Hopp til hovedinnholdet på siden

Fag- og fjøsmøte for saueprodusenter 9. mars

Landbrukets Fagråd Hadeland og Nittedal ved faggruppe sau arrangerer fag- og fjøsmøte for saueprodusenter på Hadeland og Nittedal den 9. mars på kveldstid i Lunner.

Sau med lam på skogsbeite

Ei søye med to lam som er på skogsbeiteKred.: Kjersti Andresen/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kjersti Andresen / Gran kommune

Tid, sted og program for møtet

Fjøsmøte hos Briskeby

Møtet arrangeres torsdag 9. mars fra kl. 18 med fjøsbesøk hos familien Briskeby i Raastadvegen 29, Lunner. Her blir det omvisning i sauefjøset deres.

Fagmøte på Lunner rådhus etterpå

Deretter forflytter vi oss til Lunner rådhus, Sandsvegen 1, Roa, rundt kl. 19, hvor møtet fortsetter.

Her vil Øivind Gurandsrud fra Lier snakke om «Fôring av søya før og etter lamming - med tanke på å få utnyttet utmarksbeitet bedre». Han har nylig overdratt drifta til neste generasjon. De har en besetning på i underkant av 300 vinterfôra søyer – mest norsk kvit sau. De har vært med i værring siden 1977 og utnytter skogsbeite i Finnemarka.

Det blir også enkel bevertning, fagprat og erfaringsutveksling.

Parkering og inngang ved Lunner rådhus

Parkering må skje på baksida/oversida av rådhuset mot vest. Inngang til kommunestyresalen er også fra oversida av bygget mot sørvest.

Påmelding og møteavgift

Påmelding må skje innen tirsdag 7.3 til e-postadresse: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no eller på sms/telefon til 48240865.

Møteavgift for møtet er på kr. 150 og betales på Lunner rådhus med Vipps eller kontant.

Velkommen til fagmøte sau!