Det finnes seks fiskekortområder. I tillegg finnes det flere privateide vann og elver hvor det praktiseres fritt fiske.

  • I elva Vigga er det fritt fiske.
  • For Randsfjorden gjelder en egen forskrift for fiske og spesielle fredningstider og soner for fiske etter storørret og røye . Fiskekort selges fra almenningskontorene, sportsbutikker og privatpersoner.
  • For Jarenvatnetegne gjelder egne fiskeregler. Det selges eget fiskekort.

 

Fiskeplasser tilrettelagt for funksjonshemmede

 

Bål og grilling

Husk å søke om dispensasjon fra generelt forbud mot bålbrenning i perioder hvor åpen ild er forsvarlig. Ellers gjelder generelle regler for bålbrenning

På Fjorda gjelder egne regler. De kan du lese mer om her.