Hvorfor pårørendeskole?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Praktiske opplysninger

Alle samlingene blir på Storstua på Marka helse- og omsorgssenter. Det er oppstart er 11. april 2023, og det vil holde på i fem uker. Hver samling vil foregå mellom klokken 18.00 og 21.00. 

Program

Tirsdag 11. april:

 • om demens: årsak – forløp – symptomer – behandling
 • Hva vet vi i dag? (ikke gruppesamtaler denne kvelden)

Mandag 17. april:

 • kommunikasjon med personer med demens
 • ulike faser og situasjoner

Mandag 24. april:

 • hvordan mestre hverdagen?
 • samvær og samhandling
 • sorg og tap

Tirsdag 2. mai:

 • om lover og rettighete
 • stønadsordninger

Mandag 8. mai:

 • tilbud og tiltak på ulike nivåer
 • pårørendes muligheter for deltagelse og informasjon

Timeplan som gjelder hver samling: 

 • 18.00–19.30: Forelesninger av fagperson/pårørende
 • 19.30–20.00: Kaffepause
 • 20.00–21.00: Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

Første kveld starter med registrering fra klokka 17.30.

Målsetting for pårørendeskolen

Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.

Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.

Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.

Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Kontaktinformasjon og påmeldingsfrist

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan kontaktes på telefon: 62 51 79 10, eller på e-post: innlandet@nasjonalforeningen.no

Påmeldingsfrist er 31. mars. Det koster 300 kroner per deltager (vi sender faktura).