delta på kurs, eller er det noe enda større?
  • Digitalbilde av deg selv eller gruppa (JPG- eller PNG-format, liggende bildeformat)
  • Digital kopi av ditt uttrykk: lydfil av musikk, bilde av kunstverk, video av musikk, dans eller teater, eksempler på skriftlig arbeider som novelle etc. eller lignende. Maks 5 minutter lengde på lyd-/videoklipp. Lenke til f.eks Youtube godtas.
  • Gjerne anbefalinger og attester (PDF-format).

Her finner du mer informasjon!


Send inn din søknad innen 23. januar 2019 til:
Hadeland kulturskole v/rektor
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

eller på e-post til: knut.andre.bjerke@gran.kommune.no

Kommunetorget

Anders Marius Blystad

Rektor i Hadeland kulturskole
anders.blystad@gran.kommune.no
Tlf: 932 35 117