Hele formannskapsmøtet torsdag 11. mai var satt av til én sak: nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen. I løpet av møtet ble formannskapet grundig orientert om innholdet i skisseprosjektet. 

Undervegs ble det tid til flere runder med spørsmål og svar. Til slutt var det en debatt, før flertallet i formannskapet (seks mot tre stemmer) stemte for rådmannens innstilling - med ett tilleggspunkt. Kommunestyret skal sluttbehandle saken i sitt møte 25. mai. 

Dette ble formannskapet orientert om

​Rådmann Torbjørn Hansen innledet saken, før kommunalsjef for helse og omsorg, Haakon Brænden, fortalte om framskrevet behov for helse- og omsorgstjenester i Gran kommune fram til 2040. 

Videre orienterte arkitektene Ingrid Grepperud og Stein Halvorsen, fra Stein Halvorsen Arkitekter AS, om planene for bygget. Innleid prosjektleder Magnus Taugbøl (fra Prodecon AS) fortalte om framdriftsplan og økonomiske kalkyler - det siste med hjelp av Nhac Nguyen fra AS Bygganalyse.

Les rapporten, sakspapirene og se opptak fra møtet

I vår møtekalender finner du rapporten om skisseprosjektet. Der finner du også sakspapirene til formannskapsmøtet, med rådmannens anbefaling. 

Du kan se opptak fra møtet på nett, via KommuneTV.