Overhold karantenereglene

Kommuneoverlegene i de fem kommunene sier det er tre ting som er viktig å huske på hvis du er nærkontakt eller har testet positivt;

  1. Overhold karantene- og isolasjonsreglene.
  2. Sørg for at alle nærkontakter blir informert og at du oppgir disse til smitteteamet.
  3. Test deg ved symptomer.

- Er du i karantene, hold deg i karantene. Skal vi klare å holde oversikt og få bukt med smitteutbruddet er det viktig at alle bidrar og at karantenereglene blir overholdt, sier kommuneoverlegene.

Mer enn 100 personer er nå i karantene som følge av smitteutbruddet. Totalt er det 42 personer som er smittet knyttet til utbruddet. 26 av disse hører hjemme i Gran, 8 bor i Jevnaker, 6  i Lunner og 2  i Ringerike.

Følg med på reisereglene

 - Vi ser at stadig flere velger å reise utenlands. Det er du som reisende som er ansvarlig for å kjenne reglene både dit du skal,  og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge, sier kommuneoverlegene.

- Det er økende smittepress i mange land, også der mange nordmenn reiser på ferie. Husk at det kan ha blitt endringer i karantenereglene ved hjemkomst.

Nye smittetilfeller som ikke er knyttet til utbruddet

I Lunner har det i helgen kommet et nytt smittetilfelle av covid-19. To personer har fått påvist koronasmitte etter besøk i en annen kommune. Som følge av dette smittetilfellet har en person i Gran også blitt smittet og noen nærkontakter er satt i karantene. I Jevnaker og Hole kommune er det ikke meldt om nye smittede. I Ringerike kommune er det i dag meldt om to nye smittede.

Smittesporingen er ikke avsluttet og det er foreløpig ikke kartlagt smittekilde eller omfang av nærkontakter.