Både Lunner og Gran kommuner er oppfordret til å sette inn strengere lokale korona-regler, i likhet med Oslo kommune. Tirsdag skal derfor formannskapene i de to kommunene behandle ny lokal forskrift. Vi informerer om de nye tiltakene i en pressekonferanse direkte fra Lunner rådhus tirsdag kveld, 10. november klokka 19.30. Her deltar Lunner-ordfører Harald Tyrdal, vår egen ordfører Randi Eek Thorsen og kommunelege i Lunner, Bjarne Oure. 

Har du spørsmål du ønsker vi skal svare på i sendingen? Da kan du sende inn spørsmål innen klokka 19.00 tirsdag som sms til telefon 45 29 56 25. 

Her kan du se sendingen: