Hopp til hovedinnholdet på siden

Energieffektiv traktorkjøring – et ressurs- og klimabesparende tiltak

Mandag 2. mars møtte åtte lokale erfarne traktorsjåfører opp på Eiksenteret på Jaren for deltagelse på kurs i energieffektiv traktorkjøring. De fremmøtte skulle gjennom både praktiske kjøreøvelser og teoretisk undervisning i hvordan man kan spare drivstoff ved en energibesparende kjørestil og gjennomtenkt bruk av maskiner og utstyr.

En gjeng med menn står foran en traktor utenfor Eiksenteret på Jaren.

Arrangementet var et samarbeid mellom klima- og miljøprosjektet Den dyktige bonden og Eiksenteret Gran på Jaren, med innleid instruktør fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet.

Dieseltanken på en traktor blir fylt opp med diesel fra et målebeger.
Deltagerne målte nøye opp hvor mye diesel som ble brukt.

Kjøreøvelser

De påmeldte ble delt i to grupper og skulle gjennomføre én av to kjøreøvelser. Den ene gruppen skulle flytte rundballer mens den andre skulle kjøre en forhåndsbestemt runde med tung last. Både tid og drivstofforbruk ble målt for alle deltagerne. Etter teoriundervisning og lunsj ble øvelsene gjennomført på nytt av de samme deltagerne, og resultatene ble sammenlignet for å se om deltagerne hadde forbedret sin kjørestil.

En traktor med tilhenger står stille, mens en annen traktor løfter en rundball opp på tilhengeren.
Under en av kjøreøvelsene skulle deltagerne flytte rundballer.

Øvelse og teori

De påmeldte kjører til daglig stort sett i traktorer med automatisk girveksling, der traktoren selv velger det med effektive giret til enhver tid. Flere av deltagerne kan bekrefte at både økonomi i kjøring og klimabesparelse ved lavere drivstofforbruk var blant grunnene for å velge automatisk girveksling ved innkjøp av ny traktor. Særlig der man har flere ansatte som deler på kjøringen kan slik teknologi være nyttig fordi den bidrar til å utjevne forskjeller i personlig kjørestil.

Under diskusjonen rundt hvor vidt et slikt kurs er nyttig for de som har slik automatikk i traktorene var deltagerne enige om at det aldri skader å være bevisst på egen kjørestil, samt at informasjon om hvordan rett dekktrykk og maksimal utnyttelse av traktorens kapasitet kunne bidra til enda mer effektiv kjøring, da dette er noe traktoren ikke kan velge selv.

Godt samarbeid

Svein Roar Nordli ved Eiksenteret var positiv da han ble kontaktet av prosjektleder for Den dyktige bonden med forespørsel om samarbeid om kurset, og stilte villig opp med både traktorer, diesel og lokale for teoriundervisning. Den største utfordringen var å finne traktorer til kurset der automatisk girveksling kunne slås av, da dette var en forutsetning for å måle effekten av kursdeltagernes kjørestil.

Eiksenteret har klima- og miljøvennlige maskiner som et av sine satsingsområder og forhandler traktorer med det siste nye innen teknologi for gårdsmaskiner. Dette gjør traktorene svært drivstoffgjerrige og klimavennlige.

Om prosjektet «Den dyktige bonden»

«Den dyktige bonden» er et treårig klima- og miljøprosjekt for landbruket på Hadeland og i Østre Toten. Prosjektet har som mål å bidra til økt matproduksjon i prosjektområdet, samtidig som klimagassutslipp og avrenning fra næringen reduseres og karbonbindingen økes. Målet skal nås blant annet gjennom å bidra til økt kompetanse hos de lokale gårdbrukerne. Det er tett sammenheng mellom klimatiltak i landbruket, god agronomi og god økonomi.

Følg med på prosjektets facebookside for info om kommende kurs og fagdager.