Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Erstatningsordninger

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

To ordninger er omfattet av forskriften:

• erstatning ved avlingssvikt
• erstatning ved svikt i honningproduksjon

Ordningen gjelder bare skader som er  forårsaket av klimatiske forhold (været), og som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot. Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene. 

Søknadsfristen for begge disse er 31. oktober og man søker gjennom Altinn.

Du kan lese mer om ordningene hos Landbruksdirektoratet.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning.

Søknad om erstatning gjøres gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Naturskade

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Mer om dette finner du hos Landbruksdirektoratet.

Offentlige pålegg

Følgende ordninger finnes for å erstatte tap etter offentlige pålegg i landbruket:

  • Beiterestriksjoner
  • Frivillig nedslaktning
  • Planteskadegjørere
  • Pålegg nedslaktning
  • Pålegg oppholdsperiode
  • Radioaktivitet

Du kan lese mer om erstatningsordningene og hvordan søke om erstatning, hos Landbruksdirektoratet.

Øyulf Guttormsen
Konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82