Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt, og hjelper deg å sette mål.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Hvem kan få tjenesten?

  • Alle, uansett alder, kan få ergoterapi. 
  • Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon.

Hva inneholder tjenesten?

Tjenesten inneholder behandling av enkeltpersoner, men ergoterapi omfatter også helsefremmende og forebyggende tiltak.

Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Hvordan får du denne tjenesten?

Fastlege, helsestasjonen, barnehage, skole og andre helse- og omsorgstjenester, kan henvise deg direkte til oss.

Du kan også selv henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten.

 

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Wenche Dyrud Dahl

samhandlingskoordinator
wenche.dyrud.dahl@gran.kommune.no
tlf 40 90 93 94

Torun Ekeløf

konstituert enhetsleder ergo- og fysioterapiavdelingen

For henvisninger

ergofysio@gran.kommune.no
61 33 84 00 (mandag–fredag 10.00–14.00)