Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familielivet med korona

Har du behov for råd og veiledning fordi familiesituasjonen hjemme er ekstra krevende i tida vi nå er inne i? Det kan være fint å snakke med noen som lytter, støtter og gir råd. 

Her kommer noen forslag til hva du kan gjøre:
  • Har du allerede kontakt med noen i hjelpeapparatet? Ta kontakt med vedkommende.
  • Har du barn som ikke går i barnehage? Ta kontakt med helsestasjonen på telefon 94 13 58 29.
  • Har du barn som går i barnehage? Ta kontakt med styrer eller ansatt i ditt barns barnehage.  
  • Har du barn i skolealder?  Da kan du snakke med lærer, rektor, eventuelt sosiallærer på skolen til barnet ditt. Helsesykepleiere (tidligere helsesøster) i skolehelsetjenesten har i denne perioden svært begrenset kapasitet på grunn av arbeid med smittevern.
  • Du kan også kontakte barneverntjenesten i Gran på telefon 476 35 660 i tidsrommet  10.00-14.00
  • Foreldresupport kan også kontaktes: 116 123 (tast 2). Dette er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. Du finner mer informasjon om tilbudet her