Hopp til hovedinnholdet på siden

Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege.

Fastlegeordningen er frivillig. De som ikke ønsker å være del av fastlegeordningen, må selv finne en allmennlege å gå til.

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Du bestemmer hvilken lege du vil bruke

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.
  • Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men under oppholdet er det sykehjemslegen som er din lege.

Kontaktinformasjon til fastleger i Gran

Gran kommune har en fastlegeordning med 13 leger som i tillegg utfører kommunale oppgaver (sykehjemslege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, legevakt).

Gran helsesenter, 2750 Gran,  tlf. 61 32 79 50
Sidsel Laderud Berge
Pål Jacob Helmen
Torgeir Hystad
Anne Karen Rabl-Vøien

Jaren legesenter, 2770 Jaren, tlf. 61 33 67 60
Hallgeir Gisleberg
Safar Masood Malik
Abdul Noor Qadir
Saera Saleem

Brandbu legegruppe, 2760  Brandbu, tlf. 61 32 96 00
Bente Calmeyer Gauslaa
Dag Kristian Prestkvern
Ludmila Gorina 

Nyttig informasjon knyttet til fastlegeordningen

Marianne Heier Nappen

kommunelege
marianne.heier.nappen@gran.kommune.no
90 51 98 89