Fritidskontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner til barn, ungdom, voksne og eldre som trenger hjelp eller støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. 

Målet med tjenesten er å gi den enkelte en aktiv og meningsfull tilværelse sammen med andre. For mange er fritidskontakt-ordningen helt avgjørende for å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Fritidskontakt for voksne og eldre

I Gran kommune har vi nå spesielt behov for fritidskontakter for voksne. 

For å bli fritidskontakt trenger du ikke utdanning innen helse- og sosialfag, personlig egnethet blir lagt vekt på. Godt humør og engasjement er viktige egenskaper. 
Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt er opptatt av å være et positivt innslag og en viktig støttespiller på fritidsarenaen til den personen du er fritidskontakt for.

Her kan du søke om å bli fritidskontakt.  Det står øverst i skjemaet at det gjelder barn og unge fra 8–25 år, men skjemaet gjelder også for deg som ønsker å bli fritidskontakt for voksne og eldre.

Fritidskontakt for barn og unge

UngHadeland har ansvaret for å følge opp alle barn og unge i alderen 8–25 år, som har vedtak om fritidskontakt. UngHadeland har også ansvaret for å gi veiledning til fritidskontaktene i Lunner og Gran kommuner.

Gjennom ordningen «Fritid for alle» tilbyr UngHadeland

 • fritidskontakt for alle som har vedtak om dette.
 • deltakelse i aktiviteter hvor vi legger til rette for hver enkelt.
 • deltakelse i ordinære lag og foreninger.
 • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter, og hvem som er kontaktpersoner.
 • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
 • opplæring/veiledning av fritidskontakter.

Her kan du søke om å bli fritidskontakt. 

Ønsker du mer informasjon?

Dette kan vi tilby deg som ønsker å bli fritidskontakt:

 • en spennende, lærerik og meningsfull jobb, med mulighet for egen påvirkning
 • oppdrag fra 6–20 timer per måned
 • faglig påfyll
 • veiledning
 • lønn etter kommunens regler

For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst ett år.

Du kan lese mer om det å være fritidskontakt her.