To av disse er tilknyttet smitteutbruddet ved Røysumtunet. En av dem, en person i 60-åra, er ansatt ved institusjonen. Vedkommende er smittet på jobb. Den andre, en kvinne i 70-åra, er i familie med en av de smittede.

– Når det gjelder kvinnen i 70-åra, kan denne smitten også ha kommet fra en annen kommune. Dette undersøker smittesporingsteamet nærmere, forklarer kommuneoverlege Are Løken.

Den tredje smittede er en mann i 20-åra som har testet positivt etter å ha utviklet symptomer. Her er smitteveien helt ukjent. Han har nærkontakter ved to arbeidsplasser, en av arbeidsplassene er i Gran kommune.

Den fjerde smittede er et barn fra samme husstand som en av de smittede ansatte ved Skjervum helse- og omsorgssenter. Barnet er elev ved Trintom skole, men var allerede satt i karantene som nærkontakt. Dette vil derfor ikke få ytterligere følger for skolen.

Oversikt over smitteutbruddet ved Røysumtunet

Samlet omfatter utbruddet ved Røysumtunet fem personer:

  • tre ansatte
  • et familiemedlem av en ansatt
  • en pasient

– Alle ansatte og pasienter i smittekarantene ved berørte avdelinger testes nå for covid-19 hver tredje dag, opplyser Løken.

Til sammen er sju pasienter og tolv ansatte satt i karantene som nærkontakter.

Status i Gran kommune

  • 16 personer er i isolering fordi de er smittet med covid-19
  • 179 personer er i smittekarantene som nærkontakter
  • 106 personer er i innreisekarantene

Kommuneoverleger i hele landet samarbeider med Helsedirektoratet om en bedre oppfølging av personer i innreisekarantene. Dette gjelder både kontroll av testing ved innreise og etterlevelse av selve karantenen.