Allerede torsdag kveld ble 21 ansatte ved sykehjemmet satt i smitte-karantene.

Flere positive hurtigtester

I løpet av fredag fikk vi tre positive hurtigtester ved samme avdeling på Skjervum, en annen pasient og to ansatte. En av de ansatte er bosatt i Gran kommune, mens den andre er bosatt i en annen kommune. I husstanden til den ansatte som bor i Gran, har nå tre i samme husstand testet positivt på hurtigtest. Vi har tatt PCR-tester av alle som testet positiv på hurtigtest.

Lørdag morgen fikk vi svar på testen av den andre pasienten. Vedkommende er nå bekreftet smittet med covid-19.

Karantenesetter før vi får svar på PCR-tester

Som følge av de positive hurtigtestene, og i påvente av svar på PCR-tester, setter vi nå en klasse ved Gran ungdomsskole i karantene. I tillegg setter vi en språkgruppe ved Hadeland videregående skole i karantene, til sammen fire medelever og én lærer.

– Vi er nokså sikre på at også PCR-testene er positive. Det er fordi vi fikk raskt og tydelig omslag på disse hurtigtestene. Det indikerer svært høy sannsynlighet for positiv PCR-test, forklarer kommuneoverlege Are Løken.

Kommunens smittesporingsteam tar kontakt med hver og en av de karantenesatte elevene og lærerne.

En ansatt ved Trygghetsavdeling er smittet

Sent fredag kveld fikk vi også bekreftet at en ytterligere ansatt ved Skjervum, på Trygghetsavdelingen, er smittet med covid-19. Vedkommende hadde testet seg etter å ha fått symptomer. Som følge av dette, er tre brukere og en annen nærkontakt satt i karantene.

Ytterligere én smittet, uavhengig av utbruddet

Vi har lørdag i tillegg fått beskjed om at en mann med folkeregistrert adresse i Gran er smittet med covid-19. Vedkommende studerer og er bosatt i en annen kommune. Han har så langt én nærkontakt i Gran kommune. Smittesporingen er overlatt til kommunen hvor mannen er bosatt.

Kommunelege Are Løken fyller 70 år
Kommuneoverlege Are Løken.

Foreløpig usikkert hvor smitten kommer fra

– Vi har fredag kveld ingen sikker formening om hvor smitten i utbruddet stammer fra, men det er sannsynlig at tilfellene henger sammen – bortsett fra det siste niende tilfellet, sier Løken.

Han mener det likevel ikke er grunn til å tro at vi i Gran har mye smitte som har gått «under radaren».