Hopp til hovedinnholdet på siden

Endre eller si opp plass

Når man har fått plass i SFO, gjelder denne til eleven er ferdig med 4. trinn eller til plassen sies opp eller endres.

Du endrer oppholdstiden via det elektroniske søknadssystemet til skolen. Når du skal endre dager, redusere eller øke oppholdstiden gjør du det 

  • innen hovedopptaket 1. mars med virkning fra skolestart
  • innen 1. august med virkning fra 1. september
  • innen 1. desember med virkning fra 1. januar

Om det er mulig å øke oppholdstid, avhenger av den bemanningen som er oppsatt det aktuelle året for den enkelte skolefritidsordning.

Å si opp plass

Du kan si opp SFO-plassen hele året. Oppsigelsestiden er én måned fra neste månedsskifte. Du betaler full pris i oppsigelsestiden.

Hvis plassen sies opp etter 1. mars, betaler du for plassen ut skoleåret (fram til sommerferien).

Slik kan du si opp/endre SFO-plass

I avsnittene under finner du bilder som illustrerer hvordan du går fram i Visma Flyt Skole for å søke om, endre eller si opp SFO-plass.

1. Logg inn med ID-porten

Alle foresatte må logge seg inn med ID-porten.

Illustrasjonsbilde som viser hvordan du logger deg inn i Visma Flyt skole, med ID-porten.

2. Velg SFO

For å søke om ny SFO-plass, endre eller si opp plass, må du klikke på knappen "SFO".

Illustrasjonsbilde som viser hvilken knapp i Visma Flyt Skole du skal trykke på for å søke om eller endre SFO-plass.

3. Endre eller si opp plass

For å endre aktivt opphold, klikk på: « Endre aktivt opphold». For å si opp plass, klikk på « Si opp plass».

Illustrasjonsbilde som viser hvilken knapp du trykker på i Visma Flyt Skole for endre SFO-plass.

 

 

 

 

Heidi Alfstad

konsulent, skole
heidi.alfstad@gran.kommune.no
Tlf: 90 74 60 39

Hilde Laderud

enhetsleder skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
90 78 40 63