Høringsperioden er fra tirsdag 26. november kl 0800 til tirsdag 10. desember 2019 kl 0800. Kommunestyret i Gran vedtar budsjettet i møtet 12. desember.

Eventuelle høringskommentarer må være ordføreren i hende senest kl 0800 den 10. desember 2019.

Her finner du formannskapets flertallsforslag til budsjett- og økonomiplan 2020-2023.

Her finner du alle dokumentene fra arbeidet med budsjett- og økonomiplan for perioden 2020–2023.